KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
(skład od dnia 1.10.2016)

 

  1. Dr hab. Ryszard Poprawa - przewodniczący
  2. Dr Michał Dębek;
  3. Dr Magdalena Kapała
  4. Dr Jolanta Kowal;
  5. Dr Bianka Lewandowska;
  6. Mgr Jacek Rydlewski;
  7. Dr Katarzyna Serafińska;
  8. Dr Justyna Śniecińska.