przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
151. 22-HS-S1-SL-P5/2 Seminarium (licencjacko-pomocnicze) Instytut Historii Sztuki
152. 22-HS-S2-SemMagAKI1 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
153. 22-HS-S1-HiSzSP1 Historia sztuki średniowiecznej powszechnej Instytut Historii Sztuki
154. 22-HS-W2-SemMag2 Seminarium magisterskie 2 Instytut Historii Sztuki
155. 22-HS-W2-WyMoI1 Wykład monograficzny I 1 Instytut Historii Sztuki
156. 22-HS-S2-SemMgRKII3 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
157. 22-HS-S1-WprArchit1 Wprowadzenie do historii sztuki - architektura Instytut Historii Sztuki
158. 22-HS-S2-PF1/I/SzKon Przedmiot fakultatywny: Sztuka i konfesjonalizacja Instytut Historii Sztuki
159. 22-HS-S1-HSXXiXXIA6 Historia sztuki XX i XXI w. (powszechna i polska) - architektura Instytut Historii Sztuki
160. 22-HS-S2-SemMagAKbI2 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
161. 22-HS-S1-SL-P5/4 Seminarium (licencjacko-pomocnicze) Instytut Historii Sztuki
162. 22-HS-S2-MHSziBnSz2 Metodologia historii sztuki i badań nad sztuką Instytut Historii Sztuki
163. 22-HS-S2-WMonIV2 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
164. 22-HS-S1-PF1WspZjaw Przedmiot fakultatywny - Współczesne zjawiska w kulturze i problemy ich archiwizacji Instytut Historii Sztuki
165. 22-HS-S2-SemMgAKbII3 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
166. 22-HS-S1-SL-P6/3 Seminarium (licencjacko-pomocnicze) Instytut Historii Sztuki
167. 22-HS-S1-PF2JwHSzFS Przedmiot fakultatywny - Język w historii sztuki Instytut Historii Sztuki
168. 22-22-SPWSK-ProjKwEd Projekt kulturalny w edukacji Instytut Historii Sztuki
169. 22-HS-S2-SemMagPOII4 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
170. 22-HS-S2-PF4/I/Malcz Przedmiot fakultatywny: Poeta malarstwa i malarz poezji - twórczość i konteksty życia Jacka Malczewskiego Instytut Historii Sztuki
171. 22-HS-S1-HiSzNz3R Historia sztuki nowożytnej powszechnej - renesans Instytut Historii Sztuki
172. 22-22-SPWSK-Sem3 Seminarium Instytut Historii Sztuki
173. 22-HS-S2-MHSziBnSz4 Metodologia historii sztuki i badan nad sztuką Instytut Historii Sztuki
174. 22-HS-W2-DzMySz1 Dzieje myśli o sztuce 1 Instytut Historii Sztuki
175. 22-HS-S2-WMonI3 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
176. 22-HS-S1-ObozInw Obóz inwentaryzatorski Instytut Historii Sztuki
177. 22-HS-S2-SemMgAZKII4 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
178. 22-HS-S2-PF2/I/ZSiDK Przedmiot fakultatywny: Zarządzanie sztuką i dobrami kultury Instytut Historii Sztuki
179. 22-HS-S1-SL-P5/1 Seminarium (licencjacko-pomocnicze) Instytut Historii Sztuki
180. 22-HS-W2-SemMag1 Seminarium magisterskie 1 Instytut Historii Sztuki