przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
151. 22-PS-SM-StMet3e Statystyka z metodologią Instytut Psychologii
152. 22-PS-SM-SpoKonME188 Społeczny kontekst zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży Instytut Psychologii
153. 22-PS-SM-SMGRE08 Seminarium magisterskie Instytut Psychologii
154. 22-PS-SM-SMGRE07 Seminarium magisterskie Instytut Psychologii
155. 22-PS-SM-SMGR10 Seminarium magisterskie Instytut Psychologii
156. 22-PS-SM-SMGR09 Seminarium magisterskie Instytut Psychologii
157. 22-PS-SM-RozAseME200 Rozwijanie asertywności i innych kompetencji społecznych Instytut Psychologii
158. 22-PS-SM-RoiWy Podstawy pomocy psychologicznej. Rozmowa i wywiad Instytut Psychologii
159. 22-PS-SM-RehaDzME193 Rehabilitacja osób z różnoraką niepełnosprawnością: teoria i możliwości praktyczne Instytut Psychologii
160. 22-PS-SM-PsychoME102 Psychoonkologia Instytut Psychologii
161. 22-PS-SM-Psychm Psychometria Instytut Psychologii
162. 22-PS-SM-PsychSpolec Psychologia społeczna Instytut Psychologii
163. 22-PS-SM-PsycSpoII2e Psychologia społeczna II Instytut Psychologii
164. 22-PS-SM-PsycProcPoz Psychologia procesów poznawczych Instytut Psychologii
165. 22-PS-SM-PsySpo Psychologia społeczna Instytut Psychologii
166. 22-PS-SM-PsySp2 Psychologia społeczna II Instytut Psychologii
167. 22-PS-SM-PsySadME187 Moduł edukacyjny: Psychologia sądowa - Podstawy psychologii sądowej Instytut Psychologii
168. 22-PS-SM-PsyRozIndy Psychologia różnic indywidualnych Instytut Psychologii
169. 22-PS-SM-PsyOsobowo Psychologia osobowości Instytut Psychologii
170. 22-PS-SM-PsyKulturow Psychologia kulturowa Instytut Psychologii
171. 22-PS-SM-PsyKomME191 Psychologia komunikacji z konsumentem Instytut Psychologii
172. 22-PS-SM-PsyKli Wprowadzenie do psychologii stosowanej - psychologia kliniczna Instytut Psychologii
173. 22-PS-SM-PsyKieME175 Psychologia kierownictwa Instytut Psychologii
174. 22-PS-SM-PsyKSwME175 Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu Instytut Psychologii
175. 22-PS-SM-PsyJeME185 Psychologia jedzenia i psychodietetyka Instytut Psychologii
176. 22-PS-SM-PsyEmoMot Psychologia emocji i motywacji Instytut Psychologii
177. 22-PS-SM-PsyBizME180 Moduł edukacyjny: Psychologia biznesu - nowoczesne osiągnięcia i techniki - Psychologia w organizacji - praktyczne zastosowania Instytut Psychologii
178. 22-PS-SM-PsyAspME187 Psychologiczne aspekty opiniowania w sprawach rodzinnych, cywilnych i opiekuńczych Instytut Psychologii
179. 22-PS-SM-PsyAsPs Psychopatologia - aspekt psychologiczny Instytut Psychologii
180. 22-PS-SM-PsyAsMed Psychopatologia - aspekt medyczny Instytut Psychologii