przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-MZ-S2-PsychDNauG Psychologia dla nauczycieli gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Centrum Edukacji Nauczycielskiej
2. 22-MZ-S1-KompPsyPed Kompetencje psychologiczno - pedagogiczne nauczyciela w szkole podstawowej Centrum Edukacji Nauczycielskiej
3. 22-MZ-S1-BezpieczWsz Bezpieczeństwo w szkole Centrum Edukacji Nauczycielskiej
4. 50-Eras-FnFfanOst Fußball und Fußballfans in den Ostblockstaaten Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
5. 50-Eras-ES-EuCuHer European Cultural Heritage Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
6. 50-Eras-KomGehOst Kommunistische Geheimdienste in Osteuropa Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
7. 50-Eras-PolCul Political Culture in Europe - a comparative perspective Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
8. 50-Eras-PolDeuEu Polen - Deutschland - Europa: konfligierende Erinnerungskulturen? Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
9. 50-Eras-NaEu Nationalism in Europe Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
10. 50-Eras-IdPolEu Identity Politics in Europe Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
11. 50-Eras-HierSpricht "Hier spricht jeder Stein...". Erinnerungskultur(en) in Wrocław Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
12. 22-AR-S12-BPWang Medieval European Coinage Instytut Archeologii
13. 22-AR-S1-2-KSTG-SZP Konwersatorium specjalistyczne: Sztuka pradziejowa - wybrane problemy Instytut Archeologii
14. 22-AR-S1-02-MiOZ Muzealnictwo i ochrona zabytków Instytut Archeologii
15. 22-AR-S2-02-SeM-MT1Z Seminarium magisterskie I-MT-Z Instytut Archeologii
16. 22-AR-S2-01-SeM-MT2L Seminarium magisterskie MTII-L Instytut Archeologii
17. 22-AR-S12-KSTPsm Konwersatorium Specjalistyczne: Śmierć i przemoc w kulturach lowiecko-zbierackich Instytut Archeologii
18. 22-AR-S2-WS2-AW Wykład specjalizacyjny: Ludzie archaiczni i ich świat: paleolit dolny i środkowy Instytut Archeologii
19. 22-AR-S12-KSp-KN Konwersatorium Specjalistyczne: Archeologia doświadczalna w teorii i praktyce Instytut Archeologii
20. 22-AR-S2-WSJSnowy Wykład specjalizacyjny Archeologia Andów Instytut Archeologii
21. 22-AR-S2-WSpJB Wykład specjalizacyjny: Między tradycją a innowacją. Wytwórczość, produkcja i rzemiosło w epoce brązu Instytut Archeologii
22. 22-AR-S2-KonSLM Konwersatorium specjalistyczne Archeologia uzbrojenia Instytut Archeologii
23. 22-AR-S1-01-APWSr Archeologia powszechna - wczesne średniowiecze Instytut Archeologii
24. 22-AR-S2-02-MiHA Metodologia i historia archeologii Instytut Archeologii
25. 22-AR-S1-02-Bioarch Bioarcheologia Instytut Archeologii
26. 22-AR-S1-2-KS-EL-PA Konwersatorium specjalistyczne: Wstęp do petroarcheologii Instytut Archeologii
27. 22-AR-S2-WS1-PD Wykład specjalizacyjny: Archeologia historyczna XVII-XX w. Instytut Archeologii
28. 22-AR-S1-02-GIS-np GIS w archeologii Instytut Archeologii
29. 22-AR-S1-01-PoNu Podstawy numizmatyki Instytut Archeologii
30. 22-AR-S1-02-DwA Dokumentacja w archeologii Instytut Archeologii