przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
121. 22-PS-SM-WybZabME188 Wybrane zaburzenia: agresja, ADHD, zachowanie wycofujące i submisyjne - rozpoznawanie objawów, analiza mechanizmów Instytut Psychologii
122. 22-PS-SM-WyZaPsME100 Wybrane zagadnienia z psychopatologii Instytut Psychologii
123. 22-PS-SM-WproPsycho Wprowadzenie do psychologii Instytut Psychologii
124. 22-PS-SM-WproDoPsych Wprowadzenie do psychologii rodziny Instytut Psychologii
125. 22-PS-SM-WprSuME186 Wprowadzenie do superwizji Instytut Psychologii
126. 22-PS-SM-WprPsySpl Wprowadzenie do psychologii stosowanej: psychologia społeczna Instytut Psychologii
127. 22-PS-SM-WpPsStWycho Wprowadzenie do psychologii stosowanej: psychologia wychowawcza i edukacji Instytut Psychologii
128. 22-PS-SM-WpPsSp Wprowadzenie do psychologii stosowanej: psychologia zarządzania Instytut Psychologii
129. 22-PS-SM-WpPsKoME191 Moduł edukacyjny: Psychologia konsumenta – Wprowadzenie do psychologii konsumenta Instytut Psychologii
130. 22-PS-SM-WpDiPs Wprowadzenie do diagnozy psychologicznej Instytut Psychologii
131. 22-PS-SM-WSRozME193 Wspomaganie rozwoju dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w wybranych placówkach Instytut Psychologii
132. 22-PS-SM-WFPsyKons6E Wykład fakultatywny: Psychologia w konsumpcjonizmu Instytut Psychologii
133. 22-PS-SM-WFProPlc6E Wykład fakultatywny: Problematyka płci i różnic płciowych w naukach humanistycznych i społecznych Instytut Psychologii
134. 22-PS-SM-WF01ePrzyNa Wykład fakultatywny: Przyjaźń w okresie dorastania Instytut Psychologii
135. 22-PS-SM-UzaAlkME131 Psychologiczne zagadnienia uzależnienia od alkoholu Instytut Psychologii
136. 22-PS-SM-UwOsPrME110 Uwarunkowania osobowościowe problemów w relacjach intymnych Instytut Psychologii
137. 22-PS-SM-UmieAkad Umiejętności akademickie Instytut Psychologii
138. 22-PS-SM-TrenUmInt4e Podstawy pomocy psychologicznej. Trening umiejętności interpersonalnych Instytut Psychologii
139. 22-PS-SM-TreNegME180 Trening negocjacji Instytut Psychologii
140. 22-PS-SM-TreAseME105 Trening asertywności Instytut Psychologii
141. 22-PS-SM-TerZaOME103 Terapia zaburzeń osobowości - wybrane podejścia Instytut Psychologii
142. 22-PS-SM-TerSysME103 Terapia systemowa Instytut Psychologii
143. 22-PS-SM-TerKroME103 Terapia krótkoterminowa Instytut Psychologii
144. 22-PS-SM-TeoiPrME200 Teoria i praktyka inteligencji emocjonalnej Instytut Psychologii
145. 22-PS-SM-TechPisania Technika pisania pracy magisterskiej Instytut Psychologii
146. 22-PS-SM-TecPraME185 Techniki pracy z ciałem Instytut Psychologii
147. 22-PS-SM-TecInf Technologia informacyjna Instytut Psychologii
148. 22-PS-SM-SzkolUSOS Szkolenie USOS Instytut Psychologii
149. 22-PS-SM-SzkBib Szkolenie biblioteczne Instytut Psychologii
150. 22-PS-SM-StrRadME102 Stres i radzenie sobie Instytut Psychologii