Terminy posiedzeń Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w roku akademickim 2020/2021

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w roku akademickim 2020/2021

 • 23 września 2020 r.
 • 21 października 2020 r.
 • 25 listopada 2020 r.
 • 16 grudnia 2020 r.
 • 20 stycznia 2021 r.
 • 24 lutego 2021 r.
 • 24 marca 2021 r.
 • 21 kwietnia 2021 r.
 • 26 maja 2021 r.
 • 23 czerwca 2021 r.
 • 22 września 2021 r.