Ogłoszenia


W dniu 12 maja br. w siedzibie Wydziału zostało podpisane porozumienie ramowe o współpracy między naszym Wydziałem, reprezentowanym przez Dziekana, prof. Artura Błażejewskiego i fundacją Obserwatorium Społeczne, reprezentowaną przez jej prezesa, ks. prof. Grzegorza Sokołowskiego. W spotkaniu uczestniczyli ponadto prof. Barbara Techmańska z Instytutu Historycznego, jako koordynatorka ds. realizacji przedmiotowego porozumienia, a także prodziekan, prof. Jarosław Syrnyk, będący jednocześnie przewodniczącym Wydziałowej Rady Interesariuszy Zewnętrznych....


Uchwałą nr 37/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego dokonał modyfikacji regulaminu studiów na Uniwersytecie.   


18.03.2021

Uprzejmie informuję, że w związku ze zwiększeniem zagrożenia epidemiologicznego, od dnia 19 marca 2021 roku do odwołania, załatwianie spraw studenckich będzie możliwe wyłącznie przez: środki przekazu elektronicznego (w tym możliwość kontaktowania się na e-mail, w TEAMS), telefonicznie lub za pośrednictwem usług pocztowych. W przypadku dokumentacji papierowej, należy ją składać w pojemnikach specjalnie do tego przeznaczonych, znajdujących się w holu na parterze budynku Dziekanatu WNHP przy ul. Szewskiej 48. Kontakt osobisty jest możliwy tylko w przypadku odbioru dyplomu ukończenia studiów, po uprzednim umówieniu się na konkretny termin z pracownikiem Dziekanatu dedykowanym do obsługi danego kierunku studiów.
16.03.2021


Zespół Historii Kartografii. działający przy Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, pragnąc promować badania nad dawną kartografią oraz zachęcać studentów do podejmowania zagadnień z zakresu szeroko rozumianej historii kartografii, ogłasza konkurs na Nagrodę za prace dyplomowe z zakresu historii kartografii.Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, drodzy Studenci! Rozpoczynamy nowy rok akademicki 2020/21, a zarazem nową kadencję władz Uniwersytetu Wrocławskiego na wszystkich poziomach. Już od pewnego czasu wiemy, że najbliższy semestr zimowy, a najpewniej i następny, przebiegną na Uczelni pod znakiem pandemii. Powoli przyzwyczailiśmy się...Lektorat B2+ dla studentów przyjętych na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021