przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-MZ-S1-PsychDnaucz Psychologia dla nauczycieli Centrum Edukacji Nauczycielskiej
2. 22-MZ-S-Psychdnaucz2 Psychologia dla nauczycieli Centrum Edukacji Nauczycielskiej
3. 22-MZ-S1-PraOWwSP5 Praktyka opiekuńczo-wychowawcza w szkole podstawowej Centrum Edukacji Nauczycielskiej
4. 50-Eras-PoGerSocInEP Polish and German Societies in European Perspective Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
5. 50-Eras-NGov Non-Governmental Organisations in Central and Eastern Europe Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
6. 50-ISE-S2-E03-AFSM Alternatywne formy stosunków międzynarodowych Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
7. 50-Eras-GCI Globalization and cultural identity Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
8. 50-ISE-S2-E03-Sp1-LK Literatura w komunikacji europejskiej Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
9. 50-Eras-EaEuPlCuHer Eastern European and Polish Cultural Heritage Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
10. 50-ISE-E04-IEwWR Integracja europejska w wymiarze regionalnym Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
11. 50-ISE-S2-E01-TPP Transnarodowe przestrzenie pamięci Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
12. 50-ISE-S2-E04-RPZwUE Rozwój polityki zagranicznej w Unii Europeskiej Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
13. 50-Eras-Efb Europeisation from below. Cross-border cooperation in the European Union Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
14. 50-ISE-S2-E02-WPB Warsztat pisarski badacza Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
15. 50-ISE-S2-E03-SM Seminarium magisterskie E03 Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
16. 50-Eras-NatEtReMinPL National, Ethnic and Religious Minorities in Poland Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
17. 50-ISE-S2-E01-SM Seminarium magisterskie E01 Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
18. 50-ISE-S2-E04-PSwEU Problemy społeczne w Europie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
19. 50-Eras-CaPGiE Cultural and Political Globalization in Europe Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
20. 50-ISE-S2-E02-WIE Wizje Integracji Europejskiej w XIX i XX wieku Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
21. 50-ISE-S2-E03-RwUKA Region w ujęciu kulturowo-artystycznym Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
22. 50-ISE-E01-SzkBibl Szkolenie biblioteczne Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
23. 50-ISE-S2-E01-PCE Przemiany cywilizacji europejskiej Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
24. 50-ISE-S2-E04-Pr Praktyki zawodowe Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
25. 50-Eras-EI European identity Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
26. 50-ISE-S2-E02-SM Seminarium magisterskie E02 Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
27. 50-ISE-S2-E03-PE Podstawy ekonomii Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
28. 50-ISE-S2-E01-EuSCP Społeczeństwo europejskie w ujęciu komparatywnym Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
29. 50-Eras-SocMov Social Movements in Europe Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
30. 50-ISE-S2-E03-Sp1-TR Tożsamości regionalne w Europie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta