50 LAT INSTYTUTU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
PRZESZŁOŚĆ - TERAŹNIEJSZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ
Konferencja Jubileuszowa
24 - 26 września 2017

 

UCZESTNICTWO W KONFERENCJI
 
Rejestracja
Aby wziąć udział w konferencji jubileuszowej "50 lat Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość", do czego serdecznie Państwa zachęcamy (!), należy wypełnić link do formularza rejestracyjnego, który znajduje się poniżej (proszę pamiętać o zatwierdzeniu formularza):
FORMULARZ REJESTRACYJNY
 
Forma uczestnictwa w konferencji
Dla wszystkich uczestników przewidujemy czynną formę uczestnictwa w konferencji. Proponujemy więc, aby zgłaszane wystąpienia miały charakter grupowy w ramach zespołów badawczych  i/lub zakładów. Przewidywany czas na wygłoszenie referatu to 15 minut + 10 minut na dyskusję.    
 
Opłata konferencyjna*
Opłata konferencyjna wynosi odpowiednio:
- dla osób spoza Instytutu Psychologii UWr - 460 PLN
- dla pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Instytutu Psychologii UWr - 350 PLN
- dla pracowników administracyjnych Instytutu Psychologii UWr - 230PLN
 
Osoby spoza Instytutu Psychologii UWR oraz pracownicy administracyjni Instytutu Psychologii UWr proszeni są o podanie w formularzu rejestracyjnym danych do faktury oraz uiszczenie opłaty. Opłata pozostałych uczestników zostanie automatycznie pobrana z funduszu badań statutowych po zarejestrowaniu się. Dla pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Instytutu Psychologii UWr istnieje też możliwość opłacenia konferencji we własnym zakresie.
 
Opłata obejmuje dwa noclegi, pełne wyżywienie, udział w obradach konferencyjnych i imprezach towarzyszących oraz materiały konferencyjne. Hotel "Zamek Moszna" dysponuje pokojami w standardzie dwie/trzy gwiazdki, pokoje są w większości dwuosobowe, z łazienkami.
Dane do faktury
(dla osób dla osób spoza IPs, pracowników administracyjnych IPs lub tych, które decydują się zapłacić we własnym zakresie):
                nazwa odbiorcy: Instytut Psychologii UWr, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław
            nr konta: 97 1090 2503 0000 0001 1093 9538
            tytułem:  konferencja nr 7003/2167/17; imię i nazwisko, uczelnia/instytucja
 
Ważne terminy
Termin rejestracji uczestnictwa w konferencji: 30 maja 2017
Termin wnoszenia opłaty konferencyjnej (dla osób spoza IPs lub tych, które płacą we własnym zakresie): 19 czerwca 2017
Termin ogłoszenia programu konferencji: 25 sierpień 2017
Termin konferencji: 24 - 26 wrzesień 2017
 
Kontakt: jubileusz.ips@uwr.edu.pl

*Ze względu na źródło dofinansowania konferencji oraz przepisy prawne, Uniwersytet Wrocławski nie może współfinansować opłaty pracowników, którzy nie są obecnie zatrudnieni w Instytucie Psychologii UWr.
 
KOMITET NAUKOWY:
dr hab. Danuta Borecka - Biernat, Prof. UWr
dr hab. Grażyna Dolińska - Zygmunt, Prof. UWr
dr hab. Bożena Janda - Dębek, Prof. UWr
dr hab. Kinga Lachowicz - Tabaczek, Prof. UWr
dr hab. Anna Oleszkowicz, Prof. UWr
dr hab. Piotr Sorokowski, Prof. UWr
dr hab. Maria Straś - Romanowska, Prof. UWr
dr hab. Ryszard Poprawa
dr hab. Alicja Senejko
 KOMITET ORGANIZACYJNY:
dr hab. Piotr Sorokowski, Prof. UWr
dr Bogusława Błoch
dr Tomasz Frąckowiak
inż. Zofia Garncarek
mgr Ewa Okręglicka - Forysiak
dr Katarzyna Pisańska
dr Katarzyna Serafińska
dr Agnieszka Sorokowska