przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
121. 22-HS-S1-SL-P5/3 Seminarium (licencjacko-pomocnicze) Instytut Historii Sztuki
122. 22-22-SPWSK-WybZHMuz Wybrane zagadnienia historii muzyki Instytut Historii Sztuki
123. 22-HS-W2-WyMoI2 Wykład monograficzny I 2 Instytut Historii Sztuki
124. 22-HS-S1-HSPXXiXXI6 Historia sztuki powszechnej XX i XXI w. (powszechnej i polskiej) - malarstwo, rzeźba, nowe formy sztuki Instytut Historii Sztuki
125. 22-HS-S1-HiSzSP2 Historia sztuki średniowiecznej powszechnej Instytut Historii Sztuki
126. 22-HS-S1-ProIV Proseminarium IV Instytut Historii Sztuki
127. 22-HS-S2-SemMagAKI2 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
128. 22-HS-S1-WprArchit2 Wprowadzenie do historii sztuki - architektura 2 Instytut Historii Sztuki
129. 22-HS-S2-DzMoSzt1 Dzieje myśli o sztuce Instytut Historii Sztuki
130. 22-HS-S2-SemMagWOI1 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
131. 22-HS-S1-HiSzSt1 Historia sztuki starożytnej Instytut Historii Sztuki
132. 22-HS-S2-SemMgJHII3 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
133. 22-HS-S1-PF1ARI Przedmiot fakultatywny sprofilowany - Akademicy, realiści, impresjoniści. Malarstwo XIX wieku w dobie technologii cyfrowych Instytut Historii Sztuki
134. 22-HS-S1-LeJeLa2 Lektorat języka łacińskiego Instytut Historii Sztuki
135. 22-HS-S1-SL-P6/4 Seminarium (licencjacko-pomocnicze) Instytut Historii Sztuki
136. 22-HS-S1-CTKiIwH Cyfrowe techniki komunikacji i informacji w humanistyce Instytut Historii Sztuki
137. 22-22-SPWSK-AMetNWoK Aktywne metody nauczania "Wiedzy o kulturze" w muzeum Instytut Historii Sztuki
138. 22-HS-S1-IkonIkonol Ikonografia i ikonologia Instytut Historii Sztuki
139. 22-HS-S1-HiSzSt2 Historia sztuki starożytnej Instytut Historii Sztuki
140. 22-HS-S1-ObjZabyt2 Objazd zabytkoznawczy Instytut Historii Sztuki
141. 22-HS-S2-SemMagREII4 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
142. 22-HS-S1-NaPoHS3 Nauki pomocnicze historii sztuki Instytut Historii Sztuki
143. 22-HS-S2-WMonV2 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
144. 22-HS-S1-PF1MuziBib Przedmiot fakultatywny sprofilowany - Muzea i biblioteki w sieci Instytut Historii Sztuki
145. 22-HS-S1-ProII Proseminarium II Instytut Historii Sztuki
146. 22-HS-S2-WMonIII3 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
147. 22-HS-S2-SemMagJHI2 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
148. 22-HS-S2-SemMgAKbII4 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
149. 22-HS-S2-SemMagAZKI1 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
150. 22-HS-S1-SL-P5/2 Seminarium (licencjacko-pomocnicze) Instytut Historii Sztuki