dr Jarosław Klebaniuk

jaroslaw.klebaniuk@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 155

Pokój: 38c
Zakład Psychologii Osobowości
Godziny konsultacji

Konsultacje we wrześniu odbędą się w następujących teraminach:

- środa, 6 IX 2017, 11.15 - 12.15, p. 38 c,

- wtorki: 12 i 19 IX 2017, 11.15 - 12.15, p. 38 c,

- piątek, 29 IX 2017, 11.15 - 12.15, p. 38 c.

My office hours September are:

- Wednesday, 6 IX 2017, 11.15 - 12.15, room 38 c,

- Tuesdays: 12 and 19 IX 2017, 11.15 - 12.15, room 38 c,

- Friday, 30 VI 2017, 11.15 - 12.15, room 38 c.


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Rok akademicki 2016/2017 - semestr letni:

- Psychologia różnic indywidualnych - ćwiczenia dla II roku psychologii stacjonarnej

- Projekt badawczy studencki  "Przekonania na temat świata społecznego" - warsztat dla III roku psychologii stacjonarnej

 


Informacje biograficzne

Od urodzenia mieszkam we Wrocławiu. Jestem absolwentem V L.O. Psychologię studiowałem na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracę magisterską i doktorską napisałem pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Straś Romanowskiej. Od 1999 roku pracuję w Zakładzie Psychologii Osobowości.

Zainteresowania naukowe: uwarunkowania postaw wobec nierówności społecznych; psychologia relacji międzygrupowych; psychologia mediów.

Zainteresowania pozanaukowe: bieżące wydarzenia, literatura piękna, teatr.

Uwielbiam koty, choć jestem wegetarianinem. Chętnie chodzę do teatru i pisuję recenzje spektakli.


Badania naukowe

Badanie uwarunkowań i konsekwencji poglądów i orientacji politycznych, w tym orientacji na dominację społeczną i prawicowego autorytaryzmu. 

Pozostali pracownicy