2018

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 24 stycznia 2018 r.:

Uchwała nr 1/2018 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora Panu dr. hab. Andrzejowi Koziełowi prof. UWr
Uchwała nr 2/2018 w sprawie powołania trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Łukasza Guzka
Uchwała nr 3/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr Masouda Najafi Ardabili
Uchwała nr 3a/2018 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana mgr Masouda Najafi Ardabili
Uchwała nr 4/2018 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pani mgr Małgorzaty Popiołek
Uchwała nr 5/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Małgorzacie Popiołek
Uchwała nr 5a/2018 w sprawie wyróznienia rozprawy doktoskiej Pani mgr Małgorzaty Popiołek
Uchwała nr 6/2018 w sprawie zmiany egzaminatora wchodzącego w skład komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich z filozofii w kadencji 2016-2020
Uchwała nr 7/2018 w sprawie zatrudnienia dr. Kamila Błaszczyńskiego
Uchwała nr 8/2018 w sprawie powołania dr. hab. Filipa Wolańskiego prof. UWr na stanowisko kierownika Pracowni Historii Kultury Staropolskiej i Dziedzictwa w Instytucie Historycznym
Uchwała nr 9/2018 w sprawie przyznania Nagrody Prezesa Rady Ministrów dr. hab. Tomaszowi Gralakowi
Uchwała nr 10/2018 w sprawie przyznania Nagrody Prezesa Rady Ministrów dr. hab. Rafałowi Włodarczykowi
Uchwała nr 11/2018 w sprawie szczegółowych zasad rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uchwała nr 12/2018 w sprawie szczegółowych zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uchwała nr 13/2018 w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz składów komisji rekrutacyjnych
Uchwała nr 14/2018 w sprawie propozycji opłat za studia oraz powtarzanie przedmiotu w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uchwała nr 15/2018 w sprawie dokonania jednorazowej zmiany w planach studiów stacjonarnych na kierunku Pedagogika
Uchwała nr 16/2018 w sprawie zatrudnienia oferty nowych modułów edukacyjnych dla studentów IV i V roku (semestry VII-IX) Psychologii
Uchwała nr 17/2018 w sprawie zawieszenia rekrutacji na studia licencjackie i magisterskie historii sztuki w trybie wieczorowym
Uchwała nr 18/2018 w sprawie zawieszenia rekrutacji na studia licencjackie i magisterskie kulturoznawstwa w trybie niestacjonarnym
Uchwała nr 19/2018 w sprawie zawieszenia rekrutacji na kierunek Dziedzictwo Kultury Materialnej, studia niestacjonarne
Uchwała nr 20/2018 w sprawie zawieszenia rekrutacji na Studia Podyplomowe w Zakresie Diagnozy, Poradnictwa orraz Systemowej Pracy z Rodziną
Uchwała nr 21/2018 w sprawie upoważnienia następujących pracowników naukowo-dydaktycznych bez stopnia doktora habilitowanego do prowadzenia wykładów w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 22/2018 w sprawie upoważnienia następujących adiunktów do prowadzenia wykładów w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 23/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 24/2018 w sprawie zatrudnienai na umowie zleceniu w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 25/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Historycznym
Uchwała nr 26/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Historii Sztuki
Uchwała nr 27/2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 24 stycznia 2018

 

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 21 lutego 2018 r.:

Uchwała nr 28/2018 w sprawie wyznaczenia kandydató na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Panu dr. hab Andrzejowi Koziełowi prof. UWr
Uchwała nr 29/2018 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora Pani dr hab. Mirosławie Wawrzak-Chodaczek prof. UWr
Uchwała nr 30/2018 w sprawie powołania trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Łukasza Guzka
Uchwała nr 31/2018 w sprawie powołania trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Lecha Marka
Uchwała nr 32/2018 w sprawie powołania Komisji do przepowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Wioletty Ośkiewicz-Sucheckiej
Uchwała nr 32a/2018 w sprawie powołania Komisji do przepowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Wioletty Ośkiewicz-Sucheckiej
Uchwała nr 32b/2018 w sprawie powołania Komisji do przepowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pani mgr Wioletty Ośkiewicz-Sucheckiej
Uchwała nr 33/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Moniki Ożóg
Uchwała nr 33a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Moniki Ożóg
Uchwała nr 33b/2018 w sprawie powołania Komisji do przepowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Moniki Ożóg
Uchwała nr 33c/2018 w sprawie powołania Komisji do przepowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Moniki Ożóg
Uchwała nr 33d/2018 w sprawie powołania Komisji do przepowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pani mgr Moniki Ożóg
Uchwała nr 34/2018 w sprawie przyznania dr Dominice Grzesik stypendium dla wybitnego młodego naukowca MNiSW
Uchwała nr 35/2018 w sprawie przyznania dr Joannie Porucznik stypendium dla wybitnego młodego naukowca MNiSW
Uchwała nr 36/2018 w sprawie udzielenia dr. hab. Tomaszowi Gralakowi
Uchwała nr 37/2018 w sprawie uzupełnienia listy zajęc do wyboru na kierunku European Cultures
Uchwała nr 38/2018 w sprawie zmiany punktacji ECTS w programie studiów magisterskich archeologii
Uchwała nr 39/2018 w sprawie jednorazowej zmiany w harmonogramie zajęć dydaktycznych na kierunku archeologia
Uchwała nr 40/2018 w sprawie zniesienia kierunku Dziedzictwo Kultury Materialnej
Uchwała nr 41/2018 w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Uchwała nr 42/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 43/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu mgr Pauliny Hoffner-Sucheckiej w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uchwała nr 44/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Historycznym
Uchwała nr 45/2018 w sprawie zasad podziału środków pozabudżetowych stanowiących przychody własne Wydziału w 2018 roku
Uchwała nr 46/2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 24 stycznia 2018 roku

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 21 marca 2018 r.:

Uchwała nr 47/2018 w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Pani dr hab. Mirosławie Wawrzak-Chodaczek prof. UWr
Uchwała nr 48/2018 w sprawie powołania trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Magdaleny Szyndler
Uchwała nr 49/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Małgorzacie Buchla
Uchwała nr 50/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr Kamilowi Serwatka
Uchwała nr 51/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Tomasza Brzozowskiego
Uchwała nr 51a/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr Tomasza Brzozowskiego
Uchwała nr 52/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana mgr Łukasza Stecko
Uchwała nr 52a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana mgr Łukasza Stecko
Uchwała nr 52b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pana mgr Łukasza Stecko
Uchwała nr 52c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pana mgr Łukasza Stecko
Uchwała nr 52d/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego
Uchwała nr 53/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorsiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Joanny Wróbel
Uchwała nr 53a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Joanny Wróbel
Uchwała nr 53b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Joanny Wróbel
Uchwała nr 53c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Joanny Wróbel
Uchwała nr 53d/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pani mgr Joanny Wróbel
Uchwała nr 54/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotorów Pani mgr Agnieszki Wieszaczewskiej
Uchwała nr 54a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Agnieszki Wieszaczewskiej
Uchwała nr 54b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Agnieszki Wieszaczewskiej
Uchwała nr 54c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Agnieszki Wieszaczewskiej
Uchwała nr 54d/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pani mgr Agnieszki Wieszaczewskiej
Uchwała nr 55/2018 w sprawie rozszerzenia składu Komisji do przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 56/2018 w sprawie zmiany egzaminatora wchodzącego w skład komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich z ekonomii w kadencji 2016-2020
Uchwała nr 57/2018 w sprawie powołania dr Elżbiety Jezierskiej-Wiejak na kierownika Studiów Podyplomowych Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna
Uchwała nr 58/2018 w sprawie powołania dr Magdaleny Żurko na kierownika Studiów Podyplomowych Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami
Uchwała nr 59/2018 w sprawie przyznania dr Ewie Lisowskiej
Uchwała nr 60/2018 w sprawie przyznania dr. Grzegorzowi Joachimiakowi stypendium dla wybitnego młodego naukowca MNiSW
Uchwała nr 61/2018 w sprawie przyznania dr. Jackowi Małczyńskiemu stypendium dla wybitnego młodego naukowca Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Uchwała nr 62/2018 w sprawie zmiany nazwy Zakładu Resocjalizacji na Zakład Profilaktyki i Resocjalizacji
Uchwała nr 63/2018 w sprawie zniesienia Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych Edukacji Kulturalnej dla Nauczycieli od roku akademickiego 2018/2019
Uchwała nr 64/2018 w sprawie zamknięcia kierunku Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Dokumentacja konserwatorska)
Uchwała nr 65/2018 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr hab. Agnieszce Zabłockiej-Kos
Uchwała nr 66/2018 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Sylwii Świsłockiej-Karwot
Uchwała nr 67/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu mgr Marty Cygan w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 68/2018 w sprawie przyjęcia protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 21 lutego 2018 r.

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 25 kwietnia 2018 r.:

Uchwała nr 69/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego Pani dr Beacie Miazdze
Uchwała nr 70/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Aleksandrze Słowińskiej
Uchwała nr 70a/2018 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani mgr Aleksandry Słowińskiej
Uchwała nr 71/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Joannie Markiewicz
Uchwała nr 71a/2018 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani mgr Joanny Markiewicz
Uchwała nr 72/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Aleksandry Janus
Uchwała nr 72a/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Aleksandry Janus
Uchwała nr 73/2018 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Dominika Figla
Uchwała nr 74/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana mgr Jakuba Wanota
Uchwała nr 74a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pana mgr Jakuba Wanota
Uchwała nr 74b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Jakuba Wanota
Uchwała nr 74c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Jakuba Wanota
Uchwała nr 74d/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pana mgr Jakuba Wanota
Uchwała nr 75/2018 w sprawie zatrudnienia dr Wiolety Muras w Instytucie Muzykologii
Uchwała nr 76/2018 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Bogusława Raby w Instytucie Muzykologii
Uchwała nr 77/2018 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją
Uchwała nr 78/2018 w sprawie zatwierdzenia programu specjalności edukacyjnych na kierunku psychologia
Uchwała nr 79/2018 w sprawie dokonania stałych zmian w planie studiów I stopnia Pedagogiki
Uchwała nr 80/2018 w sprawie upoważnienia adiunktów do recenzowania prac licencjackich
Uchwała nr 81/2018 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr. Lechowi Markowi
Uchwała nr 82/2018 w sprawie nie udzielenia rekomendacji do popracia regulaminu jednostki administracji centralnej pod nazwą Centrum Transferu i Technologii
Uchwała nr 83/2018 w sprawie zatrudnienia w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 84/2018 w sprawie przyjęcia protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 21 marca 2018 r.

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 23 maja 2018 r.:

Uchwała nr 85/2018 w sprawie powołania trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Piotra Plichty
Uchwała nr 86/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr Przemysławowi Radwańskiemu
Uchwała nr 86a/2018 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana mgr Przemysława Radwańskiego
Uchwała nr 87/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Małgorzaty Dancewicz-Pawlik
Uchwała nr 87a/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Małgorzaty Dancewicz-Pawlik
Uchwała nr 88/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Agaty Jakubas
Uchwała nr 88a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Agaty Jakubas
Uchwała nr 88b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Agaty Jakubas
Uchwała nr 88c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Agaty Jakubas
Uchwała nr 88d/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pani mgr Agaty Jakubas
Uchwała nr 89/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotorów Pani mgr Eweliny Kłak
Uchwała nr 89a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Eweliny Kłak
Uchwała nr 89b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Eweliny Kłak
Uchwała nr 89c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Eweliny Kłak
Uchwała nr 89d/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pani mgr Eweliny Kłak
Uchwała nr 90/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Ewie Bewziuk
Uchwała nr 90a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Ewie Bewziuk
Uchwała nr 90b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Ewie Bewziuk
Uchwała nr 90c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Ewie Bewziuk
Uchwała nr 90d/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pani mgr Ewie Bewziuk
Uchwała nr 91/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Anny Chmielowskiej
Uchwała nr 91a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Anny Chmielowskiej
Uchwała nr 91b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Anny Chmielowskiej
Uchwała nr 91c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Anny Chmielowskiej
Uchwała nr 91d/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pani mgr Anny Chmielowskiej
Uchwała nr 92/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana mgr Pawła Milejskiego
Uchwała nr 92a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana mgr Pawła Milejskiego
Uchwała nr 92b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pana mgr Pawła Milejskiego
Uchwała nr 92c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pana mgr Pawła Milejskiego
Uchwała nr 92d/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pana mgr Pawła Milejskiego
Uchwała nr 93/2018 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Jolanty Szempruch
Uchwała nr 94/2018 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Tomasza Gralaka
Uchwała nr 95/2018 w sprawie zatrudnienia dr bernardety Kufel-Diakowskiej
Uchwała nr 96/2018 w sprawie zatrudnienia dr Aleksandry Pankiewicz
Uchwała nr 97/2018 w sprawie zatrudnienia dr Dagmary Łaciak
Uchwała nr 98/2018 w sprawie zatrudnienia dr Agnieszki Patały
Uchwała nr 99/2018 w sprawie zatrudnienia mgr Marty Kaluch-Tabisz
Uchwała nr 100/2018 w sprawie zatrudnienia dr Agaty Gabiś
Uchwała nr 101/2018 w sprawie zatrudnienia dr Anny Oleszkiewicz
Uchwała nr 102/2018 w sprawie zatrudnienia dr Katarzyny Durniat
Uchwała nr 103/2018 w sprawie zatrudnienia dr Aleksandry Słowińskiej
Uchwała nr 104/2018 w sprawie zatrudnienia dr Joanny Piskorz
Uchwała nr 105/2018 w sprawie zatrudnienia dr. Piotra Styrkowca
Uchwała nr 106/2018 w sprawie zatrudnienia dr. Marcina Czuba
Uchwała nr 107/2018 w sprawie zatrudnienia dr Magdaleny Kapały
Uchwała nr 108/2018 w sprawie zatrudnienia mgr Anny Cieślik
Uchwała nr 109/2018 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Witolda Jakubowskiego
Uchwała nr 110/2018 w sprawie powołania Pracowni Human Resources w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 111/2018 w sprawie zniesienia egzaminów z przedmiotów specjalnościowych na studiach kulturoznawczych II stopnia
Uchwała nr 112/2018 w sprawie dokonania korekty w programie Studiów Podyplomowych z Psychogerontologii
Uchwała nr 113/2018 w sprawie upoważnienia adiunktów do recenzowania prac magisterskich oraz opieki nad pracami magisterskimi
Uchwała nr 114/2018 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr. hab. Karolowi Sanojcy
Uchwała nr 115/2018 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr. hab. Andrzejowi Wypustkowi
Uchwała nr 116/2018 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr. Marcinowi Stabrowskiemu
Uchwała nr 117/2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w dniu 25 kwietnia 2018 roku.

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 27 czerwca 2018 r.:

Uchwała nr 118/2018 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora Panu dr. hab Andrzejowi Koziełowi prof. UWr
Uchwała nr 119/2018 w sprawie powołania trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Arkadiusza Urbanka
Uchwała nr 120/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Piotra Małczyńskiego
Uchwała nr 120a/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr Piotra Małczyńskiego
Uchwała nr 121/2018 w sprawie korekty tytułu rozprawy doktorskiej Pani dr Luby Jakubowskiej
Uchwała nr 121a/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani dr Luby Jakubowskiej
Uchwała nr 121b/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani dr Luby Jakubowskiej
Uchwała nr 122/2018 w sprawie korekty w tytule rozprawy doktorskiej Pana mgr Tomasza Niemca
Uchwała nr 122a/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Tomasza Niemca
Uchwała nr 122b/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr Tomasza Niemca
Uchwała nr 123/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Moniki Ziobrowskiej
Uchwała nr 123a/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Moniki Ziobrowskiej
Uchwała nr 124/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Agnieszki Janik
Uchwała nr 124a/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Agnieszki Janik
Uchwała nr 125/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Michała Kotta
Uchwała nr 125a/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr Michała Kotta
Uchwała nr 126/2018 w sprawie korekty w tytule rozprawy doktorskiej Pani mgr Adriany Zycha-Gurdek
Uchwała nr 126a/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Adriany Zycha-Gurdek
Uchwała nr 126b/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Adriany Zycha-Gurdek
Uchwała nr 127/2018 w sprawie korekty w tytule rozprawy doktorskiej Pana mgr Roberta Zontka
Uchwała nr 128/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana mgr. Krzysztofa Dixa
Uchwała nr 128a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana mgr. Krzysztofa Dixa
Uchwała nr 128b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr. Krzysztofa Dixa
Uchwała nr 128c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr. Krzysztofa Dixa
Uchwała nr 128d/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pana mgr. Krzysztofa Dixa
Uchwała nr 129/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Aleksandrze Bednarskiej
Uchwała nr 129a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Aleksandrze Bednarskiej
Uchwała nr 129b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Aleksandry Bednarskiej
Uchwała nr 129c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Aleksandry Bednarskiej
Uchwała nr 130/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Katarzynie Jewtuch
Uchwała nr 130a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Katarzynie Jewtuch
Uchwała nr 130b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Katarzyny Jewtuch
Uchwała nr 130c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Katarzyny Jewtuch
Uchwała nr 131/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Natalii Zacharek
Uchwała nr 131a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Natalii Zacharek
Uchwała nr 131b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Natalii Zacharek
Uchwała nr 131c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Natalii Zacharek
Uchwała nr 131d/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Natalii Zacharek
Uchwała nr 132/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Joannie Tomaszewskiej
Uchwała nr 132a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Joannie Tomaszewskiej
Uchwała nr 132b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Joanny Tomaszewskiej
Uchwała nr 132c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Joanny Tomaszewskiej
Uchwała nr 132d/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Joanny Tomaszewskiej
Uchwała nr 133/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotorów Pana mgr Kiriakosa Chatzipentidisa
Uchwała nr 133a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana mgr Kiriakosa Chatzipentidisa
Uchwała nr 133b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Kiriakosa Chatzipentidisa
Uchwała nr 133c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Kiriakosa Chatzipentidisa
Uchwała nr 134/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana mgr Rafała Podrucznego
Uchwała nr 134a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana mgr Rafała Podrucznego
Uchwała nr 134b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Rafała Podrucznego
Uchwała nr 134c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Rafała Podrucznego
Uchwała nr 134d/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pana mgr Rafała Podrucznego
Uchwała nr 135/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Barbarze Andruszkiewicz
Uchwała nr 135a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Barbarze Andruszkiewicz
Uchwała nr 135b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Barbary Andruszkiewicz
Uchwała nr 135c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Barbary Andruszkiewicz
Uchwała nr 135d/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Barbary Andruszkiewicz
Uchwała nr 136/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Panu mgr Sebastianowi Przybylskiemu
Uchwała nr 136a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana mgr Sebastiana Przybylskiego
Uchwała nr 136b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Sebastiana Przybylskiego
Uchwała nr 136c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Sebastiana Przybylskiego
Uchwała nr 136d/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pana mgr Sebastiana Przybylskiego
Uchwała nr 137/2018 w sprawie wyboru kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki
Uchwała nr 138/2018 w sprawie zatrudnienia dr hab. Doroty Rybczyńskiej Abdel-Kawy
Uchwała nr 139/2018 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Rafała Włodarczyka
Uchwała nr 140/2018 w sprawie zatrudnienia dr Justyny Pilarskiej
Uchwała nr 141/2018 w sprawie zatrudnienia dr Kamili Gandeckiej
Uchwała nr 142/2018 w sprawie zatrudnienia dr Marty Kondrackiej-Szali
Uchwała nr 143/2018 w sprawie zatrudnienia dr Joanny Golonki-Legut
Uchwała nr 144/2018 w sprawie zatrudnienia dr. Sławomira Grzesiaka
Uchwała nr 145/2018 w sprawie zatrudnienia dr. Arkadiusza Kamińskiego
Uchwała nr 146/2018 w sprawie zatrudnienia dr Barbary Jezierskiej-Jacobson
Uchwała nr 147/2018 w sprawie zatrudnienia dr Iwony Paszendy
Uchwała nr 148/2018 w sprawie zatrudnienia dr Małgorzaty Siemież
Uchwała nr 149/2018 w sprawie zatrudnienia dr Katarzyny Kokot
Uchwała nr 150/2018 w sprawie zatrudnienia dr Honoraty Czajkowskiej
Uchwała nr 151/2018 w sprawie zatrudnienia dr Agnieszki Drzazgi
Uchwała nr 152/2018 w sprawie zatrudnienia dr Jolanty Lipińskiej-Lokś
Uchwała nr 153/2018 w sprawie zatrudnienia dr Agaty Kubali
Uchwała nr 154/2018 w sprawie zatrudnienia dr Magdaleny Barbaruk
Uchwała nr 155/2018 w sprawie zatrudnienia dr Małgorzaty Kozubek
Uchwała nr 156/2018 w sprawie zatrudnienia dr Doroty Koczanowicz
Uchwała nr 157/2018 w sprawie zatrudnienia dr. Tomasza Dywana
Uchwała nr 158/2018 w sprawie zatrudnienia dr Aleksandry Ziober
Uchwała nr 159/2018 w sprawie powołania dr Magdaleny Ślazyk-Sobol na kierownika Studiów Podyplomowych z Psychologii Zarządzania
Uchwała nr 160/2018 w sprawie określenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2018/2019
Uchwała nr 161/2018 w sprawie zmian w programie Studiów Podyplomowych: "Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami"
Uchwała nr 162/2018 w sprawie zmniejszenia ilości punktów ECTS w planie Studiów Podyplomowych Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna
Uchwała nr 163/2018 w sprawie dokonania zmian w programie studiów licencjackich i magisterskich na kierunku muzykologia
Uchwała nr 164/2018 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych z "Studia Podyplomowe z Psychogerontologii: Asystent Seniora" na "Studia Podyplomowe z Psychogerontologii"
Uchwała nr 165/2018 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów w Instytucie Archeologii
Uchwała nr 166/2018 w sprawie upoważnienia niesamodzielnych pracowników Instytutu Historii Sztuki do prowadzenia wykładów, seminariów magisterskich i licencjacko-pomocniczych oraz recenzowania prac dyplomowych
Uchwała nr 167/2018 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów, seminariów licencjackich, seminariów magisterskich, recenzowania prac licencjackich oraz magisterskich w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 168/2018 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów, przyjmowania egzaminów oraz prowadzenia prac licencjackich w Instytucie Muzykologii
Uchwała nr 169/2018 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów oraz seminariów magisterskich w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 170/2018 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr. hab. Piotrowi Oszczanowskiemu
Uchwała nr 171/2018 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr. hab. Wiktorowi Żłobickiemu
Uchwała nr 172/2018 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Agnieszce Sorokowskiej
Uchwała nr 173/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 174/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 175/2018 w sprawie zatrudnienia mgr Małgorzaty Dancewicz-Pawlik w Instytucie Kulturoznawstwa
Uchwała nr 176/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Archeologii
Uchwała nr 177/2018 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 23 maja 2018 roku.

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 26 września 2018 r.:

Uchwała nr 178/2018 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora Pani dr Mirosławie Wawrzak-Chodaczek prof. Uwr
Uchwała nr 179/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego Panu dr Lechowi Markowi
Uchwała nr 180/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Alberta Miścioraka
Uchwała nr 180a/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej Pana mgr Alberta Miścioraka
Uchwała nr 181/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr DOminiki Stryjewskiej
Uchwała nr 181a/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej Pani mgr Dominiki Stryjewskiej
Uchwała nr 181b/2018 w sprawie korekty tytułu rozprawy doktorskiej Pani mgr Dominiki Stryjewskiej
Uchwała nr 182/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Juszkiewicz
Uchwała nr 182a/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej Pani mgr Anny Juszkiewicz
Uchwała nr 183/2018 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Kaji Koronkiewicz
Uchwała nr 184/2018 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Edyty Sokołowskiej
Uchwała nr 185/2018 w sprawie zatrudnienia dr. Sylwestra Orzechowskiego w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 186/2018 w sprawie zatrudnienia dr. Kamila Błaszczyńskiego w Instytycie Psychologii
Uchwała nr 187/2018 w sprawie zatrudnienia dr Małgorzaty Gocman w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 188/2018 w sprawie zatrudnienia dr Mai Biały w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 189/2018 w sprawie zatrudnienia mgr Karoliny Fodorowskiej-Płodzień w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 190/2018 w sprawie zatrudnienia mgr Aleksandry Penzy w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 191/2018 w sprawie powołania dr Joanny Malinowskiej na po. kierownika Zakładu Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 192/2018 w sprawie powołania dr hab. Doroty Rybczyńskiej Abdel-Kawy na kierownika Zakładu Profilaktyki i Resocjalizacji w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 193/2018 w sprawie powołania dr hab. Barbary Jędrychowskiej prof. UWr na kierownika Zakładu Historii Edukacji w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 194/2018 w sprawie powołania dr. hab. Rafała Włodarczyka na kierownika Zakładu Pedagogiki Ogólnej w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 195/2018 w sprawie wprowadzenia zmian nazw przedmiotów metodycznych w programach studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Muzykologia
Uchwała nr 196/2018 w sprawie zmian w programie Studiów Podyplomowych: "Psychologia Zarządzania" w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 197/2018 w sprawie zmian w programie historii sztuki zajęć z Wychowania fizycznego (m. in. kwestii likwidacji punktów ECTS)
Uchwała nr 198/2018 w sprawie dokonania jednorazowej zmiany w planach studiów stacjonarnych na kierunku Pedagogika
Uchwała nr 199/2018 w sprawie zmian w programie na kierunku historia od roku akademickiego 2018/2019
Uchwała nr 200/2018 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia zajęć w roku akademickim 2018/2019 w Instytucie Kulturoznawstwa
Uchwała nr 201/2018 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia zajęć w roku akademickim 2018/2019 w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uchwała nr 202/2018 w sprawie upoważnienia dr. Roberta Losiaka do prowadzenia seminarium licencjackiego oraz przyjmowania egzaminów na kierunku muzykologia
Uchwała nr 203/2018 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia zajęć w roku akademickim 2018/2019 w Instytucie Historycznym
Uchwała nr 204/2018 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów w roku akademickim 2018/2019 w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 205/2018 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia wykładów w roku akademickim 2018/2019 w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 206/2018 w sprawie przyznania stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla następujących doktorantów
Uchwała nr 207/2018 w sprawie przyznania stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla następujących studentów
Uchwała nr 208/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 209/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Muzykologii
Uchwała nr 210/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Historycznym
Uchwała nr 211/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 212/2018 w sprawie przyjęcia protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 27 czerwca 2018 roku.

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 26 października 2018 r.:

Uchwała nr 213/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego Panu Piotrowi Plichcie
Uchwała nr 214/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego Panu Łukaszowi Guzkowi
Uchwała nr 215/2018 w sprawie powołania trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Małgorzaty Jankowskiej
Uchwała nr 216/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Małgorzacie Dacewicz-Pawlik
Uchwała nr 217/2018 w sprawie skierowania do poprawy rozprawy doktorskiej Pani Adriany Zycha-Gurdek
Uchwała nr 218/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Patryka Oczko
Uchwała nr 218a/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej Pana mgr Patryka Oczko
Uchwała nr 219/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Urszuli Bończuk-Dawidziuk
Uchwała nr 219a/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej Pani mgr Urszuli Bończuk-Dawidziuk
Uchwała nr 220/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Roberta Zontek
Uchwała nr 220a/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej Pana mgr Roberta Zontek
Uchwała nr 221/2018 w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego Pani Anny Brzezińskiej
Uchwała nr 222/2018 w sprawie zatrudnienia mgr Dominiki Chabin na stanowisku asystenta w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 223/2018 w sprawie zatrudnienia mgr Anny Juszkiewicz na stanowisku asystenta w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 224/2018 w sprawie powołania dr. hab. Ryszarda Poprawy na Kierownika Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 225/2018 w sprawie powołania dr. Tomasza Frąckowiaka na stanowisko po. Kierownika Zakładu Psychologii Ogólnej w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 226/2018 w sprawie powołania dr Doroty Kanafy-Chmielewskiej na stanowisko po. Kierownika Zakładu Psychologii Zarządzania w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 227/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 w Instytucie Historycznym
Uchwała nr 228/2018 w sprawie zatrudnienia mgr. Przemysława Nowickiego w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 229/2018 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 26 września 2018

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 21 listopada 2018 r.:

Uchwała nr 230/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego Pani Magdalenie Szyndler
Uchwała nr 231/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Monice Ziobrowskiej
Uchwała nr 232/2018 w sprawie zamknięcia Studiów Podyplomowych w zakresie Diagnozy, Poradnictwa oraz Systemowej Pracy z Rodziną w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 233/2018 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu mgr Krzysztofa Wachowiaka w Instytucie Historycznym
Uchwała nr 234/2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 26 października 2018 roku.

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 19 grudnia 2018 r.:

Uchwała nr 235/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr Michałowi Kott
Uchwała nr 236/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr Tomaszowi Niemcowi
Uchwała nr 236a/2018 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana mgr Tomasza Niemca
Uchwała nr 237/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Aleksandrze Janus
Uchwała nr 238/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr Piotrowi Małczyńskiemu
Uchwała nr 238a/2018 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana mgr Piotrowi Małczyńskiemu
Uchwała nr 239/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani Dominiki Stańczyk
Uchwała nr 239a/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Dominiki Stańczyk
Uchwała nr 240/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorksim Pani Ewy Dreczko
Uchwała nr 240a/2018 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorksim Pani Ewy Dreczko
Uchwała nr 240b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Ewy Dreczko
Uchwała nr 241/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego Pani mgr Beacie Działa
Uchwała nr 241a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Beacie Działa
Uchwała nr 241b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Beacie Działa
Uchwała nr 241c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Beacie Działa
Uchwała nr 241d/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pani mgr Beacie Działa
Uchwała nr 242/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani Dominice Wieland-Lenczowskiej
Uchwała nr 242a/2018 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani Dominiki Wieland-Lenczowskiej
Uchwała nr 242b/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani Dominice Wieland-Lenczowskiej
Uchwała nr 242c/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani Dominice Wieland-Lenczowskiej
Uchwała nr 242d/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pani Dominice Wieland-Lenczowskiej
Uchwała nr 243/2018 w sprawie korekty w tytule rozprawy doktorskiej Pani mgr Anny Miszteli
Uchwała nr 244/2018 w sprawie uzupełnienia Komisji powołanej do przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 245/2018 w sprawie powołania dr Bogny Bartosz na kierownika Studiów Podyplomowych z Psychogerontologii
Uchwała nr 246/2018 w sprawie zamknięcia Laboratorium Piagetowskiego w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 247/2018 w sprawie wygaszenia specjalności w Instytucie Archeologii
Uchwała nr 248/2018 w sprawie zatwierdzenia programów studiów
Uchwała nr 249/2018 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 21 listopada 2018 roku.