przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
121. 22-AR-S1-02-WdAP Wprowadzenie do archeologii Polski Instytut Archeologii
122. 22-AR-S1-02-WdNoZ Wprowadzenie do nauk o Ziemi Instytut Archeologii
123. 22-AR-S1-2-KS-AB-Med Konwersatorium specjalistyczne: Medycyna starożytna Instytut Archeologii
124. 22-AR-S1-2-KS-EL-PA Konwersatorium specjalistyczne: Wstęp do petroarcheologii Instytut Archeologii
125. 22-AR-S1-2-KS-JS-AT Konwersatorium specjalistyczne: Elementy antropologii i medycyny sądowej Instytut Archeologii
126. 22-AR-S1-2-KS-MB-AG Konwersatorium specjalistyczne: Archeologia obszarów górskich i wyżynnych Europy Instytut Archeologii
127. 22-AR-S1-2-KS-MT Konwersatorium specjalistyczne: Wybrane zagadnienia badań kryminalistycznych w pracy archeologa Instytut Archeologii
128. 22-AR-S1-2-KS-PD-Num Konwersatorium specjalistyczne: Numizmatyka starożytna i okresu wędrówek ludów Instytut Archeologii
129. 22-AR-S1-2-KSTG-SZP Konwersatorium specjalistyczne: Sztuka pradziejowa - wybrane problemy Instytut Archeologii
130. 22-AR-S1-2-MaM-SK Konwersatorium specjalistyczne: Skarby, depozyty, znaleziska gromadne, akumulowane czy może ofiary? Instytut Archeologii
131. 22-AR-S1-SzkBib Szkolenie biblioteczne Instytut Archeologii
132. 22-AR-S12-BPWang Medieval European Coinage Instytut Archeologii
133. 22-AR-S12-JSWhisp Arquelogia de la zona Andina Instytut Archeologii
134. 22-AR-S12-KSAWT Konwersatorium Specjalistyczne: Technologie ludzi archaicznych.Teoria i praktyka Instytut Archeologii
135. 22-AR-S12-KSBKT Konwersatorium Specjalistyczne: Pod mikroskopem. Metoda traseologiczna w badaniach artefaktów Instytut Archeologii
136. 22-AR-S12-KSBPmc Konwersatorium Specjalistyczne: Mennictwo czeskie Instytut Archeologii
137. 22-AR-S12-KSJSAn Konwersatorium Specjalistyczne: Obrządki pogrzebowe w strefie Andów Północnych Instytut Archeologii
138. 22-AR-S12-KSMM Konwersatorium Specjalistyczne: Wybrane zagadnienia starszej epoki kamienia Starego Świata Instytut Archeologii
139. 22-AR-S12-KSPMil Konwersatorium Specjalistyczne: Materiały numizmatyczne i metrologiczne z Targu Siennego w Gdańsku Instytut Archeologii
140. 22-AR-S12-KSTPsm Konwersatorium Specjalistyczne: Śmierć i przemoc w kulturach lowiecko-zbierackich Instytut Archeologii
141. 22-AR-S12-KSp-KN Konwersatorium Specjalistyczne: Archeologia doświadczalna w teorii i praktyce Instytut Archeologii
142. 22-AR-S12-W-JB-ang Bronze Age in Central Europe Instytut Archeologii
143. 22-AR-S2-01-MPA-Mgr Metodyka prospekcji archeologicznej II (WB) Instytut Archeologii
144. 22-AR-S2-01-SeM-MT2L Seminarium magisterskie MTII-L Instytut Archeologii
145. 22-AR-S2-01-SeM-MT2Z Seminarium magisterskie II-MT-Z Instytut Archeologii
146. 22-AR-S2-01-SeM2-L Seminarium magisterskie II-L Instytut Archeologii
147. 22-AR-S2-01-SeM2-Z Seminarium magisterskie II-Z Instytut Archeologii
148. 22-AR-S2-02-MBW-Mgr Metodyka badań wykopaliskowych III Instytut Archeologii
149. 22-AR-S2-02-MiHA Metodologia i historia archeologii Instytut Archeologii
150. 22-AR-S2-02-PZwA Podstawy zarządzania w archeologii Instytut Archeologii