przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-MZ-S2-SoMuz Socjologia muzyki Wydział Nauk Społecznych
2. 22-22-SDNH-S3-TeoBez Teorie bezpieczeństwa Wydział Nauk Społecznych
3. 22-AR-G-S2-E3-mcAK Archeologia Krajobrazu Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
4. 22-HS-S2-SemMagII5 Seminarium magisterskie II5 Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
5. 22-KU-S1-BHP Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz ochrony ppoż. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
6. 22-KU-S1-PKU-K-PerI1 Performans i intermedia Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
7. 22-22-SDNK-S3-Sem2Z Seminarium doktoranckie Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
8. 22-HS-S1-HSNPowiPol2 Historia sztuki nowoczesnej powszechnej i polskiej 2 Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
9. 22-CC-S2-MaSe4 MA Seminar Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
10. 22-22-SDNH-Z3-MeBaN5 Metodologia badań naukowych-zagadnienia heurystyki i hermeneutyki Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
11. 22-22-SDPS-S3-WybPr Wybrane problemy z propedeutyki filozofii lub ekonomii (przygotowanie do egzaminu doktorskiego) Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
12. 63-PE-S2-DWP Dyskursy współczesnej pedagogiki Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
13. 22-HI-Eras-ECE Eastern and Central Europe under Soviet Domination (1939 - 1989) Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
14. 22-22-SDNH-Z3-PrBaHi Problemy badawcze historii sztuki Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
15. 22-22-SDNH-Z3-MWAn Miejsce wiedzy antropologicznej w poznaniu nauk humanistycznych Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
16. 22-HS-S1-PFPomiAnAr Przedmiot fakultatywny: Pomiar i analiza architektury i układów urbanistycznych Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
17. 22-22-SDNH-Z3-SemD7 Seminarium doktoranckie Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
18. 22-KU-S1-KF-PoeKin2 Poetyki kina Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
19. 22-22-SDNK-S3-SemJK2 Seminarium doktoranckie JK Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
20. 22-22-SDNK-S3-Sem2L Seminarium doktoranckie Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
21. 22-EC-K-S1-TheSpr The spring will be ours. History of Poland after the Second World War Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
22. 22-HS-S1-PFSpUtwSzt Przedmiot fakultatywny sprofilowany: Utopia w sztuce Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
23. 22-HS-S2-PFSkryptor Skryptorium. Zagadnienia dawnych wzorów pisma Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
24. CC-K-S2-PoCom Poland-Communism-Poles-Jews 1945 - 1989 Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
25. 63-PE-S1-SD Seminarium doktoranckie Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
26. 22-HS-S2-SemMagI9 Seminarium magisterskieI9 Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
27. 22-22-SDNH-Z3-WyPrPf WYBRANE PROBLEMY Z PROPEDEUTYKI FILOZOFII Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
28. 22-HS-S-ContemporAE Contemporary art - a platform for democratics debates (on identity, memory and sustainability) Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
29. 22-HS-S1-PFKrArt Przedmiot fakultatywny: Król Artur i rycerze Okrągłego Stołu w sztuce od XII w. do the Gothic Revival Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
30. 63-PE-S1-WDMN Wprowadzenie do metodologii nauk Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych