przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
91. 22-PS-WM-Filozo Filozofia Instytut Psychologii
92. 22-PS-WM-EtZaPs Etyka zawodu psychologa Instytut Psychologii
93. 22-PS-WM-EdukSeME110 Edukacja seksualna - z uwzględnieniem potrzeb określonych grup dzieci, młodzieży i dorosłych Instytut Psychologii
94. 22-PS-WM-DysKonME110 Dyskusje i kontrowersje wokół problemów w związakch intymnych Instytut Psychologii
95. 22-PS-WM-DiagCal Diagnoza całościowa Instytut Psychologii
96. 22-PS-WM-DiaOsWME193 Diagnoza osób z wieloraką niepełnosprawnością Instytut Psychologii
97. 22-PS-WM-CielObME185 Moduł edukacyjny: Cielesność jako obszar badań i interwencji terapeutycznych Instytut Psychologii
98. 22-PS-WM-CieWPsME185 Cielesność w psychoterapii Instytut Psychologii
99. 22-PS-WM-CieCzwME185 Cielesność człowieka w teorii psychologicznej i badaniach naukowych Instytut Psychologii
100. 22-PS-WM-BiMeGe Biologiczne mechanizmy zachowania-genetyka Instytut Psychologii
101. 22-PS-WM-BiMeFi Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia Instytut Psychologii
102. 22-PS-WM-AutOceME105 Autoocena - umiejętności, techniki i konsekwencje Instytut Psychologii
103. 22-PS-SM-ZwPiCME102 Związki psychiki i ciała w kontekście zdrowia i choroby Instytut Psychologii
104. 22-PS-SM-ZjwPsyME103 Zjawiska w psychoterapii Instytut Psychologii
105. 22-PS-SM-ZdroSeks102 Zdrowie seksualne Instytut Psychologii
106. 22-PS-SM-ZapAgrME131 Zapobieganie agresji Instytut Psychologii
107. 22-PS-SM-ZabwZaME188 Moduł edukacyjny: Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży Instytut Psychologii
108. 22-PS-SM-ZabKlin193 Moduł edukacyjny: Zaburzenia kliniczne u dzieci, mlodzieży i dorosłych Instytut Psychologii
109. 22-PS-SM-ZaDosKME191 Zarządzanie doświadczeniem konsumenckim Instytut Psychologii
110. 22-PS-SM-ZWKZME181 Zarządzanie własną karierą zawodową i rozwojem pracowników w organizacji Instytut Psychologii
111. 22-PS-SM-ZFPSiSPSS Zajęcia fakultatywne: Przyjazna Statistica i SPSS Instytut Psychologii
112. 22-PS-SM-ZFAnTrNe Zajęcia fakultatywne: Analiza transakcyjna w pracy z grupą Instytut Psychologii
113. 22-PS-SM-ZF7eMarzeni Zajęcia fakultatywne: Projekt „Marzenie” – psychologiczne aspekty przedsiębiorczości i kreatywności Instytut Psychologii
114. 22-PS-SM-ZF7eBrandi Zajęcia fakultatywne: Branding - zarządzanie percepcją marek Instytut Psychologii
115. 22-PS-SM-ZF4eZagEgz Zajęcia fakultatywne: Zagadnienia egzystencjalne a kondycja człowieka współczesnego. Psychologiczne aspekty duchowości, religijności i sensu Instytut Psychologii
116. 22-PS-SM-ZF4eWstSeks Zajęcia fakultatywne: Wstęp do seksuologii Instytut Psychologii
117. 22-PS-SM-ZF4eUwazno Zajęcia fakultatywne: Elementy terapii poznawczej opartej na uważności Instytut Psychologii
118. 22-PS-SM-ZF4eUwarun Zajęcia fakultatywne: Uwarunkowania wysokiej jakości życia osób w fazie wczesnej, średniej i późnej dorosłości - program zajęć realizowanych metodą tutoringu Instytut Psychologii
119. 22-PS-SM-ZF4ePsyWRek Zajęcia fakultatywne: Psychologia w reklamie Instytut Psychologii
120. 22-PS-SM-ZF4ePsOdzyw Zajęcia fakultatywne: Psychologia zaburzeń odżywiania Instytut Psychologii