przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
31. 22-PS-WM-WFCoToZn Wykład fakultatywny: Co to znaczy być zdrowym? Wprowadzenie do profilaktyki psychologicznej Instytut Psychologii
32. 22-PS-WM-WF01ePrzyNa Wykład fakultatywny: Przyjaźń w okresie dorastania Instytut Psychologii
33. 22-PS-WM-UwOsPrME110 Uwarunkowania osobowościowe problemów w relacjach intymnych Instytut Psychologii
34. 22-PS-WM-UmieAkad Umiejętności akademickie Instytut Psychologii
35. 22-PS-WM-TrenUmInt4e Podstawy pomocy psychologicznej. Trening umiejętności interpersonalnych Instytut Psychologii
36. 22-PS-WM-TerZaOME103 Terapia zaburzeń osobowości - wybrane podejścia Instytut Psychologii
37. 22-PS-WM-TerSysME103 Terapia systemowa Instytut Psychologii
38. 22-PS-WM-TerKroME103 Terapia krótkoterminowa Instytut Psychologii
39. 22-PS-WM-TechPisania Technika pisania pracy magisterskiej Instytut Psychologii
40. 22-PS-WM-TecPraME185 Techniki pracy z ciałem Instytut Psychologii
41. 22-PS-WM-TecInf Technologia informacyjna Instytut Psychologii
42. 22-PS-WM-SzkolUSOS Szkolenie USOS Instytut Psychologii
43. 22-PS-WM-StMet3e Statystyka z metodologią Instytut Psychologii
44. 22-PS-WM-SpoKonME188 Społeczny kontekst zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży Instytut Psychologii
45. 22-PS-WM-SemMag10 Seminarium magisterskie Instytut Psychologii
46. 22-PS-WM-SMGRE08 Seminarium magisterskie Instytut Psychologii
47. 22-PS-WM-SMGRE07 Seminarium magisterskie Instytut Psychologii
48. 22-PS-WM-SEMMAG9 Seminarium magisterskie Instytut Psychologii
49. 22-PS-WM-RoiWy Podstawy pomocy psychologicznej. Rozmowa i wywiad Instytut Psychologii
50. 22-PS-WM-RehaDzME193 Rehabilitacja osób z różnoraką niepełnosprawnością: teoria i możliwości praktyczne Instytut Psychologii
51. 22-PS-WM-Psychm Psychometria Instytut Psychologii
52. 22-PS-WM-PsychSpolec Psychologia społeczna Instytut Psychologii
53. 22-PS-WM-PsycSpoII2e Psychologia społeczna II Instytut Psychologii
54. 22-PS-WM-PsycProcPoz Psychologia procesów poznawczych Instytut Psychologii
55. 22-PS-WM-PsySpo Psychologia społeczna Instytut Psychologii
56. 22-PS-WM-PsySp2 Psychologia społeczna II Instytut Psychologii
57. 22-PS-WM-PsyRozInd Psychologia różnic indywidualnych Instytut Psychologii
58. 22-PS-WM-PsyOsobowo Psychologia osobowości Instytut Psychologii
59. 22-PS-WM-PsyKulturow Psychologia kulturowa Instytut Psychologii
60. 22-PS-WM-PsyKli Wprowadzenie do psychologii stosowanej: psychologia kliniczna Instytut Psychologii