przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 50-Eras-PolDeuEu Polen - Deutschland - Europa: konfligierende Erinnerungskulturen? Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
2. 50-Eras-PolCul Political Culture in Europe - a comparative perspective Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
3. 50-Eras-NaEu Nationalism in Europe Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
4. 50-Eras-KomGehOst Kommunistische Geheimdienste in Osteuropa Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
5. 50-Eras-IdPolEu Identity Politics in Europe Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
6. 50-Eras-HierSpricht "Hier spricht jeder Stein...". Erinnerungskultur(en) in Wrocław Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
7. 50-Eras-FnFfanOst Fußball und Fußballfans in den Ostblockstaaten Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
8. 50-Eras-ES-EuCuHer European Cultural Heritage Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
9. 2214-KU-S1-KS-KulMu2 Konwersatorium specjalizacyjne: Kulturoznawca w muzeum Instytut Kulturoznawstwa
10. 2214-KU-S1-KS-KulMu1 Konwersatorium specjalizacyjne: Kulturoznawca w muzeum Instytut Kulturoznawstwa
11. 22-SDPS-S3-WO-Sem3 Wykład Ogólnouczelniany/Wydziałowy Instytut Psychologii
12. 22-SDPS-S3-PlaniReal Planowanie i realizacja badań empirycznych w psychologii Instytut Psychologii
13. 22-SDPS-S3-KonNarBad Konstrukcja narzędzi badawczych Instytut Psychologii
14. 22-PS-WM-ZjaPsyME103 Zjawiska w psychoterapii Instytut Psychologii
15. 22-PS-WM-ZabwZaME188 Moduł edukacyjny: Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży Instytut Psychologii
16. 22-PS-WM-ZabKlin193 Moduł edukacyjny: Zaburzenia kliniczne u dzieci, młodzieży i dorosłych Instytut Psychologii
17. 22-PS-WM-ZF6eWspNarz Zajęcia fakultatywne: Współczesne narzędzia rekrutacji i selekcji w biznesie Instytut Psychologii
18. 22-PS-WM-ZF6eSilaWol Zajęcia fakultatywne: Siła woli w badaniach psychologicznych i technikach samodoskonalenia Instytut Psychologii
19. 22-PS-WM-ZF4eZasTypo Zajęcia fakultatywne: Zastosowanie typologii C. Junga w projektowaniu karier zawodowych Instytut Psychologii
20. 22-PS-WM-ZF4eWstSeks Zajęcia fakultatywne: Wstęp do seksuologii Instytut Psychologii
21. 22-PS-WM-ZF4eMarzeni Zajęcia fakultatywne: Projekt „Marzenie” – psychologiczne aspekty przedsiębiorczości i kreatywności Instytut Psychologii
22. 22-PS-WM-WybZabME188 Wybrane zaburzenia: agresja, ADHD, zachowanie wycofujące i submisyjne - rozpoznawanie objawów, analiza mechanizmów Instytut Psychologii
23. 22-PS-WM-WproPsycho Wprowadzenie do psychologii Instytut Psychologii
24. 22-PS-WM-WproDoPsych Wprowadzenie do psychologii rodziny Instytut Psychologii
25. 22-PS-WM-WprSupME186 Wprowadzenie do superwizji Instytut Psychologii
26. 22-PS-WM-WpPsSz Wprowadzenie do psychologii stosowanej: psychologia zarządzania Instytut Psychologii
27. 22-PS-WM-WpPsStWycho Wprowadzenie do psychologii stosowanej: psychologia wychowawcza i edukacji Instytut Psychologii
28. 22-PS-WM-WpPsPS Wprowadzenie do psychologii stosowanej: psychologia społeczna Instytut Psychologii
29. 22-PS-WM-WpDiPs Wprowadzenie do diagnozy psychologicznej Instytut Psychologii
30. 22-PS-WM-WSRozME193 Wspomaganie rozwoju dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w wybranych placówkach Instytut Psychologii