przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
91. 22-AR-S1-2-KS-PD-Num Konwersatorium specjalistyczne: Numizmatyka starożytna i okresu wędrówek ludów Instytut Archeologii
92. 22-22-SDNK-S3-FiloZs Filozofia Instytut Filozofii
93. 22-22-SDNK-S3-FiloLs Filozofia Instytut Filozofii
94. 22-HS-S2-SemMgAZKII3 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
95. 22-HS-S1-WprMalar1 Wprowadzenie do historii sztuki - malarstwo Instytut Historii Sztuki
96. 22-22-SPWSK-WybZWoT Wybrane zagadnienia wiedzy o teatrze Instytut Historii Sztuki
97. 22-HS-S1-RynDzSzt6 Rynek dzieł sztuki - zagadnienia ekonomiczne i prawne Instytut Historii Sztuki
98. 22-HS-S1-HiSzSrePol2 Historia sztuki średniowiecznej w Polsce Instytut Historii Sztuki
99. 22-22-SPWSK-DzAwNWoK Działania artystyczne w nauczaniu "Wiedzy o kulturze" Instytut Historii Sztuki
100. 22-HS-S2-SemMagAKMI2 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
101. 22-HS-S1-LeJeLa1 Lektorat języka łacińskiego Instytut Historii Sztuki
102. 22-HS-S1-WprRzezb2 Wprowadzenie do historii sztuki - rzeźba 2 Instytut Historii Sztuki
103. 22-HS-S2-DzMoSzt2 Dzieje myśli o sztuce Instytut Historii Sztuki
104. 22-HS-S2-SemMagREI1 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
105. 22-HS-S1-HiSzWc1 Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej Instytut Historii Sztuki
106. 22-HS-W2-WyMoII2 Wykład monograficzny II 2 Instytut Historii Sztuki
107. 22-HS-S1-HSNMiRPiP5 Historia sztuki nowoczesnej - malarstwo i rzeźba (powszechna i polska) Instytut Historii Sztuki
108. 22-HS-S1-TeoriMet6 Teoria i metodologia nauk o sztuce Instytut Historii Sztuki
109. 22-HS-S1-WprDoHSz2 Wprowadzenie do historii sztuki Instytut Historii Sztuki
110. 22-HS-W2-DzMySz2 Dzieje myśli o sztuce 2 Instytut Historii Sztuki
111. 22-HS-S2-SemMagRKII4 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
112. 22-HS-S1-PF3SztStBW Przedmiot fakultatywny - Sztuka starożytnego Bliskiego Wschodu Instytut Historii Sztuki
113. 22-HS-S2-WMonVI2 Wykład monograficzny Instytut Historii Sztuki
114. 22-22-SPWSK-Prakt Praktyka pedagogiczna Instytut Historii Sztuki
115. 22-HS-S1-ObjZabyt4 Objazd zabytkoznawczy Instytut Historii Sztuki
116. 22-HS-S1-ProI Proseminarium I Instytut Historii Sztuki
117. 22-HS-S1-KomTDZ Komputerowe techniki dokumentacji zabytków Instytut Historii Sztuki
118. 22-HS-S2-SemMagPOI2 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
119. 22-HS-S2-SemMagAKII4 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki
120. 22-HS-S2-SemMagAKMI1 Seminarium magisterskie Instytut Historii Sztuki