wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
61. dr hab. prof. UWr Przerwa Tomasz Instytut Historyczny
62. dr hab. prof. UWr Ruchniewicz Małgorzata Instytut Historyczny
63. dr hab. prof. UWr Rybczyńska-Abdel Kawy Dorota Instytut Pedagogiki
64. dr hab. prof. UWr Sanojca Karol Instytut Historyczny
65. dr hab. prof. UWr Senejko Alicja Instytut Psychologii
66. dr hab. prof. UWr Sorokowska Agnieszka Instytut Psychologii
67. dr hab. prof. UWr Sorokowski Piotr Instytut Psychologii
68. dr hab. prof. UWr Syrnyk Jarosław Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
69. dr hab. prof. UWr Szerląg Alicja Instytut Pedagogiki
70. dr hab. prof. UWr Tańczuk Renata Instytut Kulturoznawstwa
71. dr hab. prof. UWr Urbaniak Miron Instytut Historyczny
72. dr hab. prof. UWr Wiśniewski Andrzej Instytut Archeologii
73. dr hab. prof. UWr Wojdon Joanna Instytut Historyczny
74. dr hab. prof. UWr Wolański Filip Instytut Historyczny
75. dr hab. prof. UWr Wolska Dorota Instytut Kulturoznawstwa
76. dr hab. prof. UWr Zabłocka-Kos Agnieszka Instytut Historii Sztuki
77. dr hab. prof. UWr Zierkiewicz Edyta Instytut Pedagogiki
78. dr hab. prof. UWr Żłobicki Wiktor Instytut Pedagogiki
79. dr hab. Adamska Dagmara Instytut Historyczny
80. dr hab. Badyna Piotr Instytut Historyczny
81. dr hab. Dufrat Joanna Instytut Historyczny
82. dr hab. Dziubacka Krystyna Instytut Pedagogiki
83. dr hab. Gralak Tomasz Instytut Archeologii
84. dr hab. Harc Lucyna Instytut Historyczny
85. dr hab. Klint Paweł Instytut Historyczny
86. dr hab. Koczanowicz Dorota Instytut Kulturoznawstwa
87. dr hab. Kołodziej Robert Instytut Historyczny
88. dr hab. Kos Jerzy Instytut Historii Sztuki
89. dr hab. Kowal Jolanta Instytut Psychologii
90. dr hab. Kowalczyk Małgorzata Instytut Historyczny