przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
151. 22-PE-I-Z2-PO2DiO Diagnostyka opiekuńcza Instytut Pedagogiki
152. 22-PE-I-S2-PO2DOp Diagnostyka opiekuńcza Instytut Pedagogiki
153. 22-22-SPWPEW-P-DiPed Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
154. 22-PE-S1-3L1DP Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
155. 22-PE-Z1-3L1DiPe Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
156. 22-PE-I-Z2-WP2DP Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
157. 22-PE-I-S2-WP2DP Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
158. 22-PES-S1-S2DP Diagnostyka psychopedagogiczna Instytut Pedagogiki
159. 22-PE-S1-RE5DR Diagnostyka w resocjalizacji Instytut Pedagogiki
160. 22-PS-SM-DiagCalos Diagnoza całościowa Instytut Psychologii
161. 22-PS-WM-DiagCal Diagnoza całościowa Instytut Psychologii
162. 22-PE-AKPN-Z2-TP2BTR Diagnoza i terapia rodziny Instytut Pedagogiki
163. 22-PE-AKPN-S2-TP2DTR Diagnoza i terapia rodziny Instytut Pedagogiki
164. 22-PS-SM-DiagOsME193 Diagnoza osób z wieloraką niepełnosprawnością Instytut Psychologii
165. 22-PS-WM-DiaOsWME193 Diagnoza osób z wieloraką niepełnosprawnością Instytut Psychologii
166. 22-PS-SM-DiaPsyME100 Diagnoza psychologiczna Instytut Psychologii
167. 22-PS-SM-DiagPME175 Diagnoza psychologiczna. Wybrane zagadnienia metodologii badań nad negocjacjami Instytut Psychologii
168. 22-PE-AKPN-S2-WW2DRD Diagnoza rozwoju dziecka w programie WWRD Instytut Pedagogiki
169. 22-PS-SM-DiRMIJME200 Diagnoza zasobów zdrowia i szczęścia człowieka. Metody jakościowe i ilościowe Instytut Psychologii
170. 22-PE-S1-ED4DPS Diagnozowanie potrzeb społecznych Instytut Pedagogiki
171. 22-HI-Eras-DiPa6ECTS Disputed Past: History of Poland 1918 - 1945 Instytut Historyczny
172. 22-22-SPPZ-P-DobiOce Dobór i ocena kadr Instytut Psychologii
173. 22-HI-S2-DokEle Dokument elektroniczny i archiwa cyfrowe Instytut Historyczny
174. 22-AR-S1-02-DwA Dokumentacja w archeologii Instytut Archeologii
175. 22-HI-S1-DoKoPr Dokumentalistyka konserwatorska - praktyka zawodowa Instytut Historyczny
176. 22-PE-AKPN-S2-PZ3DPZ Doradztwo personalne i zarządzanie karierą Instytut Pedagogiki
177. 22-22-SPPZ-P-DosPraI Doskonalenie pracowników Instytut Psychologii
178. 22-22-SPPZ-P-DosPrII Doskonalenie pracowników II Instytut Psychologii
179. 22-PE-EWWP-Z1-S5DKZ Drama w kształceniu zintegrowanym Instytut Pedagogiki
180. 22-PE-EWWP-S1-S5DKZ Drama w kształceniu zintegrowanym Instytut Pedagogiki