przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
241. 22-22-SDNK-S3-FiloZs Filozofia Instytut Filozofii
242. 22-KU-S2-FilKul3 Filozofia kultury Instytut Kulturoznawstwa
243. 22-PE-S1-3L1FKC Filozoficzne koncepcje człowieka Instytut Pedagogiki
244. 22-PE-Z1-3L1FKC Filozoficzne koncepcje człowieka Instytut Pedagogiki
245. 22-PES-S1-S1FKC Filozoficzne koncepcje człowieka Instytut Pedagogiki
246. 22-EAK-S1-Folk Folklorystyka Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
247. 22-HI-N-S1-FoJeAn Fonetyka języka angielskiego Instytut Historyczny
248. 22-HI-S1-FoKOUSA Formowanie się kultury i obyczajów USA Instytut Historyczny
249. 22-HI-S2-FormOchrDK Formy ochrony dziedzictwa kulturowego w regionie Instytut Historyczny
250. 22-PS-SM-FoPoDzME188 Formy pomocy dzieciom i młodzieży w zapobieganiu i redukowaniu zaburzeń w zachowaniu Instytut Psychologii
251. 22-PS-WM-FoPoDzME188 Formy pomocy dzieciom i młodzieży w zapobieganiu i redukowaniu zaburzeń w zachowaniu Instytut Psychologii
252. 22-PS-WM-ForPomME188 Formy pomocy rodzicom posiadającym dziecko z zaburzeniami zachowania Instytut Psychologii
253. 22-PS-SM-ForPomME188 Formy pomocy rodzicom posiadającym dziecko z zaburzeniami zachowania Instytut Psychologii
254. 22-HI-Eras-FRltmg From Roman legionary to machine gun: most important technical and organizational breakthroughs in European military history Instytut Historyczny
255. 22-22-SDNH-S3-FuiRol Funkcje i rola wiedzy o kulturze w poznaniu nauk humanistycznych Instytut Historyczny
256. 22-HI-S1-FunkTurys Funkcje turystyki w regionie Instytut Historyczny
257. 22-HI-S1-FuAd Funkcjonowanie administracji regionalnej w Polsce Instytut Historyczny
258. 50-Eras-FnFfanOst Fußball und Fußballfans in den Ostblockstaaten Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
259. 22-MZ-S1-GatMuzPop Gatunki muzyki popularnej Instytut Muzykologii
260. 22-AR-S1-02-Geoarch Geoarcheologia Instytut Archeologii
261. 22-AR-S1-02-GIS-np GIS w archeologii Instytut Archeologii
262. 22-HI-NH-Z1-GłKaKu Główne kategorie kultury Instytut Historyczny
263. 22-HI-S1-GospJako Gospodarka jako wyznacznik regionu Instytut Historyczny
264. 22-HI-S1-GosUsa Gospodarka USA Instytut Historyczny
265. 22-HI-S1-GraSty1 Gramatyka i stylistyka 1 Instytut Historyczny
266. 22-HI-S1-GraSty2 Gramatyka i stylistyka 2 Instytut Historyczny
267. 22-HI-S1-GraSty3 Gramatyka i stylistyka 3 Instytut Historyczny
268. 22-HI-N-S1-GrOpJe4 Gramatyka opisowa języka agnielskiego 4 Instytut Historyczny
269. 22-HI-N-S1-GrOpJe2 Gramatyka opisowa języka angielskiego Instytut Historyczny
270. 22-HI-N-S1-GrOpJe3 Gramatyka opisowa języka angielskiego 3 Instytut Historyczny