systemrodzinny-logo
Trwa rekrutacja na III edycję

na którą zapraszamy w listopadzie 2017!
Posłuchaj wywiadu z Dr Martą Kochan-Wójcik o studiach podyplomowych w Akademickim Radiu LUZ 91,6 FM opis


CZAS TRWANIA STUDIÓW
Tylko 2 semestry!
Łącznie 250 godzin zajęć (w tym 49 godzin wykładów, 171 godzin zajęć warsztatowo-ćwiczeniowych oraz 30 godzin praktyk).
 
REKRUTACJA NA III EDYCJĘ TRWA DO 30 PAŹDZIERNIKA 2017!
Wpisowe 0 zł! Rozłóż czesne na nieoprocentowane raty!
Nie czekaj! Zapisz się on-line! > > >
 
ADRESACI STUDIÓW
Na studia zapraszamy m.in. psychologów, pedagogów, kandydatów na asystentów rodzinnych, koordynatorów pieczy zastępczej, pracowników socjalnych, kuratorów rodzinnych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką diagnozy systemów rodzinnych.
 
KONTAKT
Przemysław Nowicki
tel. +48 71 373 29 02

przemyslaw.nowicki@uwr.edu.pl


Asystent rodziny - bloki zajęć


Poniżej przedstawiamy listę bloków zajęć wraz z liczbą godzin oraz formą w jakich dane zajęcia odbywają się na naszych studiach.

Semestr zimowy


Diagnoza systemu rodzinnego: 25 godzin
Formy realizacji zajęć: warsztaty


Dziecko w rodzinie: 30 godzin
Formy realizacji zajęć: wykład, warsztaty


Metody pracy z rodziną: 45 godzin
Formy realizacji zajęć: wykład, warsztaty


Podstawy systemowej pracy z rodziną: 35 godzin
Formy realizacji zajęć: wykład, warsztaty


Seminarium dyplomowe: 10 godzin
Formy realizacji zajęć: seminarium

Semestr letni


Konteksty pracy z rodziną: 10 godzin
Formy realizacji zajęć: wykład


Metody pracy z rodziną: 35 godzin
Formy realizacji zajęć: wykład, warsztaty, seminarium


Praktyki: 30 godzin
Formy realizacji zajęć: praktyki


Seminarium dyplomowe: 10 godzin
Formy realizacji zajęć: seminarium


Superwizja własnej pracy: 20 godzin
Formy realizacji zajęć: warsztaty