przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
181. 22-DKMOPG-K-S1-OchZa Ochrona zabytków w Europie i w Polsce - tradycja i współczesność Instytut Historyczny
182. 22-DKMOPG-K-S1-PrOch Prawna ochrona i zarzadzanie dobrami kultury materialnej Instytut Historyczny
183. 22-DKMOPG-K-S1-SzB Szkolenie biblioteczne Instytut Historyczny
184. 22-DKMOPG-K-S1-TuK Turystyka kwalifikowana Instytut Historyczny
185. 22-DKMOPG-K-S1-ZaK Zabytki kultury. Krajobraz naturalny i kutlurowy Instytut Historyczny
186. 22-DKMOPG-K-S1-Zax Zabytki kultury. Krajobraz naturalny i kulturowy (zaległe dla E4 z 15/16) Instytut Historyczny
187. 22-DKMOPG-K-S1TuDz Turystyka dziedzictwa cywilizacyjnego w Polsce Instytut Historyczny
188. 22-DKMOPGK-K-S1-ArF Architektura i budownictwo - specyfika i wzorce lokalne oraz Forma i detal w architekturze - egz Instytut Historyczny
189. 22-EAK-S-AnSmiZa (P.F.) Antropologia śmierci i żałoby Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
190. 22-EAK-S-AntBezp (P.F.) Antropologia bezpieki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
191. 22-EAK-S-AntBioWsEt (P.F.) Antropologia literatury biograficznej obecnej we współczesnej etnologii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
192. 22-EAK-S-AntCoZamSre (P.F.) Antropologia codzienności na zamku w średniowieczu Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
193. 22-EAK-S-AntrAntDysk (P.F.) Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi. Antropologia antydyskryminacyjna i edukacja praw człowieka Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
194. 22-EAK-S-AtomCult (P.F.) "Atomic culture" Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
195. 22-EAK-S-CzytSing (P.F.) Czytanie Singera Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
196. 22-EAK-S-EtnoMed (P.F.) Etnomedycyna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
197. 22-EAK-S-KryKult (P.F.) Krytyka kulturowa. Posthumanistyka. Nurty, zjawiska i procesy Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
198. 22-EAK-S-KulJaZjaSte (P.F.) Kultura japońska – analiza wybranych zjawisk kultury i stereotypów Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
199. 22-EAK-S-MiePam (P.F.) Miejsca pamięci na Dolnym Śląsku Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
200. 22-EAK-S-NowRucRel (P.F.) Nowe ruchy religijne Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
201. 22-EAK-S-PRReg (P.F.) PR - regionów Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
202. 22-EAK-S-PrzeOdUjeAn (P.F.) Przemysł odzieżowy w ujęciu antropologicznym Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
203. 22-EAK-S-SpoTraSZach (P.F.) Społeczeństwo tradycyjne Słowian Zachodnich Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
204. 22-EAK-S-SzaSpoTra (P.F.) Szamanizm w społecznościach tradycyjnych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
205. 22-EAK-S-TemZydo (P.F.) Tematy żydowskie Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
206. 22-EAK-S-UtOdRzecz (P.F.) Utopia - odpowiedź na niedoskonałą rzeczywistość Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
207. 22-EAK-S-WStAnFil (P.F.) W stronę antropologii filozoficznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
208. 22-EAK-S-WstdoHer (P.F.) Wstęp do hermeneutyki Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
209. 22-EAK-S-ZwMaWiEuSp (P.F.) Zwierzęta w magii i wierzeniach europejskich społeczności tradycyjnych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
210. 22-EAK-S1-AntrEdu Antropologia edukacji Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej