przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
61. 22-AR-S1-01-APPSr-N Archeologia powszechna - późne średniowiecze i nowożytność Instytut Archeologii
62. 22-AR-S1-2-KS-MT Konwersatorium specjalistyczne: Wybrane zagadnienia badań kryminalistycznych w pracy archeologa Instytut Archeologii
63. 22-AR-S1-01-CwM Ćwiczenia muzealne Instytut Archeologii
64. 22-AR-S1-02-Geoarch Geoarcheologia Instytut Archeologii
65. 22-AR-S2-WS1-JMB Wykład specjalizacyjny: Archeologia epoki kamienia Instytut Archeologii
66. 22-AR-S1-02-T Traseologia Instytut Archeologii
67. 22-AR-S2-WSP-ABII Wykład specjalizacyjny: Rzymianie i Barbarzyńcy cz.II Instytut Archeologii
68. 22-AR-S12-KSBKT Konwersatorium Specjalistyczne: Pod mikroskopem. Metoda traseologiczna w badaniach artefaktów Instytut Archeologii
69. 22-AR-S1-02-ASp Archeologia społeczna Instytut Archeologii
70. 22-AR-S1-01-APOL1 Archeologia powszechna - okres lateński Instytut Archeologii
71. 22-AR-S1-02-WdAP Wprowadzenie do archeologii Polski Instytut Archeologii
72. 22-AR-S2-01-SeM-MT2Z Seminarium magisterskie II-MT-Z Instytut Archeologii
73. 22-AR-S1-01-SeL1 Seminarium licencjackie Instytut Archeologii
74. 22-AR-S2-WS1-JPAH Wykład specjalizacyjny: Archeologia historyczna XIII-XVI w. Instytut Archeologii
75. 22-AR-S2-02-MBW-Mgr Metodyka badań wykopaliskowych III Instytut Archeologii
76. 22-AR-S2-02-PZwA Podstawy zarządzania w archeologii Instytut Archeologii
77. 22-AR-S1-02-APPiM Archeologia powszechna - paleolit i mezolit Instytut Archeologii
78. 22-AR-S2-WS1-KJ Wykład specjalizacyjny: Śląsk i ziemie ościenne we wczesnym średniowieczu Instytut Archeologii
79. 22-AR-S1-02-PIdA Podstawy informatyki dla archeologów Instytut Archeologii
80. 22-AR-S2-02-SeM1-Z Seminarium magisterskie I-Z Instytut Archeologii
81. 22-AR-S12-KSBPmc Konwersatorium Specjalistyczne: Mennictwo czeskie Instytut Archeologii
82. 22-AR-S2-01-MPA-Mgr Metodyka prospekcji archeologicznej II (WB) Instytut Archeologii
83. 22-AR-S2-WS2-MT Wykład specjalizacyjny: Archeologia sądowa Instytut Archeologii
84. 22-AR-S2-02-SeM-MT1L Seminarium magisterskie MTI-L Instytut Archeologii
85. 22-AR-S1-01-MBZR Metodyka badań zabytków ruchomych Instytut Archeologii
86. 22-AR-S12-KSPMil Konwersatorium Specjalistyczne: Materiały numizmatyczne i metrologiczne z Targu Siennego w Gdańsku Instytut Archeologii
87. 22-AR-S1-01-APEBiOH Archeologia powszechna - epoka brązu i okres halsztacki Instytut Archeologii
88. 22-AR-S2-WS1-BPNS Wykład specjalizacyjny: Zarys numizmatyki śląskiej Instytut Archeologii
89. 22-AR-S2-WS1-AB Wykład specjalizacyjny: Rzymianie i Barbarzyńcy Instytut Archeologii
90. 22-AR-S1-02-WdANS Wprowadzenie do archeologii Nowego Świata Instytut Archeologii