przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
7201. 22-PE-AKPN-Z2-WZAnKu Wybrane zagadnienia antropologii kultury Instytut Pedagogiki
7202. 22-PE-AKPN-Z2-TP1WZA Wybrane zagadnienia antropologii kultury Instytut Pedagogiki
7203. 22-PE-S2-AKPN-ED1WZA Wybrane zagadnienia antropologii kultury Instytut Pedagogiki
7204. 22-PE-Z2-AKPN-ED1WZA Wybrane zagadnienia antropologii kultury Instytut Pedagogiki
7205. 22-PS-SM-WFPERC.WZR Wybrane zagadnienia dotyczące percepcji wzrokowej Instytut Psychologii
7206. 22-PE-S1-WyZaEk Wybrane zagadnienia ekofilozofii Instytut Pedagogiki
7207. 22-PE-AKPN-S2-WZE3e Wybrane zagadnienia estetyki Instytut Pedagogiki
7208. 22-PE-I-Z2-PK3WZE Wybrane zagadnienia estetyki Instytut Pedagogiki
7209. 22-PE-AKPN-S2-PK3WZE Wybrane zagadnienia estetyki Instytut Pedagogiki
7210. 22-PE-I-S2-PK3WZE Wybrane zagadnienia estetyki Instytut Pedagogiki
7211. 22-PE-AKPN-Z2-PK3WZE Wybrane zagadnienia estetyki Instytut Pedagogiki
7212. 22-HI-S1-WZHAiBiPhsz Wybrane zagadnienia historii archit.i bud.i Podst.his.szt. Instytut Historyczny
7213. 22-HI-Z1-WyZaHb1 Wybrane zagadnienia historii architektury i budownictwa 1 Instytut Historyczny
7214. 22-HI-Z1-WyZaHb2 Wybrane zagadnienia historii architektury i budownictwa 2 Instytut Historyczny
7215. 22-HI-Z1-ArchSztEgz Wybrane zagadnienia historii architektury i Podstawy historii sztuki Instytut Historyczny
7216. 22-22-SPWSK-WybZKArt Wybrane zagadnienia krytyki artystycznej Instytut Historii Sztuki
7217. 22-PE-Z1-WyZaKu Wybrane zagadnienia kultury współczesnej Instytut Pedagogiki
7218. 22-PE-S1-WyZaKu Wybrane zagadnienia kultury współczesnej Instytut Pedagogiki
7219. 22-PE-Z1-ED3WZK Wybrane zagadnienia kultury współczesnej Instytut Pedagogiki
7220. 22-PE-KZEP-S1-WZaPCz Wybrane zagadnienia praw człowieka Instytut Pedagogiki
7221. 22-PE-KZEP-Z1-WZaPCz Wybrane zagadnienia praw człowieka Instytut Pedagogiki
7222. 22-PE-EWWP-S1-WZPrCz Wybrane zagadnienia praw człowieka Instytut Pedagogiki
7223. 22-PE-EWWP-Z1-WZPrCz Wybrane zagadnienia praw człowieka Instytut Pedagogiki
7224. 22-PE-S1-42WZPcz Wybrane zagadnienia praw człowieka Instytut Pedagogiki
7225. 22-PE-AKPN-S2-WZPM3e Wybrane zagadnienia psychologii mediów Instytut Pedagogiki
7226. 22-PE-AKPN-Z2-PK3WZP Wybrane zagadnienia psychologii mediów Instytut Pedagogiki
7227. 22-PE-I-Z2-PK3WZP Wybrane zagadnienia psychologii mediów Instytut Pedagogiki
7228. 22-PE-AKPN-S2-PK3WZP Wybrane zagadnienia psychologii mediów Instytut Pedagogiki
7229. 22-PE-I-S2-PK3WZP Wybrane zagadnienia psychologii mediów Instytut Pedagogiki
7230. 22-22-PSWMD-P-WybrZa Wybrane zagadnienia technologii internetowych Instytut Historii Sztuki