przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
121. 22-HI-NH-S1-Ćw.pi. Ćwiczenia pierwsze Instytut Historyczny
122. 22-HI-NH-S1-ĆwiTrz Ćwiczenia trzecie Instytut Historyczny
123. 22-PES-S1-S3DJM Daktylografia i język migowy Instytut Pedagogiki
124. 22-PES-S1-S5DJM Daktylografia i język migowy Instytut Pedagogiki
125. 22-PES-S1-S4DJM Daktylografia i język migowy Instytut Pedagogiki
126. 22-22-SPWPEW-P-DiPed Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
127. 22-PE-S1-3L1DP Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
128. 22-PE-Z1-3L1DiPe Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
129. 22-PE-I-Z2-WP2DP Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
130. 22-PE-I-S2-WP2DP Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
131. 22-PES-S1-S2DP Diagnostyka psychopedagogiczna Instytut Pedagogiki
132. 22-PE-S1-RE5DR Diagnostyka w resocjalizacji Instytut Pedagogiki
133. 22-PS-SM-DiagCalos Diagnoza całościowa Instytut Psychologii
134. 22-PS-WM-DiagCal Diagnoza całościowa Instytut Psychologii
135. 22-PS-SM-DiagOsME193 Diagnoza osób z wieloraką niepełnosprawnością Instytut Psychologii
136. 22-PS-WM-DiaOsWME193 Diagnoza osób z wieloraką niepełnosprawnością Instytut Psychologii
137. 22-PS-SM-DiaPsyME100 Diagnoza psychologiczna Instytut Psychologii
138. 22-PS-SM-DiagPME175 Diagnoza psychologiczna. Wybrane zagadnienia metodologii badań nad negocjacjami Instytut Psychologii
139. 22-PS-SM-DiRMIJME200 Diagnoza zasobów zdrowia i szczęścia człowieka. Metody jakościowe i ilościowe Instytut Psychologii
140. 22-PE-S1-ED4DPS Diagnozowanie potrzeb społecznych Instytut Pedagogiki
141. 22-HI-Eras-DiPa6ECTS Disputed Past: History of Poland 1918 - 1945 Instytut Historyczny
142. 22-22-SPPZ-P-DobiOce Dobór i ocena kadr Instytut Psychologii
143. 22-HI-S2-DokEle Dokument elektroniczny i archiwa cyfrowe Instytut Historyczny
144. 22-AR-S1-02-DwA Dokumentacja w archeologii Instytut Archeologii
145. 22-HI-S1-DoKoPr Dokumentalistyka konserwatorska - praktyka zawodowa Instytut Historyczny
146. 22-22-SPPZ-P-DosPraI Doskonalenie pracowników Instytut Psychologii
147. 22-22-SPPZ-P-DosPrII Doskonalenie pracowników II Instytut Psychologii
148. 22-PE-EWWP-Z1-S5DKZ Drama w kształceniu zintegrowanym Instytut Pedagogiki
149. 22-PE-EWWP-S1-S5DKZ Drama w kształceniu zintegrowanym Instytut Pedagogiki
150. 22-PE-S1-ED4DD Dydaktyka dorosłych Instytut Pedagogiki