przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-22-SDNK-S3-SM2lnp Seminarium doktoranckie Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
2. 22-22-SDNK-S3-Sem3Z Seminarium doktoranckie Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
3. 22-22-SDNK-S3-NNBKA Nowe nurty w badaniach nad kulturą Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
4. 22-EC-K-S1-TheRoots2 The Roots of Theatre Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
5. 22-22-SDNK-S3-Sem-3L Seminarium doktoranckie Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
6. 22-22-SDNK-S3-Sem-1L Seminarium doktoranckie Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
7. 22-22-SDNK-S3-Sem4Ls Seminarium doktoranckie Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
8. 22-22-SDNK-S3-TePuIn Techniki publikacji i informacji naukowej Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
9. 22-EC-K-S1-TheRoots1 The Roots of Theatre Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
10. 22-22-SDNK-S3-PrZaw4 Praktyki zawodowe / zajęcia dydaktyczne IV Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
11. 22-HS-W2-SzkBib Szkolenie biblioteczne Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
12. 22-EC-S1-BASem1 BA Seminar (seminarium licencjackie) Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
13. 22-22-SDNK-S3-SM2znp Seminarium doktoranckie Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
14. 22-22-SDNK-S3-PrZaw3 Praktyki zawodowe / zajęcia dydaktyczne III Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
15. 22-22-SDNK-S3-PrZ2np Praktyki zawodowe / zajęcia dydaktyczne IInp Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
16. 22-HS-S2-SzkBib Szkolenie biblioteczne Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
17. 22-22-SDNK-S3-Sem1Z Seminarium doktoranckie Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
18. 22-22-SDNK-S3-NNBKHs Nowe nurty w badaniach nad kulturą Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
19. 22-EC-S1-BASem3 BA Seminar (seminarium licencjackie) Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
20. 22-HS-S1-SzkBib Szkolenie biblioteczne Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
21. 22-22-SDNK-S3-Sem4Z Seminarium doktoranckie Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
22. 22-22-SDNH-S3-PrZa2 Praktyki zawodowe - hospitacje zajęc dydaktycznych Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
23. 22-22-SDNK-S3-PrZ1np Praktyki zawodowe / zajęcia dydaktyczne Inp Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
24. 22-22-SDNK-S3-Jez3Z Język nowożytny Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
25. 22-22-SDNK-S3-Jez2L Język nowożytny Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
26. 22-22-SDNK-S3-Jez2Z Język nowożytny Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
27. 22-22-SDNK-S3-Jez3L Język nowożytny Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
28. 22-EAK-S1-AntrPam Antropologia pamięci Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
29. 22-EAK-S2-EtWyGrEt Etnografia wybranych grup etnicznych Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
30. 22-22-SDNK-S3-NNBKE Nowe nurty w badaniach nad kulturą Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej