Dnia 25 listopada 2009r. Rada Naukowa Instytutu Psychologii powołała
Komisję ds. Etyki Badań Naukowych


Stałymi członkami komisji zostali:


Dr hab. Prof. w UWr Maria Straś-Romanowska
Dr hab. Prof. w UWr Grażyna Dolińska-Zygmunt
Doc. dr Alina Czapiga


W przypadku opiniowania poszczególnych tematów badawczych skład komisji będzie poszerzany o dwóch ekspertów z danej dziedziny.


Do głównych zadań Komisji należy:

  • opiniowanie projektów badawczych zgłaszanych w ramach grantów zewnętrznych i innych konkursów

  • opiniowanie projektów realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej

  • opiniowanie projektów badawczych zgłaszanych Komisji przez zainteresowanych pracowników

  • opiniowanie projektów, co do których zostały zgłoszone zastrzeżenia ze strony studentów lub pracowników naukowych.