wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. dr hab. profesor Uniwersytetu Kłosek Eugeniusz Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
2. prof. dr hab. Burdukiewicz Jan Instytut Archeologii
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
3. prof. dr hab. Derwich Marek Instytut Historyczny
4. prof. dr hab. Goliński Mateusz Instytut Historyczny
5. prof. dr hab. Gołąb Maciej Instytut Muzykologii
6. prof. dr hab. Harasimowicz Jan Instytut Historii Sztuki
7. prof. dr hab. prof. UWr Jaworski Paweł Instytut Historyczny
8. prof. dr hab. Kawalec Krzysztof Instytut Historyczny
9. prof. dr hab. Kęsik Jan Instytut Historyczny
10. prof. dr hab. Kocur Mirosław Instytut Kulturoznawstwa
11. prof. dr hab. Kozieł Andrzej Instytut Historii Sztuki
12. prof. dr hab. Kutaj-Markowska Anna Instytut Historii Sztuki
13. prof. dr hab. Maroń Jerzy Instytut Historyczny
14. prof. dr hab. prof. UWr Muszkalska Bożena Instytut Muzykologii
15. prof. dr hab. Nawotka Krzysztof Instytut Historyczny
16. prof. dr hab. Okoń Waldemar Instytut Historii Sztuki
17. prof. dr hab. Paszkiewicz Borys Instytut Archeologii
18. prof. dr hab. Piekalski Jerzy Instytut Archeologii
19. prof. dr hab. Piotrowski Jacek Instytut Historyczny
20. prof. dr hab. prof. UWr Pośpiech Remigiusz Instytut Muzykologii
21. prof. dr hab. prof. UWr Przerembski Zbigniew Instytut Muzykologii
22. prof. dr hab. Rosik Stanisław Instytut Historyczny
23. prof. dr hab. Ruchniewicz Krzysztof Instytut Historyczny
24. prof. dr hab. Strauchold Grzegorz Instytut Historyczny
25. prof. dr hab. prof. UWr Szykulski Józef Instytut Archeologii
26. prof. dr hab. Tyszkiewicz Jakub Instytut Historyczny
27. prof. dr hab. Wawrzak-Chodaczek Mirosława Instytut Pedagogiki
28. prof. dr hab. Wąs Gabriela Instytut Historyczny
29. prof. dr hab. Wiszewski Przemysław Instytut Historyczny
30. prof. dr hab. prof. UWr Ziątkowski Leszek Instytut Historyczny