Bazy danych
Próbne dostępy do baz pod adresem:  http://www.bu.uni.wroc.pl/aktualnosci/probne-dostepy

 

 

 

Ibuk Libra to pierwsza w Polsce czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim. Można tu znaleźć elektroniczne wersje książek z różnych dziedzin nauki, opublikowanych przez czołowych polskich wydawców. Uniwersytet Wrocławski od 27 marca 2017 podtrzymał roczny dostęp do wybranych publikacji. Ogółem teraz dostępnych jest 1310 tytułów, w tym  45 tytułów z zakresu psychologii, które współfinansował nasz Instytut.

Dostęp do platformy możliwy jest:

• z sieci uczelni,
• dostęp domowy - za pomocą kodów PIN, które można otrzymać w Bibliotece Instytutu Psychologii. Jak dodać kod PIN

więcej

FILMY INSTRUKTAŻOWE DO iBUKa:

Film nr 1

Film nr 2

Film nr 3

 

 

Mendeley to innowacyjny system zarządzania przygotowywaniem publikacji, który pozwala lepiej zorganizować pracę badawczą, współpracować z innymi użytkownikami w trybie online, a także łatwo odkrywać najnowsze rezultaty badań. Pozwala również:

  • Automatycznie generować bibliografie,

  • Łatwo importować publikacje (artykuły) przygotowane w oparciu o inne oprogramowanie, niż aktualnie wykorzystywane,

  • Odnaleźć relewantne publikacje, opierając się na tym, co się aktualnie czyta,

  • Uzyskać dostęp online do swoich publikacji z dowolnego miejsca, w którym się przebywa

Dostępny jest w dwóch zsynchronizowanych ze sobą wersjach: Mendeley Web i Mendeley Desktop

więcej

 

Lista czasopism elektronicznych A-Z dostępnych w sieci UWr. Umożliwia wyszukiwanie tytułów czasopism pełnotekstowych ze wszystkich udostępnianych baz (oprócz czasopism indeksowanych w bazie PsycArticles).

 

Wirtualna Biblioteka Nauki - zasoby licencyjne dostępne dla wszystkich instytucji akademickich w kraju, program realizowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Web of Science - pakiet baz danych produkowanych przez firmę Thomson Reuters jest udostępniany od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej, obecnie na podstawie umowy zawartej na lata 2014-2016. Do roku 2015 licencja obejmowała podstawowe indeksy cytowań: Science Citation Index Expanded (SCIE, roczniki od 1945), Social Sciences Citation Index (SSCI, roczniki od 1956), Art and Humanities Citation Index (AHCI, roczniki od 1975), Conference Proceedings Citation Index (CPCI, roczniki od 1990) oraz bazę Journal Citation Reports (JCR, roczniki od 2008). W roku 2015 licencja została rozszerzona o pakiet Citation Connection obejmujący następujące bazy (roczniki 2010-2015): Biosis Citation Index, Current Contents Connect, Data Citation Index, Derwent Innovations Index, Zoological Records, Book Citation Index (BCI), Current Chemical Reactions (CCR) oraz Index Chemicus (IC). We wrześniu 2015 została także udostępniona nowa wersja bazy JCR i licencja została rozszerzona na zasadzie testowej o bazę Essential Science Indicators. Zakres licencji WoS nie zmieni się w roku 2016.

Komplet baz objętych licencją jest udostępniany na platformie Web of Science na serwerze wydawcy. Bazy SCIE, SSCI, A&HCI, CPCI, JCR, BCI, CCR i IC są obecnie dostępne na serwerze jako składniki pakietu WoS Core Colletion, patrz instrukcja obsługi w języku polskim oraz ta sama instrukcja w wersji mutlimedialnej. Bazy SCIE, SSCI oraz AHCI są także archiwizowane i udostępniane na serwerze w ICM (na razie w ICM zgromadzone są roczniki począwszy od 1996). Archiwizacją w ICM będzie objęta także baza JCR oraz bazy z pakietu Citation Connection za wyjątkiem Current Contents Connect i Data Citation Index.

Uwaga: W bazach WoS indeksowane są czasopisma znajdujące się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która od roku 2010 obejmuje ponad 12.000 tytułów bieżących czasopism, patrz także zasady selekcji czasopism. Na platformie WoS dostępne są także bezpłatne bazy Medline, SciELO Citation Index i KCI-Korean Journal Database oraz narzędzia EndNote Web i Researcher ID.  (Informacje zaczerpniete ze strony: http://vls.icm.edu.pl/zasady/index.html#wok ).

 

PsycArticles zawiera pełne teksty artykułów z kilkudziesięciu tytułów czasopism wydawanych przez American Psychological Association (APA). Prawie wszystkie czasopisma mają pełne archiwa od pierwszego opublikowanego zeszytu. Dostęp tylko i wyłącznie dla pracowników i studentów Instytutu Psychologii UWr z komputerów naszego Instytutu.

 

Elsevier - Science Direct zawiera elektroniczne wersje czasopism naukowych wydawanych przez Elsevier Science, w tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów wraz z grafiką. Integralną część kolekcji stanowią czasopisma Academic Press oraz Harcourt Health Science. Baza umożliwia dostęp do pełnych tekstów z około 2500 tytułów, w tym 1579 czasopism aktualizowanych jest na bieżąco.

 

ProQuest Central – to interdyscyplinarna, pełnotekstowa baza danych, zapewniająca dostęp do 27 najbardziej wykorzystywanych baz na świecie. Obejmuje swym zasięgiem takie dziedziny jak m.in. biznes, ekonomię, psychologię, nauki społeczne, nauki humanistyczne. ProQuest Central wykorzystuję technikę głębokiego indeksowania, które ma na celu uzyskanie większej ilości stron znajdujących się w głębokich warstwach struktury witryny, oferując pobieranie wykresów, tabel i zdjęć.

ProQuest Dissertations and Theses (A&I) – abstraktowo–indeksowa wersja bazy rozpraw doktorskich i prac naukowych (PQDT), która zawiera indeksy do ponad 2 mln dysertacji amerykańskich oraz wybranych europejskich rozpraw i prac naukowych, wydawanych od 1861 roku do dnia dzisiejszego. Katalog udostępnia streszczenia do prac doktorskich opublikowanych od lipca 1980 i prac magisterskich publikowanych od 1988 roku. Baza oferuje dostęp do (ok. 10 %) - 24 stron większości rozpraw wydanych po 1997 roku. Zawiera też informacje na temat dostępności dysertacji.

 

JSTOR - wielodziedzinowe, pełnotekstowe archiwum czasopism naukowych. W bazie nie ma bieżących zeszytów, okres karencji to 3 do 5 lat.

 

Książki elektroniczne Wiley-   licencja krajowa Wiley została rozrzerzona o nowe książki elektroniczne. Udostępnionych zostało 2451 książek wydanych w latach 2009 i 2015, w tym ok. 90 tytułów z psychologii.

Książki elektroniczne ProQuest Ebook Central (były EBL)   - baza książek elektronicznych ProQuest Ebook Central (były EBL) firmy ProQuest zawiera ponad 400 tys. tytułów unikatowych e-booków, niedostępnych w wersji tradycyjnej w zbiorach bibliotecznych. Uniwersytet wykupil dostęp do 60 tytułów.

 

Classics in the History of Psychology - na stronie można wyszukiwać historycznie ważne teksty z psychologii (w języku angielskim) zmieszczonew książkach i artykułach z czasopism.

 

Bazy Biblioteki Narodowej m.in. baza Książki polskie od roku 1973 oraz Bibliografia artykułów z czasopism polskich od 1996 roku.