przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
151. 22-AR-S2-02-SeM-MT1L Seminarium magisterskie MTI-L Instytut Archeologii
152. 22-AR-S2-02-SeM-MT1Z Seminarium magisterskie I-MT-Z Instytut Archeologii
153. 22-AR-S2-02-SeM1-L Seminarium magisterskie I-L Instytut Archeologii
154. 22-AR-S2-02-SeM1-Z Seminarium magisterskie I-Z Instytut Archeologii
155. 22-AR-S2-KonSLM Konwersatorium specjalistyczne Archeologia uzbrojenia Instytut Archeologii
156. 22-AR-S2-WS-MZ Wykład specjalizacyjny: Archeologia prowincji rzymskich Instytut Archeologii
157. 22-AR-S2-WS1-AB Wykład specjalizacyjny: Rzymianie i Barbarzyńcy Instytut Archeologii
158. 22-AR-S2-WS1-BPNS Wykład specjalizacyjny: Zarys numizmatyki śląskiej Instytut Archeologii
159. 22-AR-S2-WS1-JMB Wykład specjalizacyjny: Archeologia epoki kamienia Instytut Archeologii
160. 22-AR-S2-WS1-JPAH Wykład specjalizacyjny: Archeologia historyczna XIII-XVI w. Instytut Archeologii
161. 22-AR-S2-WS1-KJ Wykład specjalizacyjny: Śląsk i ziemie ościenne we wczesnym średniowieczu Instytut Archeologii
162. 22-AR-S2-WS1-MZ Wykład specjalizacyjny: Kultura materialna prowincji rzymskich Instytut Archeologii
163. 22-AR-S2-WS1-PD Wykład specjalizacyjny: Archeologia historyczna XVII-XX w. Instytut Archeologii
164. 22-AR-S2-WS2-AW Wykład specjalizacyjny: Ludzie archaiczni i ich świat: paleolit dolny i środkowy Instytut Archeologii
165. 22-AR-S2-WS2-JPABS Wykład specjalizacyjny: Archeologia budownictwa średniowiecznego Instytut Archeologii
166. 22-AR-S2-WS2-MT Wykład specjalizacyjny: Archeologia sądowa Instytut Archeologii
167. 22-AR-S2-WSIL Wykład specjalizacyjny: Religie w epoce brązu Instytut Archeologii
168. 22-AR-S2-WSJSnowy Wykład specjalizacyjny Archeologia Andów Instytut Archeologii
169. 22-AR-S2-WSP-ABII Wykład specjalizacyjny: Rzymianie i Barbarzyńcy cz.II Instytut Archeologii
170. 22-AR-S2-WSP-MZII Wykład specjalizacyjny: Archeologia prowincji rzymskich cz. II Instytut Archeologii
171. 22-AR-S2-WSpJB Wykład specjalizacyjny: Między tradycją a innowacją. Wytwórczość, produkcja i rzemiosło w epoce brązu Instytut Archeologii
172. 22-CC-K-S2-AaAIIWW Americanization and Anti-Americanization after II World War Instytut Historyczny
173. 22-CC-K-S2-CiCEaP Changes in Central Europe and Poland in the XX c. Instytut Historyczny
174. 22-DKM-S1-PrGoPLUE Prawo i gospodarka w Polsce i Unii Europejskiej Instytut Historyczny
175. 22-DKMOPG-K-S1-AnDz Antyczne dziedzictwo kultury materialnej Europy Instytut Historyczny
176. 22-DKMOPG-K-S1-In Interpretacja krajobrazu kulturowego Instytut Historyczny
177. 22-DKMOPG-K-S1-Kra Krajobraz kulturowy i jego elementy Instytut Historyczny
178. 22-DKMOPG-K-S1-Ku Kultura jako produkt turystyczny Instytut Historyczny
179. 22-DKMOPG-K-S1-MeI Metody inwentaryzacji i promocji dziedzictwa kultury materialnej Instytut Historyczny
180. 22-DKMOPG-K-S1-Och Ochrona dziedzictwa kultury materialnej w UE Instytut Historyczny