przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-MZ-S2-Muz.Wr Życie muzyczne Wrocławia Instytut Muzykologii
2. 22-PS-SM-ZwPiCME102 Związki psychiki i ciała w kontekście zdrowia i choroby Instytut Psychologii
3. 22-PS-WM-ZjaPsyME103 Zjawiska w psychoterapii Instytut Psychologii
4. 22-PS-SM-ZjwPsyME103 Zjawiska w psychoterapii Instytut Psychologii
5. 22-PS-SM-ZdroSeks102 Zdrowie seksualne Instytut Psychologii
6. 22-PE-S1-PP6Zaw Zawodoznawstwo Instytut Pedagogiki
7. 22-MZ-S1-ZasMuz Zasady muzyki - zajęcia uzupełniające Instytut Muzykologii
8. 22-22-SPPZ-P-ZarzZo Zarządzanie zorientowane na porozumienie Instytut Psychologii
9. 22-PS-SM-ZWKZME181 Zarządzanie własną karierą zawodową i rozwojem pracowników w organizacji Instytut Psychologii
10. 22-PE-S1-ED5ZW Zarządzanie wiedzą Instytut Pedagogiki
11. 22-PE-S1-ED6ZK Zarządzanie karierą Instytut Pedagogiki
12. 22-PE-S1-PP6ZK Zarządzanie karierą Instytut Pedagogiki
13. 22-PE-AKPN-S2-PP4ZK Zarządzanie karierą Instytut Pedagogiki
14. 22-HI-S2-ZarzKapSpol Zarządzanie kapitałem społecznym w regionie Instytut Historyczny
15. 22-PS-SM-ZaDosKME191 Zarządzanie doświadczeniem konsumenckim Instytut Psychologii
16. 22-HI-S1-ZaDoWs Zarządzanie dokumentacją współczesną Instytut Historyczny
17. 22-HI-S2-ZarzArchB Zarządzanie archiwami bieżącymi Instytut Historyczny
18. 22-PS-SM-ZapAgrME131 Zapobieganie agresji Instytut Psychologii
19. 22-MZ-S1-KomObjMuz Zajęcia terenowe: kompleksowy objazd muzykologiczny Instytut Muzykologii
20. 22-ML-K-S1-ZTPop06 Zajęcia terenowe - Popularyzacja wiedzy o militariach Instytut Historyczny
21. 22-ML-K-S1-ZTAnim06 Zajęcia terenowe - Animacja odtwórstwa historycznego Instytut Historyczny
22. 22-MZ-S2-ZajPrakZmet Zajęcia praktyczne z metodyki nauczania (praktyka śródroczna) Instytut Muzykologii
23. 22-MZ-S1-ZajPrakZmet Zajęcia praktyczne z metodyki nauczania - praktyka przedmiotowa/dydaktyczna (śródroczna) Instytut Muzykologii
24. 22-PS-WM-ZF4eZasTypo Zajęcia fakultatywne: Zastosowanie typologii C. Junga w projektowaniu karier zawodowych Instytut Psychologii
25. 22-PS-SM-ZF4eZagEgz Zajęcia fakultatywne: Zagadnienia egzystencjalne a kondycja człowieka współczesnego. Psychologiczne aspekty duchowości, religijności i sensu Instytut Psychologii
26. 22-PS-SM-ZF4eWstSeks Zajęcia fakultatywne: Wstęp do seksuologii Instytut Psychologii
27. 22-PS-WM-ZF4eWstSeks Zajęcia fakultatywne: Wstęp do seksuologii Instytut Psychologii
28. 22-PS-WM-ZF6eWspNarz Zajęcia fakultatywne: Współczesne narzędzia rekrutacji i selekcji w biznesie Instytut Psychologii
29. 22-PS-SM-ZF4eUwarun Zajęcia fakultatywne: Uwarunkowania wysokiej jakości życia osób w fazie wczesnej, średniej i późnej dorosłości - program zajęć realizowanych metodą tutoringu Instytut Psychologii
30. 22-PS-WM-ZF6eSilaWol Zajęcia fakultatywne: Siła woli w badaniach psychologicznych i technikach samodoskonalenia Instytut Psychologii