przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
61. 22-22-SPPZ-P-UwaPII Uwarunkowania przywództwa w organizacjach II Instytut Psychologii
62. 22-22-SPPZ-P-UwaPrzI Uwarunkowania przywództwa w organizacjach Instytut Psychologii
63. 22-22-SPPZ-P-ZarzZo Zarządzanie zorientowane na porozumienie Instytut Psychologii
64. 22-22-SPWPEW-P-DiPed Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
65. 22-22-SPWPEW-P-EArt Edukacja artystyczna Instytut Pedagogiki
66. 22-22-SPWPEW-P-EmGl Emisja głosu Instytut Pedagogiki
67. 22-22-SPWPEW-P-KFzM Kultura fizyczna z metodyką Instytut Pedagogiki
68. 22-22-SPWPEW-P-KoInt Komunikacja interpersonalna Instytut Pedagogiki
69. 22-22-SPWPEW-P-MEP Metodyka edukacji przedszkolnej Instytut Pedagogiki
70. 22-22-SPWPEW-P-MKZ Metodyka kształcenia zintegrowanego Instytut Pedagogiki
71. 22-22-SPWPEW-P-MPT Metodyka pracy terapeutycznej Instytut Pedagogiki
72. 22-22-SPWPEW-P-PRCz Psychologia rozwoju człowieka Instytut Pedagogiki
73. 22-22-SPWPEW-P-PedOg Pedagogika ogólna Instytut Pedagogiki
74. 22-22-SPWPEW-P-PedZa Pedagogika zabawy Instytut Pedagogiki
75. 22-22-SPWPEW-P-Prak Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
76. 22-22-SPWPEW-P-Prak3 Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
77. 22-22-SPWPEW-P-TPNau Teoretyczne podstawy nauczania Instytut Pedagogiki
78. 22-22-SPWPEW-P-TPWy Teoretyczne podstawy wychowania Instytut Pedagogiki
79. 22-22-SPWPEW-P-TeInf Technologie informacyjne Instytut Pedagogiki
80. 22-22-SPWPEW-P-sem3 Seminarium dyplomowe Instytut Pedagogiki
81. 22-22-SPWSK-AMetNWoK Aktywne metody nauczania "Wiedzy o kulturze" w muzeum Instytut Historii Sztuki
82. 22-22-SPWSK-DzAwNWoK Działania artystyczne w nauczaniu "Wiedzy o kulturze" Instytut Historii Sztuki
83. 22-22-SPWSK-MetNSzt Metodyka nauczania sztuki Instytut Historii Sztuki
84. 22-22-SPWSK-PADzMuz Podstawy analizy dzieła muzycznego Instytut Historii Sztuki
85. 22-22-SPWSK-PZEWoK Programowanie zajęć edukacji wiedzy o kulturze Instytut Historii Sztuki
86. 22-22-SPWSK-Prakt Praktyka pedagogiczna Instytut Historii Sztuki
87. 22-22-SPWSK-ProjKwEd Projekt kulturalny w edukacji Instytut Historii Sztuki
88. 22-22-SPWSK-Sem3 Seminarium Instytut Historii Sztuki
89. 22-22-SPWSK-WybZHMuz Wybrane zagadnienia historii muzyki Instytut Historii Sztuki
90. 22-22-SPWSK-WybZPedT Wybrane zagadnienia pedagogiki twórczości Instytut Historii Sztuki