wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
91. dr hab. Kulka Grzegorz Instytut Historyczny
92. dr hab. Kwiatkowski Piotr Instytut Pedagogiki
93. dr hab. Luty Jerzy Instytut Psychologii
94. dr hab. Łukasiewicz Krzysztof Instytut Kulturoznawstwa
95. dr hab. Majbroda Katarzyna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
96. dr hab. Marek Lech Instytut Archeologii
97. dr hab. Matysek-Imielińska Magdalena Instytut Kulturoznawstwa
98. dr hab. inż. Miazga Beata Instytut Archeologii
99. dr hab. Miklaszewska Joanna Instytut Muzykologii
100. dr hab. Nahirny Rafał Instytut Kulturoznawstwa
101. dr hab. Pałuchowski Adam Instytut Historyczny
102. dr hab. Plichta Piotr Instytut Pedagogiki
103. dr hab. Płonka Tomasz Instytut Archeologii
104. dr hab. Poprawa Ryszard Instytut Psychologii
105. dr hab. Raba Bogusław Instytut Muzykologii
106. dr hab. Schindler Jacek Instytut Kulturoznawstwa
107. dr hab. Szaynok Bożena Instytut Historyczny
108. dr hab. Techmańska Barbara Instytut Historyczny
109. dr hab. Topp-Wójtowicz Izolda Instytut Kulturoznawstwa
110. dr hab. Urbanek Arkadiusz Instytut Pedagogiki
111. dr hab. Wąs Cezary Instytut Historii Sztuki
112. dr hab. Winczura Barbara Instytut Pedagogiki
113. dr hab. Włodarczyk Rafał Instytut Pedagogiki
114. dr hab. Wójcik Marek Instytut Historyczny
115. dr hab. Wypustek Andrzej Instytut Historyczny
116. dr hab. Żmudziński Mateusz Instytut Archeologii
117. dr Banasiewicz-Ossowska Ewa Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
118. dr Barbaruk Magdalena Instytut Kulturoznawstwa
119. dr Bartosz Bogna Instytut Psychologii
120. dr Bąk Olga Instytut Psychologii