przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
271. 22-HI-S1-GraSty3 Gramatyka i stylistyka 3 Instytut Historyczny
272. 22-HI-N-S1-GrOpJe4 Gramatyka opisowa języka agnielskiego 4 Instytut Historyczny
273. 22-HI-N-S1-GrOpJe2 Gramatyka opisowa języka angielskiego Instytut Historyczny
274. 22-HI-N-S1-GrOpJe3 Gramatyka opisowa języka angielskiego 3 Instytut Historyczny
275. 22-HPP-K-S2-GryHiE1 Gry historyczne Instytut Historyczny
276. 22-MZ-S1-Harmo5 Harmonia Instytut Muzykologii
277. 22-MZ-S1-Harmo4 Harmonia 2 Instytut Muzykologii
278. 22-PE-Z1-PO5HPP Higiena pracy pedagoga Instytut Pedagogiki
279. 22-PE-S1-ED5HPP Higiena pracy pedagoga Instytut Pedagogiki
280. 22-PE-S1-PO5HPP Higiena pracy pedagoga Instytut Pedagogiki
281. 22-PE-S1-RE5HPP Higiena pracy pedagoga Instytut Pedagogiki
282. 22-PE-S1-PP5HPP Higiena pracy pedagoga Instytut Pedagogiki
283. 22-PE-I-Z2-PO4HPP Higiena pracy pedagoga-terapeuty Instytut Pedagogiki
284. 22-PE-I-S2-PO4HPP Higiena pracy pedagoga-terapeuty Instytut Pedagogiki
285. 22-HI-S1-HiAd Historia administracji Instytut Historyczny
286. 22-HI-Z1-HiAd Historia administracji Instytut Historyczny
287. 22-HI-S1-HiAr Historia archiwów Instytut Historyczny
288. 22-HI-Z1-HiAr Historia archiwów Instytut Historyczny
289. 22-HI-NH-S2-HiBi19 Historia Białorusi 1917-1991 Instytut Historyczny
290. 22-EAK-S1-HistEtn Historia etnologii Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
291. 22-MZ-S1-HisFil1 Historia filozofii Instytut Muzykologii
292. 22-MZ-S1-HisFil2 Historia filozofii Instytut Muzykologii
293. 22-KU-S1-HistFiloz Historia filozofii Instytut Kulturoznawstwa
294. 22-HS-S1-HisFil1 Historia filozofii Instytut Historii Sztuki
295. 22-HS-S1-HisFil2 Historia filozofii Instytut Historii Sztuki
296. 22-MZ-S2-HiFoMuz Historia form muzycznych Instytut Muzykologii
297. 22-KU-S1-HiKulCyw1 Historia kultury i cywilizacji Instytut Kulturoznawstwa
298. 22-KU-S1-HiKulCyw2 Historia kultury i cywilizacji Instytut Kulturoznawstwa
299. 22-MZ-S2-HiKuMuzŚl Historia kultury muzycznej Śląska Instytut Muzykologii
300. 22-HI-N-S1-HiLiAm5 Historia literatury amerykańskiej 5 Instytut Historyczny