przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
331. 22-HS-S1-HiSzSt1 Historia sztuki starożytnej Instytut Historii Sztuki
332. 22-HS-S1-HiSzSP1 Historia sztuki średniowiecznej powszechnej Instytut Historii Sztuki
333. 22-HS-S1-HiSzSP2 Historia sztuki średniowiecznej powszechnej Instytut Historii Sztuki
334. 22-HS-S1-HiSzSrePol3 Historia sztuki średniowiecznej w Polsce Instytut Historii Sztuki
335. 22-HS-S1-HiSzSrePol2 Historia sztuki średniowiecznej w Polsce Instytut Historii Sztuki
336. 22-HS-S1-HiSzWc1 Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej Instytut Historii Sztuki
337. 22-HS-S1-HSXXiXXIA6 Historia sztuki XX i XXI w. (powszechna i polska) - architektura Instytut Historii Sztuki
338. 22-HI-NH-Z1-HiSlaE Historia Śląska Instytut Historyczny
339. 22-HI-NH-S1-HiSlE Historia Śląska - egzamin Instytut Historyczny
340. 22-HI-NH-S1-HSld17 Historia Śląska do 1740 r. - glówne problemy Instytut Historyczny
341. 22-HI-NH-Z1-HiSl17 Historia Śląska do 1740 r. - główne problemy Instytut Historyczny
342. 22-HI-NH-Z1-HiSl40 Historia Śląska od 1740 r. - główne problemy Instytut Historyczny
343. 22-HI-NH-S1-HSl174 Historia Śląska od 1740r- główne problemy Instytut Historyczny
344. 22-HI-NH-S1-Hissre Historia średniowieczna Instytut Historyczny
345. 22-MZ-S2-HiTeMuz Historia teorii muzyki Instytut Muzykologii
346. 22-HPP-K-S2-Pr Historia w przestrzeni publicznej (Public History) - praktyka Instytut Historyczny
347. 22-PE-S1-3L1HW Historia wychowania Instytut Pedagogiki
348. 22-PE-S1-3L2HW Historia wychowania Instytut Pedagogiki
349. 22-PE-Z1-3L1HiWy Historia wychowania Instytut Pedagogiki
350. 22-PE-Z1-3L2HiWy Historia wychowania Instytut Pedagogiki
351. 22-PES-S1-S2HWK Historia wychowania i kształcenia specjalnego Instytut Pedagogiki
352. 22-HI-NH-Z1-HiXIXw Historia XIX w (do 1918 r.) Instytut Historyczny
353. 22-HI-NH-S1-HistXX Historia XX w. Instytut Historyczny
354. 22-HI-NH-S2-HiŻyPr Historia życia prywatnego Instytut Historyczny
355. 22-HI-Eras-AsAPriest Historian as a priest or a craftsman? History in Europe Through Centuries Instytut Historyczny
356. 22-ML-K-S1-HiWo Historiografia wojskowa Instytut Historyczny
357. 22-HI-Eras-HoELiAGaR History of everyday Life in Ancient Greece and Rome Instytut Historyczny
358. 22-HI-ErasHisScand History of Scandinavia Instytut Historyczny
359. 22-MZ-S1-HumPrzFa4 Humanistyczny przedmiot fakultatywny Instytut Muzykologii
360. 22-MZ-S1-HuPrFa5 Humanistyczny przedmiot fakultatywny Instytut Muzykologii