przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
181. 22-ET-S2-KultPop (P.F.) Kultura popularna-upadek czy wyzwolenie? Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
182. 22-ET-S-KultPop (P.F.) Kultura popularna-upadek czy wyzwolenie? Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
183. 22-EAK-S-KulWyBie (P.F.) Kulturowe wymiary biesiadowania Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
184. 22-ET-S1-KuCzAf (P.F.) Kultury Czarnej Afryki na przełomie XX i XXI wieku Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
185. 22-ET-S2-KuCzAf (P.F.) Kultury Czarnej Afryki na przełomie XX i XXI wieku Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
186. 22-ET-S-Litwymantr (P.F.) Literackie i retoryczne wymiary antropologii. Krytyka tekstu antropologicznego Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
187. 22-EAK-S1-LokSpWroc (P.F.) Lokalne społeczności żydowskie – przykład Wrocławia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
188. 22-EAK-S-LokSpoZyd (P.F.) Lokalne społeczności żydowskie-przykład Wrocławia Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
189. 22-EAK-S-LuObSw (P.F.) Ludowy obraz świata. Analiza teksów źródłowych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
190. 22-EAK-S-ŁemŁem (P.F.) Łemkowie i Łemkowszczyzna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
191. 22-EAK-S-LemHisWs (P.F.) Łemkowie: historia, współczesność, kultura i... pole rywalizacji politycznej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
192. 22-ET-S1-MedLud (P.F.) Medycyna ludowa Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
193. 22-ET-S2-MedLud (P.F.) Medycyna ludowa Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
194. 22-EAK-S1-MedNiekon (P.F.) Medycyna niekonwencjonalna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
195. 22-EAK-S-MeInKuMa (P.F.) Metody interpretacji kultury materialnej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
196. 22-ET-S-MesKobIndi (P.F.) Męskość i kobiecość w kulturze Indii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
197. 22-ET-Z-MesInd (P.F.) Męskość i kobiecość w kulturze Indii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
198. 22-ET-S-MeKatSpoł (P.F.) Męskość jako kategoria społeczno-kulturowa Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
199. 22-ET-S1-MiTeBaAn (P.F.) Miasto-teren badań antropologa Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
200. 22-ET-S2-MiTeBaAn (P.F.) Miasto-teren badań antropologa Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
201. 22-ET-S-MieRepr (P.F.) Miejsca represji - miejsca pamięci na Dolnym Śląsku 1939-1989 Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
202. 22-EAK-S-MiAnaTe (P.F.) Między antropologią a teatrem, czyli etnografia performatywna. Teoria w praktyce. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
203. 22-EAK-S-MiGrzZnaKul (P.F.) Mikofilia/mikofobia – grzyby i ich znaczenie w kulturze Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
204. 22-EAK-S-MitStHis (P.F.) Mity i stereotypy w historii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
205. 22-ET-S2-MiZbWy (P.F.) Mity zbiorczej wyobrażni. Pamięć miejsca. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
206. 22-ET-S1-MiZbWy (P.F.) Mity zbiorczej wyobrażni. Pamięć miejsca. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
207. 22-EAK-S-MoKulAŚ (P.F.) Mozaika kulturowa Ameryki Środkowej Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
208. 22-EAK-S-MuzWro (P.F.) Muzyczny Wrocław Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
209. 22-ET-S-MyZmySens (P.F.) Myśli, zmysły, zmyślenia. Kulturowe i społeczne wymiary ludzkiej sensualności Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
210. 22-ET-S-NarHisMitPo (P.F.) Narodowe i historyczne mity Polaków Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej