przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
61. 22-PS-WM-PsyJeME185 Psychologia jedzenia i psychodietetyka Instytut Psychologii
62. 22-PS-WM-PsyEmoMot Psychologia emocji i motywacji Instytut Psychologii
63. 22-PS-WM-PsyAsPs Psychopatologia - aspekt psychologiczny Instytut Psychologii
64. 22-PS-WM-PsyAsMes Psychopatologia - aspekt medyczny Instytut Psychologii
65. 22-PS-WM-PsRoCzE3 Psychologia rozwoju człowieka Instytut Psychologii
66. 22-PS-WM-PsRoCz2 Psychologia rozwoju człowieka II Instytut Psychologii
67. 22-PS-WM-PsRadzStres Psychologia radzenia sobie ze stresem Instytut Psychologii
68. 22-PS-WM-PsMTaPME103 Moduł edukacyjny: Psychoterapia - między teorią a praktyką - Psychoterapia jako proces Instytut Psychologii
69. 22-PS-WM-Prakty Praktyka Instytut Psychologii
70. 22-PS-WM-PraGruME186 Praca z grupą - prowadzenie warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych Instytut Psychologii
71. 22-PS-WM-PozEmoME193 Poznawcze, emocjonalne i behawioralne problemy osób starszych i metody ich kompensacji Instytut Psychologii
72. 22-PS-WM-PiEPodPrzed Psychologiczne i ekonomiczne podstawy przedsiębiorczości Instytut Psychologii
73. 22-PS-WM-ParaPrME110 Para z problemem seksualnym Instytut Psychologii
74. 22-PS-WM-PSB Projekt studencki - badawczy Instytut Psychologii
75. 22-PS-WM-PPwPME186 Moduł edukacyjny: Pomoc psychologiczna w praktyce - Wprowadzenie do psychoterapii Instytut Psychologii
76. 22-PS-WM-PPPkno Podstawy pomocy psychologicznej: Komunikacja niewerbalna z elementami obserwacji Instytut Psychologii
77. 22-PS-WM-PPPTUIe01 Podstawy pomocy psychologicznej. Trening umiejętności interpersonalnych Instytut Psychologii
78. 22-PS-WM-OsAutyME193 Spectrum autyzmu - zagadnienia diagnozy i terapii Instytut Psychologii
79. 22-PS-WM-Metodo Metodologia Instytut Psychologii
80. 22-PS-WM-MEPsZwIn110 Moduł edukacyjny: Psychologia związków intymnych - Psychologia miłości Instytut Psychologii
81. 22-PS-WM-MDPtp Metody diagnozy psychologicznej - testy projekcyjne i diagnoza dysfunkcji organicznych Instytut Psychologii
82. 22-PS-WM-MDPsi Metody diagnozy psychologicznej - skale inteligencji Instytut Psychologii
83. 22-PS-WM-MDPio Metody diagnozy psychologicznej - inwentarze osobowości Instytut Psychologii
84. 22-PS-WM-LogMet Logika z metodologią Instytut Psychologii
85. 22-PS-WM-LekB2Plus Lektorat nowożytnego języka obcego (poziom B2+) Instytut Psychologii
86. 22-PS-WM-LeJeB2II Lektorat nowożytnego języka obcego (poziom B2II) Instytut Psychologii
87. 22-PS-WM-KonsPsyc186 Konsultacja psychologiczna - pierwszy kontakt z klientem Instytut Psychologii
88. 22-PS-WM-IntKryME186 Interwencja kryzysowa Instytut Psychologii
89. 22-PS-WM-ForPomME188 Formy pomocy rodzicom posiadającym dziecko z zaburzeniami zachowania Instytut Psychologii
90. 22-PS-WM-FoPoDzME188 Formy pomocy dzieciom i młodzieży w zapobieganiu i redukowaniu zaburzeń w zachowaniu Instytut Psychologii