przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
31. 22-22-SDNK-S3-Jez3L Język nowożytny Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
32. 22-22-SDNK-S3-Jez3Z Język nowożytny Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
33. 22-22-SDNK-S3-MBN Metodologia badań naukowych Instytut Kulturoznawstwa
34. 22-22-SDNK-S3-NNBKA Nowe nurty w badaniach nad kulturą Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
35. 22-22-SDNK-S3-NNBKE Nowe nurty w badaniach nad kulturą Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
36. 22-22-SDNK-S3-NNBKHs Nowe nurty w badaniach nad kulturą Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
37. 22-22-SDNK-S3-NNBKK Nowe nurty w badaniach nad kulturą Instytut Kulturoznawstwa
38. 22-22-SDNK-S3-PrZ1np Praktyki zawodowe / zajęcia dydaktyczne Inp Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
39. 22-22-SDNK-S3-PrZ2np Praktyki zawodowe / zajęcia dydaktyczne IInp Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
40. 22-22-SDNK-S3-PrZaw3 Praktyki zawodowe / zajęcia dydaktyczne III Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
41. 22-22-SDNK-S3-PrZaw4 Praktyki zawodowe / zajęcia dydaktyczne IV Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
42. 22-22-SDNK-S3-SM2lnp Seminarium doktoranckie Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
43. 22-22-SDNK-S3-SM2znp Seminarium doktoranckie Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
44. 22-22-SDNK-S3-Sem-1L Seminarium doktoranckie Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
45. 22-22-SDNK-S3-Sem-3L Seminarium doktoranckie Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
46. 22-22-SDNK-S3-Sem1Z Seminarium doktoranckie Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
47. 22-22-SDNK-S3-Sem3Z Seminarium doktoranckie Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
48. 22-22-SDNK-S3-Sem4Ls Seminarium doktoranckie Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
49. 22-22-SDNK-S3-Sem4Z Seminarium doktoranckie Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
50. 22-22-SDNK-S3-TePuIn Techniki publikacji i informacji naukowej Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
51. 22-22-SDP-S3-MetnsI Metodologia nauk społecznych z elementami naukoznawstwa Instytut Pedagogiki
52. 22-22-SDP-S3-SemDo8 Seminarium doktoranckie Instytut Pedagogiki
53. 22-22-SDP-S3-SemDok Seminarium doktoranckie Instytut Pedagogiki
54. 22-22-SDP-S3-Semdkt Seminarium doktoranckie Instytut Pedagogiki
55. 22-22-SDP-S3-Semdo2 Seminarium doktoranckie Instytut Pedagogiki
56. 22-22-SPPZ-P-DobiOce Dobór i ocena kadr Instytut Psychologii
57. 22-22-SPPZ-P-DosPrII Doskonalenie pracowników II Instytut Psychologii
58. 22-22-SPPZ-P-DosPraI Doskonalenie pracowników Instytut Psychologii
59. 22-22-SPPZ-P-PsyZaga Psychologiczne zagadnienia rynku pracy Instytut Psychologii
60. 22-22-SPPZ-P-SemDypl Seminarium dyplomowe Instytut Psychologii