przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
241. 22-PE-S1-RE4ESR Europejskie systemy resocjalizacji Instytut Pedagogiki
242. 22-PS-WM-Filozo Filozofia Instytut Psychologii
243. 22-PS-SM-Filozo Filozofia Instytut Psychologii
244. 22-22-SDNK-S3-FiloLs Filozofia Instytut Filozofii
245. 22-22-SDNK-S3-FiloZs Filozofia Instytut Filozofii
246. 22-KU-S2-FilKul3 Filozofia kultury Instytut Kulturoznawstwa
247. 22-PE-S1-3L1FKC Filozoficzne koncepcje człowieka Instytut Pedagogiki
248. 22-PE-Z1-3L1FKC Filozoficzne koncepcje człowieka Instytut Pedagogiki
249. 22-PES-S1-S1FKC Filozoficzne koncepcje człowieka Instytut Pedagogiki
250. 22-EAK-S1-Folk Folklorystyka Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
251. 22-HI-N-S1-FoJeAn Fonetyka języka angielskiego Instytut Historyczny
252. 22-HI-S1-FoKOUSA Formowanie się kultury i obyczajów USA Instytut Historyczny
253. 22-HI-S2-FormOchrDK Formy ochrony dziedzictwa kulturowego w regionie Instytut Historyczny
254. 22-PS-SM-FoPoDzME188 Formy pomocy dzieciom i młodzieży w zapobieganiu i redukowaniu zaburzeń w zachowaniu Instytut Psychologii
255. 22-PS-WM-FoPoDzME188 Formy pomocy dzieciom i młodzieży w zapobieganiu i redukowaniu zaburzeń w zachowaniu Instytut Psychologii
256. 22-PS-WM-ForPomME188 Formy pomocy rodzicom posiadającym dziecko z zaburzeniami zachowania Instytut Psychologii
257. 22-PS-SM-ForPomME188 Formy pomocy rodzicom posiadającym dziecko z zaburzeniami zachowania Instytut Psychologii
258. 22-HI-Eras-FRltmg From Roman legionary to machine gun: most important technical and organizational breakthroughs in European military history Instytut Historyczny
259. 22-22-SDNH-S3-FuiRol Funkcje i rola wiedzy o kulturze w poznaniu nauk humanistycznych Instytut Historyczny
260. 22-HI-S1-FunkTurys Funkcje turystyki w regionie Instytut Historyczny
261. 22-HI-S1-FuAd Funkcjonowanie administracji regionalnej w Polsce Instytut Historyczny
262. 50-Eras-FnFfanOst Fußball und Fußballfans in den Ostblockstaaten Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
263. 22-MZ-S1-GatMuzPop Gatunki muzyki popularnej Instytut Muzykologii
264. 22-AR-S1-02-Geoarch Geoarcheologia Instytut Archeologii
265. 22-AR-S1-02-GIS-np GIS w archeologii Instytut Archeologii
266. 22-HI-NH-Z1-GłKaKu Główne kategorie kultury Instytut Historyczny
267. 22-HI-S1-GospJako Gospodarka jako wyznacznik regionu Instytut Historyczny
268. 22-HI-S1-GosUsa Gospodarka USA Instytut Historyczny
269. 22-HI-S1-GraSty1 Gramatyka i stylistyka 1 Instytut Historyczny
270. 22-HI-S1-GraSty2 Gramatyka i stylistyka 2 Instytut Historyczny