wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
31. dr hab. prof. UWr Baer Monika Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
32. dr hab. prof. UWr Baron Justyna Instytut Archeologii
33. dr hab. prof. UWr Białek Michał Instytut Psychologii
34. dr hab. prof. UWr Błażejewski Artur Instytut Archeologii
35. dr hab. prof. UWr Borecka-Biernat Danuta Instytut Psychologii
36. dr hab. prof. UWr Brytek-Matera Anna Instytut Psychologii
37. dr hab. prof. UWr Cichoracki Piotr Instytut Historyczny
38. dr hab. prof. UWr Cytowska Beata Instytut Pedagogiki
39. dr hab. prof. UWr Eysymontt Rafał Instytut Historii Sztuki
40. dr hab. prof. UWr Głowiński Tomasz Instytut Historyczny
41. dr hab. prof. UWr Górny Marek Instytut Historyczny
42. dr hab. prof. UWr Hryciuk Grzegorz Instytut Historyczny
43. dr hab. prof. UWr Jakubowski Witold Instytut Pedagogiki
44. dr hab. prof. UWr Jaworski Krzysztof Instytut Archeologii
45. dr hab. prof. UWr Jędrychowska Barbara Instytut Pedagogiki
46. dr hab. prof. UWr Kaczmarek Romuald Instytut Historii Sztuki
47. dr hab. prof. UWr Karwowski Maciej Instytut Psychologii
48. dr hab. prof. UWr Kaszuba Elżbieta Instytut Historyczny
49. dr hab. prof. UWr Klementowski Robert Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
50. dr hab. prof. UWr Lachowicz-Tabaczek Kinga Instytut Psychologii
51. dr hab. prof. UWr Ładyżyński Andrzej Instytut Pedagogiki
52. dr hab. prof. UWr Łoś Andrzej Instytut Historyczny
53. dr hab. prof. UWr Masojć Mirosław Instytut Archeologii
54. dr hab. prof. UWr Mrozowicz Wojciech Instytut Historyczny
55. dr hab. prof. UWr Nobis Adam Instytut Kulturoznawstwa
56. dr hab. prof. UWr Nowosielska-Sobel Joanna Instytut Historyczny
57. dr hab. prof. UWr Oleszkowicz Anna Instytut Psychologii
58. dr hab. prof. UWr Oszczanowski Piotr Instytut Historii Sztuki
59. dr hab. prof. UWr Pawlak Małgorzata Instytut Historyczny
60. dr hab. prof. UWr Pełczyński Grzegorz Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej