systemrodzinny-logo
Trwa rekrutacja na III edycję

na którą zapraszamy w listopadzie 2017!
Posłuchaj wywiadu z Dr Martą Kochan-Wójcik o studiach podyplomowych w Akademickim Radiu LUZ 91,6 FM opis


CZAS TRWANIA STUDIÓW
Tylko 2 semestry!
Łącznie 250 godzin zajęć (w tym 49 godzin wykładów, 171 godzin zajęć warsztatowo-ćwiczeniowych oraz 30 godzin praktyk).
 
REKRUTACJA NA III EDYCJĘ TRWA DO 30 PAŹDZIERNIKA 2017!
Wpisowe 0 zł! Rozłóż czesne na nieoprocentowane raty!
Nie czekaj! Zapisz się on-line! > > >
 
ADRESACI STUDIÓW
Na studia zapraszamy m.in. psychologów, pedagogów, kandydatów na asystentów rodzinnych, koordynatorów pieczy zastępczej, pracowników socjalnych, kuratorów rodzinnych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką diagnozy systemów rodzinnych.
 
KONTAKT
Przemysław Nowicki
tel. +48 71 373 29 02

przemyslaw.nowicki@uwr.edu.pl


Asystent rodziny - kierownik studiów


dr Marta Kochan-Wójcik

Kochan
Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii.
Od 2001 r. pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim, początkowo w Centrum Edukacji Nauczycielskiej, a od 2009 r. na stanowisku adiunkta w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia w Instytucie Psychologii UWr. W latach 2002 - 2010 pełniła funkcję kierownika kolejnych edycji „Kwalifikacyjnych studiów Podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego” organizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycielskiej UWr.

Od 2009 r. pełni funkcję kierownika Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego Instytutu Psychologii UWr. oraz sekretarza Polish Journal of Applied Psychology. Jest także praktykiem, prowadzi terapię rodzin i par w nurcie systemowym współpracując z Wrocławską Pracownią Psychoedukacji i Terapii "PLUS" Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest członkiem zarządu Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Od 2009 roku współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siechnicach w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.