przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. IV Oświata polska XX-wieku -sem-IV Instytut Pedagogiki
2. CC-K-S2-PoCom Poland-Communism-Poles-Jews 1945 - 1989 Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
3. CC-K-S2-FrGueW From guerilla war to happenings - the history of the democratic oppositions in Poland 1944 - 1989 Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
4. 63-PS-ZasPub Zasady publikowania w czasopismach punktowanych Instytut Psychologii
5. 63-PS-ZasPrzy Zasady przygotowania wniosków grantowych Instytut Psychologii
6. 63-PS-WO Wykład ogólnouniwersytecki Instytut Psychologii
7. 63-PS-SemDok Seminarium doktoranckie Instytut Psychologii
8. 63-PS-PraZaw Praktyka zawodowa Instytut Psychologii
9. 63-PS-MiT Metody i techniki dydaktyczne w szkole wyższej Instytut Psychologii
10. 63-PS-Logika Logika z elementami metodologii Instytut Psychologii
11. 63-PS-EtyPro Etyka prowadzenia badań naukowych Instytut Psychologii
12. 63-PE-S2-ZPWG Zasady przygotowywania wniosków grantowych Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
13. 63-PE-S2-SMTN Struktura metodologiczna tekstu naukowego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
14. 63-PE-S2-SD Seminarium doktoranckie Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
15. 63-PE-S2-PZ Praktyka zawodowa Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
16. 63-PE-S2-PAWPN Prawo autorskie w pracy naukowej Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
17. 63-PE-S2-MSWBS Metody statystyczne w badaniach społecznych Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
18. 63-PE-S2-MNSZEN Metodologia nauk społecznych z elementami naukoznawstwa Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
19. 63-PE-S2-EPBN Etyka prowadzenia badań naukowych Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
20. 63-PE-S2-EG Emisja głosu Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
21. 63-PE-S2-DWP Dyskursy współczesnej pedagogiki Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
22. 63-PE-S1-WDMN Wprowadzenie do metodologii nauk Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
23. 63-PE-S1-SD Seminarium doktoranckie Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
24. 63-PE-S1-MITDWSW Metody i techniki dydaktyczne w szkole wyższej Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
25. 63-HI-E2-SemDok Seminarium doktoranckie Instytut Historyczny
26. 63-HI-E2-PrakZaw Praktyka zawodowa Instytut Historyczny
27. 63-HI-E1-SemDok Seminarium doktoranckie Instytut Historyczny
28. 63-HI-E1-MetBadHist Metodologia badań historycznych Instytut Historyczny
29. 63-HI-E1-DydHistSzW Dydaktyka historii w szkole wyższej Instytut Historyczny
30. 60-W-JW-B2-II/ZWZ Język włoski B2-II studenci zwolnieni (zal.) Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych