przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-MZ-S2-Muz.Wr Życie muzyczne Wrocławia Instytut Muzykologii
2. 22-PS-SM-ZwPiCME102 Związki psychiki i ciała w kontekście zdrowia i choroby Instytut Psychologii
3. 22-PS-WM-ZjaPsyME103 Zjawiska w psychoterapii Instytut Psychologii
4. 22-PS-SM-ZjwPsyME103 Zjawiska w psychoterapii Instytut Psychologii
5. 22-DKMOPG-K-S1-ZjGl Zjawiska globalizacji współczesnego świata Instytut Historyczny
6. 22-PS-SM-ZdroSeks102 Zdrowie seksualne Instytut Psychologii
7. 22-PE-S1-PP6Zaw Zawodoznawstwo Instytut Pedagogiki
8. 22-MZ-S1-ZasMuz Zasady muzyki - zajęcia uzupełniające Instytut Muzykologii
9. 22-22-SPPZ-P-ZarzZo Zarządzanie zorientowane na porozumienie Instytut Psychologii
10. 22-PE-AKPN-S2-PZ3ZZ Zarządzanie zmianą Instytut Pedagogiki
11. 22-PS-SM-ZWKZME181 Zarządzanie własną karierą zawodową i rozwojem pracowników w organizacji Instytut Psychologii
12. 22-PE-S1-ED5ZW Zarządzanie wiedzą Instytut Pedagogiki
13. 22-PE-AKPN-S2-PZ4ZW Zarządzanie wiedzą Instytut Pedagogiki
14. 22-PE-AKPN-S2-PZ3ZP Zarządzanie projektami UE Instytut Pedagogiki
15. 22-PE-AKPN-Z2-PP4ZK Zarządzanie karierą Instytut Pedagogiki
16. 22-PE-S1-ED6ZK Zarządzanie karierą Instytut Pedagogiki
17. 22-PE-S1-PP6ZK Zarządzanie karierą Instytut Pedagogiki
18. 22-PE-AKPN-S2-PP4ZK Zarządzanie karierą Instytut Pedagogiki
19. 22-HI-S2-ZarzKapSpol Zarządzanie kapitałem społecznym w regionie Instytut Historyczny
20. 22-PS-SM-ZaDosKME191 Zarządzanie doświadczeniem konsumenckim Instytut Psychologii
21. 22-HI-S1-ZaDoWs Zarządzanie dokumentacją współczesną Instytut Historyczny
22. 22-HI-S2-ZarzArchB Zarządzanie archiwami bieżącymi Instytut Historyczny
23. 22-PS-SM-ZapAgrME131 Zapobieganie agresji Instytut Psychologii
24. 22-MZ-S1-KomObjMuz Zajęcia terenowe: kompleksowy objazd muzykologiczny Instytut Muzykologii
25. 22-DKMOPG-K-S1-ZT1 Zajęcia terenowe - Turystyka historyczna Instytut Historyczny
26. 22-ML-K-S1-ZTPop06 Zajęcia terenowe - Popularyzacja wiedzy o militariach Instytut Historyczny
27. 22-DKMOPG-K-S1-ZT2 Zajęcia terenowe - Gospodarowanie dziedzictwem kultury materialnej Instytut Historyczny
28. 22-ML-K-S1-ZTAnim06 Zajęcia terenowe - Animacja odtwórstwa historycznego Instytut Historyczny
29. 22-MZ-S2-ZajPrakZmet Zajęcia praktyczne z metodyki nauczania (praktyka śródroczna) Instytut Muzykologii
30. 22-MZ-S1-ZajPrakZmet Zajęcia praktyczne z metodyki nauczania - praktyka przedmiotowa/dydaktyczna (śródroczna) Instytut Muzykologii