systemrodzinny-logo
Trwa rekrutacja na III edycję

na którą zapraszamy w listopadzie 2017!
Posłuchaj wywiadu z Dr Martą Kochan-Wójcik o studiach podyplomowych w Akademickim Radiu LUZ 91,6 FM opis


CZAS TRWANIA STUDIÓW
Tylko 2 semestry!
Łącznie 250 godzin zajęć (w tym 49 godzin wykładów, 171 godzin zajęć warsztatowo-ćwiczeniowych oraz 30 godzin praktyk).
 
REKRUTACJA NA III EDYCJĘ TRWA DO 30 PAŹDZIERNIKA 2017!
Wpisowe 0 zł! Rozłóż czesne na nieoprocentowane raty!
Nie czekaj! Zapisz się on-line! > > >
 
ADRESACI STUDIÓW
Na studia zapraszamy m.in. psychologów, pedagogów, kandydatów na asystentów rodzinnych, koordynatorów pieczy zastępczej, pracowników socjalnych, kuratorów rodzinnych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką diagnozy systemów rodzinnych.
 
KONTAKT
Przemysław Nowicki
tel. +48 71 373 29 02

przemyslaw.nowicki@uwr.edu.pl


Asystent rodziny - rekrutacja na studia


Kandydat/kandydatka powinien/powinna zarejestrować się najpierw w systemie IRK i wypełnić kwestionariusz rekrutacyjny.
 
Następnie należy wydrukować kwestionariusz i dostarczyć go do  Instytutu Psychologii
przy ul. J. Wł. Dawida 1 (sala 55) wraz z pozostałymi dokumentami:
  1. Odpis dyplomu ukończenia studiów lub kserokopię dyplomu poświadczone przez jednostkę przyjmującą dokumenty
  2. Kserokopia dowodu osobistego
  3. Jedno zdjęcie 35 mm x 45 mm identyczne ze zdjeciem załączonym do systemu IRKa.
Wymogi zdjecia załączanego do systemu IRKa:

a) zdjęcie powinno być kolorowe o rozdzielczości 400 x 500 pikseli w formacie JPG,

b) zdjęcie osoby bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem lub w pozycji frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Tło zdjęcia powinno być gładkie i niejaskrawe, a kontur głowy powinien być wyraźnie widoczny. Niedopuszczalne jest, by w tle widać było cień fotografowanej osoby bądź inne rozpraszające uwagę szczegóły,

c) zdjęcie elektroniczne powinno być identyczne z fotografią dostarczaną do Uczelni razem z pozostałymi dokumentami;Wymagane wykształcenie:
  • ukończone studia wyższe licencjackie/magisterskie
  • studia podyplomowe adresowane są do osób pracujących z rodzinami lub przygotowujących się do podjęcia pracy w tym obszarze.

Szczególnie studia przeznaczone są dla psychologów, pedagogów, socjologów, kandydatów na asystentów rodzinnych, koordynatorów pieczy zastępczej, pracowników socjalnych, kuratorów rodzinnych oraz wszystkich zainteresowanych diagnozą systemów rodzinnych.

Termin rejestracji: lipiec - 30 października 2016