przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-MZ-S1-KompPsyPed Kompetencje psychologiczno - pedagogiczne nauczyciela w szkole podstawowej Centrum Edukacji Nauczycielskiej
2. 22-MZ-S1-BezpieczWsz Bezpieczeństwo w szkole Centrum Edukacji Nauczycielskiej
3. 22-MZ-S2-PsychDNauG Psychologia dla nauczycieli gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Centrum Edukacji Nauczycielskiej
4. 50-ISE-E01-AK Anatomia Konfliktów Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
5. 50-ISE-E01-PCE Przemiany cywilizacji europejskiej Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
6. 50-Eras-PolDeuEu Polen - Deutschland - Europa: konfligierende Erinnerungskulturen? Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
7. 50-ISE-E01-EuSCP Społeczeństwo europejskie w ujęciu komparatywnym Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
8. 50-Eras-PolCul Political Culture in Europe - a comparative perspective Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
9. 50-Eras-FnFfanOst Fußball und Fußballfans in den Ostblockstaaten Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
10. 50-ISE-E01-TPP Transnarodowe przestrzenie pamięci Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
11. 50-Eras-ES-EuCuHer European Cultural Heritage Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
12. 50-Eras-NaEu Nationalism in Europe Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
13. 50-Eras-HierSpricht "Hier spricht jeder Stein...". Erinnerungskultur(en) in Wrocław Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
14. 50-Eras-KomGehOst Kommunistische Geheimdienste in Osteuropa Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
15. 50-Eras-IdPolEu Identity Politics in Europe Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
16. 22-AR-S12-W-JB-ang Bronze Age in Central Europe Instytut Archeologii
17. 22-AR-S2-02-PZwA Podstawy zarządzania w archeologii Instytut Archeologii
18. 22-AR-S1-02-APPiM Archeologia powszechna - paleolit i mezolit Instytut Archeologii
19. 22-AR-S1-01-APN1 Archeologia powszechna - neolit Instytut Archeologii
20. 22-AR-S12-KSMM Konwersatorium Specjalistyczne: Wybrane zagadnienia starszej epoki kamienia Starego Świata Instytut Archeologii
21. 22-AR-S1-2-KS-JS-AT Konwersatorium specjalistyczne: Elementy antropologii i medycyny sądowej Instytut Archeologii
22. 22-AR-S2-WS1-BPNS Wykład specjalizacyjny: Zarys numizmatyki śląskiej Instytut Archeologii
23. 22-AR-S2-02-SeM1-Z Seminarium magisterskie I-Z Instytut Archeologii
24. 22-AR-S1-01-PoNu Podstawy numizmatyki Instytut Archeologii
25. 22-AR-S2-WS2-AW Wykład specjalizacyjny: Ludzie archaiczni i ich świat: paleolit dolny i środkowy Instytut Archeologii
26. 22-AR-S2-02-MiHA Metodologia i historia archeologii Instytut Archeologii
27. 22-AR-S1-2-KSTG-SZP Konwersatorium specjalistyczne: Sztuka pradziejowa - wybrane problemy Instytut Archeologii
28. 22-AR-S1-02-PIdA Podstawy informatyki dla archeologów Instytut Archeologii
29. 22-AR-S2-02-SeM-MT1L Seminarium magisterskie MTI-L Instytut Archeologii
30. 22-AR-S1-SzkBib Szkolenie biblioteczne Instytut Archeologii