2019

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 16 stycznia 2019 r.:

Uchwała nr 1/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Agnieszce Janik
Uchwała nr 1a/2019 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani mgr Agnieszki Janik
Uchwała nr 2/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Chyła
Uchwała nr 2a/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Chyła
Uchwała nr 3/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Patrycji Kaszubskiej-Dziergas
Uchwała nr 3a/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Patrycji Kaszubskiej-Dziergas
Uchwała nr 4/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorksim Pani mgr Anny Miszteli
Uchwała nr 4a/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorksim Pani mgr Anny Miszteli
Uchwała nr 5/2019 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Pani mgr Magdaleny Liszki
Uchwała nr 6/2019 w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy Pani dr Aliny Żurek
Uchwała nr 7/2019 w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy Pana dr. Jarosława Klebaniuka
Uchwała nr 8/2019 w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy Pani dr Kamili Madeii-Bień
Uchwała nr 9/2019 w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy Pani dr Diany Gulińskiej-Grzeluszko
Uchwała nr 10/2019 w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy Pana dr. Jacka Gulanowskiego
Uchwała nr 11/2019 w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy Pani dr Elżbiety Jezierskiej Wiejak
Uchwała nr 12/2019 w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy Pani dr Beaty Maj
Uchwała nr 13/2019 w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy Pani dr Emilii Olejnik-Krupy
Uchwała nr 14/2019 w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy Pani dr Jolanty Kędzior
Uchwała nr 15/2019 w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy Pana dr. Mirosława Marczyka
Uchwała nr 16/2019 w sprawie przyznania prof. dr. hab. Włodzimierzowi Sulieji Nagrody Prezesa Rady Ministrów
Uchwała nr 17/2019 w sprawie upoważnienia pracowników Instytutu Pedagogiki do prowadzenia wykładów w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019
Uchwała nr 18/2019 w sprawie upoważnienia pracowników Instytutu Psychologii do prowadzenia wykładów w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019
Uchwała nr 19/2019 w sprawie zatrudnienia w Instytucie Pedagogiki w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019
Uchwała nr 20/2019 w sprawie zatrudnienia w Instytucie Psychologii w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019
Uchwała nr 21/2019 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 19 grudnia 2018 roku.

 

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 13 lutego 2019 r.:

Uchwała nr 22/2019 w sprawie zasad podziału śrdoków pozabudżetowych stanowiących przychody Wydziału w 2019 roku
Uchwała nr 23/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego Panu Arkadiuszowi Urbankowi
Uchwała nr 24/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Annie Juszkiewicz
Uchwała nr 25/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr Albertowi Miściorakowi
Uchwała nr 26/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu dr Tomaszowi Brzozowskiemu
Uchwała nr 27/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Eweliny Piecuch
Uchwała nr 27a/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Eweliny Piecuch
Uchwała nr 28/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani Krystynie Kamińskiej
Uchwała nr 28a/2019 w sprawie określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Krystyny Kamińskiej
Uchwała nr 28b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktroskim Pani Krystyny Kamińskiej
Uchwała nr 28c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktroskim Pani Krystyny Kamińskiej
Uchwała nr 29/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana Jacka Szymali
Uchwała nr 29a/2019 w sprawie określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pana Jacka Szymali
Uchwała nr 29b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktroskim Pana Jacka Szymali
Uchwała nr 29c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktroskim Pana Jacka Szymali
Uchwała nr 30/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani Agaty Witkowskiej
Uchwała nr 30a/2019 w sprawie określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Agaty Witkowskiej
Uchwała nr 30b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktroskim Pani Agaty Witkowskiej
Uchwała nr 30c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktroskim Pani Agaty Witkowskiej
Uchwała nr 30d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktroskim Pani Agaty Witkowskiej
Uchwała nr 31/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego Pani Marty Kopec
Uchwała nr 31a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani Marty Kopec
Uchwała nr 31b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktroskim Pani Marty Kopec
Uchwała nr 31c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktroskim Pani Marty Kopec
Uchwała nr 31d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktroskim Pani Marty Kopec
Uchwała nr 32/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana Szymona Wołocha
Uchwała nr 32a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana Szymona Wołocha
Uchwała nr 32b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktroskim Pana Szymona Wołocha
Uchwała nr 32c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktroskim Pana Szymona Wołocha
Uchwała nr 32d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktroskim Pana Szymona Wołocha
Uchwała nr 33/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani Magdaleny Wolskiej
Uchwała nr 33a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani Magdaleny Wolskiej
Uchwała nr 33b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktroskim Pani Magdaleny Wolskiej
Uchwała nr 33c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktroskim Pani Magdaleny Wolskiej
Uchwała nr 33d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktroskim Pani Magdaleny Wolskiej
Uchwała nr 34/2019 w sprawie awansu dr. hab. Tomasza Płonki na stanowisko profesora nadzywczajnego
Uchwała nr 35/2019 w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy dr Jolanty Lipińskiej-Lokś
Uchwała nr 36/2019 w sprawie zatwierdzenia indywidualnego programu studiów dla mgr Magdy Witeskiej
Uchwała nr 37/2019 w sprawie zatwierdzenia indywidualnego programu studiów dla mgr Sylwii Bokuniewicz
Uchwała nr 38/2019 w sprawie zatwierdzenia indywidualnego programu studiów dla mgr Kingi Trzmielewskiej
Uchwała nr 39/2019 w sprawie zamknięcia specjalności Archeologia czasów nowożytnych i najnowszych. Archeologia sądowa
Uchwała nr 40/2019 w sprawie zatwierdzenia zajęć do wyboru na kierunku European Cultures
Uchwała nr 41/2019 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr. Krzysztofowi Siwkowi
Uchwała nr 42/2019 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu mgr Kamili Froń
Uchwała nr 43/2019 w sprawie zatrudnienia dr. hab, Gyorgya Lengeyela
Uchwała nr 44/2019 w sprawie zatrudnienia w Instytucie Historyzcnym
Uchwała nr 45/2019 w sprawie zatrudnienia mgr Pauliny Hoffner-Sucheckiej
Uchwała nr 46/2019 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady w dniu 16 stycznia 2019 roku.

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 13 marca 2019 r.:

Uchwała nr 47/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego Pani Małgorzacie Jankowskiej
Uchwała nr 48/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Urszuli Bończuk-Dawidziuk
Uchwała nr 48a/2019 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani mgr Urszuli Bończuk-Dawidziuk
Uchwała nr 49/2019 w sprawie skierowania rozprawy doktorskiej Pani mgr Dominiki Stryjewskiej do poprawy
Uchwała nr 50/2019 w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej Pani mgr Anity Soroko
Uchwała nr 51/2019 w sprawie zmiany składu Komisji Doktorskiej Pana mgr Patryka Oczko
Uchwała nr 52/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora pomocniczego Pani mgr Paulinie Kida
Uchwała nr 52a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Paulinie Kida
Uchwała nr 52b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Paulinie Kida
Uchwała nr 52c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Paulinie Kida
Uchwała nr 52d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pani mgr Paulinie Kida
Uchwała nr 53/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego Pana mgr Pawła Stachowiaka
Uchwała nr 53a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana mgr Pawła Stachowiaka
Uchwała nr 53b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pana mgr Pawła Stachowiaka
Uchwała nr 53c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pana mgr Pawła Stachowiaka
Uchwała nr 53d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pana mgr Pawła Stachowiaka
Uchwała nr 54/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana mgr Adriana Foltyna
Uchwała nr 54a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana mgr Adriana Foltyna
Uchwała nr 54b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pana mgr Adriana Foltyna
Uchwała nr 54c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pana mgr Adriana Foltyna
Uchwała nr 55/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Reginie Kulig-Posłuszny
Uchwała nr 55a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Reginie Kulig-Posłuszny
Uchwała nr 55b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Reginie Kulig-Posłuszny
Uchwała nr 55c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Reginie Kulig-Posłuszny
Uchwała nr 55d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pani mgr Reginie Kulig-Posłuszny
Uchwała nr 56/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora oraz wyrażenia zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku innym niż polski Pani mgr Andrea Huczmanova
Uchwała nr 56a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Andrea Huczmanova
Uchwała nr 56b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Andrea Huczmanova
Uchwała nr 56c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Andrea Huczmanova
Uchwała nr 56d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Pani mgr Andrea Huczmanova
Uchwała nr 57/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Magdalenie Płaza
Uchwała nr 57a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Magdalenie Płaza
Uchwała nr 57b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Magdalenie Płaza
Uchwała nr 57c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Magdalenie Płaza
Uchwała nr 57d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka Pani mgr Magdalenie Płaza
Uchwała nr 58/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Katarzynie Płoszaj
Uchwała nr 58a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Katarzynie Płoszaj
Uchwała nr 58b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Katarzynie Płoszaj
Uchwała nr 58c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Katarzynie Płoszaj
Uchwała nr 59/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Katarzynie Wiącek
Uchwała nr 59a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Katarzynie Wiącek
Uchwała nr 59b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej Pani mgr Katarzynie Wiącek
Uchwała nr 59c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej Pani mgr Katarzynie Wiącek
Uchwała nr 59d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka Pani mgr Katarzynie Wiącek
Uchwała nr 60/2019 w sprawie modyfikacji programu studiów pierwszego roku na kierunku pedagogika
Uchwała nr 61/2019 w sprawie wprowadzenia zmiany w programie studiów European Cultures
Uchwała nr 62/2019 w sprawie limiów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020
Uchwała nr 63/2019 w sprawie przekształcenia Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego w Kolegium Międzydziedzinowych Studiów Indywidualych Uniwersytetu Wrocławskiego
Uchwała nr 64/2019 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 13 lutego 2019 roku.

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 17 kwietnia 2019 r.:

Uchwała nr 65/2019 w sprawie powołania trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym Pani dr Anity Wincencjusz-Patyny
Uchwała nr 66/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Ewie Dreczko
Uchwała nr 66a/2019 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani mgr Ewy Dreczko
Uchwała nr 67/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Patrycji Kaszubskiej-Dziergas
Uchwała nr 67a/2019 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani mgr Patrycji Kaszubskiej-Dziergas
Uchwała nr 68/2019 w sprawie uzupełnienia składu Komisji do przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 69/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Wioletty Ośkiewicz-Sucheckiej
Uchwała nr 69a/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Wioletty Ośkiewicz-Sucheckiej
Uchwała nr 70/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Małgorzaty Kozłowskiej
Uchwała nr 70a/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Małgorzaty Kozłowskiej
Uchwała nr 70b/2019 w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej Pani mgr Małgorzaty Kozłowskiej
Uchwała nr 71/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Babickiej
Uchwała nr 71a/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Babickiej
Uchwała nr 72/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Katarzyny Płoszaj
Uchwała nr 72a/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Katarzyny Płoszaj
Uchwała nr 73/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Annie Brzeskiej
Uchwała nr 73a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Annie Brzeskiej
Uchwała nr 73b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Brzeskiej
Uchwała nr 73c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Brzeskiej
Uchwała nr 73d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Brzeskiej
Uchwała nr 74/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana mgr Filipa Pecha
Uchwała nr 74a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana mgr Filipa Pecha
Uchwała nr 74b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Filipa Pecha
Uchwała nr 74c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Filipa Pecha
Uchwała nr 74d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pana mgr Filipa Pecha
Uchwała nr 75/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Magdzie Wietesce
Uchwała nr 75a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Magdy Wieteski
Uchwała nr 75b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Magdy Wieteski
Uchwała nr 75c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Magdy Wieteski
Uchwała nr 75d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Magdy Wieteski
Uchwała nr 76/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego Pana mgr Arkadiuszowi Jasińskiemu
Uchwała nr 76a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana mgr Arkadiusza Jasińskiego
Uchwała nr 76b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Arkadiusza Jasińskiego
Uchwała nr 76c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Arkadiusza Jasińskiego
Uchwała nr 76d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pana mgr Arkadiusza Jasińskiego
Uchwała nr 77/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Dagmarze Król
Uchwała nr 77a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Dagmary Król
Uchwała nr 77b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Dagmary Król
Uchwała nr 77c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Dagmary Król
Uchwała nr 77d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Dagmary Król
Uchwała nr 78/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Joannie Kaźmierczak
Uchwała nr 78a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Joanny Kaźmierczak
Uchwała nr 78b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Joanny Kaźmierczak
Uchwała nr 78c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Joanny Kaźmierczak
Uchwała nr 78d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Joanny Kaźmierczak
Uchwała nr 79/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Sylwii Krzemińskiej-Szołtysek
Uchwała nr 79a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Sylwii Krzemińskiej-Szołtysek
Uchwała nr 79b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Sylwii Krzemińskiej-Szołtysek
Uchwała nr 79c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Sylwii Krzemińskiej-Szołtysek
Uchwała nr 79d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Sylwii Krzemińskiej-Szołtysek
Uchwała nr 80/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Katarzynie Matuszczyk-Lu
Uchwała nr 80a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Katarzyny Matuszczyk-Lu
Uchwała nr 80b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Katarzyny Matuszczyk-Lu
Uchwała nr 80c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Katarzyny Matuszczyk-Lu
Uchwała nr 80d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Katarzyny Matuszczyk-Lu
Uchwała nr 81/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Annie Kowalskiej-Stępień
Uchwała nr 81a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Annie Kowalskiej-Stępień
Uchwała nr 81b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Kowalskiej-Stępień
Uchwała nr 81c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Kowalskiej-Stępień
Uchwała nr 81d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Kowalskiej-Stępień
Uchwała nr 82/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana mgr Patryka Frankowskiego
Uchwała nr 82a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana mgr Patryka Frankowskiego
Uchwała nr 82b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Patryka Frankowskiego
Uchwała nr 82c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Patryka Frankowskiego
Uchwała nr 82d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pana mgr Patryka Frankowskiego
Uchwała nr 83/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Kamili Mikołajczak
Uchwała nr 83a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Kamili Mikołajczak
Uchwała nr 83b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Kamili Mikołajczak
Uchwała nr 83c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Kamili Mikołajczak
Uchwała nr 84/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana mgr Rafała Orzechowskiego
Uchwała nr 84a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana mgr Rafała Orzechowskiego
Uchwała nr 84b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Rafała Orzechowskiego
Uchwała nr 84c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Rafała Orzechowskiego
Uchwała nr 84d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pana mgr Rafała Orzechowskiego
Uchwała nr 85/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Anny Kokocińskiej
Uchwała nr 85a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Anny Kokocińskiej
Uchwała nr 85b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Kokocińskiej
Uchwała nr 85c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Kokocińskiej
Uchwała nr 85d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Kokocińskiej
Uchwała nr 86/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Mai Rogali
Uchwała nr 86a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Mai Rogali
Uchwała nr 86b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Mai Rogali
Uchwała nr 86c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Mai Rogali
Uchwała nr 86d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Mai Rogali
Uchwała nr 87/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana mgr Szymona Jabłońskiego-Weryńskiego
Uchwała nr 87a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana mgr Szymona Jabłońskiego-Weryńskiego
Uchwała nr 87b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Szymona Jabłońskiego-Weryńskiego
Uchwała nr 87c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Szymona Jabłońskiego-Weryńskiego
Uchwała nr 87d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pana mgr Szymona Jabłońskiego-Weryńskiego
Uchwała nr 88/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Agaty Janikowskiej
Uchwała nr 88a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Agaty Janikowskiej
Uchwała nr 88b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Agaty Janikowskiej
Uchwała nr 88c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Agaty Janikowskiej
Uchwała nr 88d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Agaty Janikowskiej
Uchwała nr 89/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana mgr Zygmunta Krasunia
Uchwała nr 89a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana mgr Zygmunta Krasunia
Uchwała nr 89b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Zygmunta Krasunia
Uchwała nr 89c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Zygmunta Krasunia
Uchwała nr 89d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pana mgr Zygmunta Krasunia
Uchwała nr 90/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Anny Bogdanowicz
Uchwała nr 90a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Anny Bogdanowicz
Uchwała nr 90b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Bogdanowicz
Uchwała nr 90c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Bogdanowicz
Uchwała nr 91/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Agaty Iżykowskiej-Uszczyk
Uchwała nr 91a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Agaty Iżykowskiej-Uszczyk
Uchwała nr 91b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Agaty Iżykowskiej-Uszczyk
Uchwała nr 91c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Agaty Iżykowskiej-Uszczyk
Uchwała nr 91d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Agaty Iżykowskiej-Uszczyk
Uchwała nr 92/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana mgr Pawła Kaczmarskiego-Koronkiewicza
Uchwała nr 92a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana mgr Pawła Kaczmarskiego-Koronkiewicza
Uchwała nr 92b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Pawła Kaczmarskiego-Koronkiewicza
Uchwała nr 92c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Pawła Kaczmarskiego-Koronkiewicza
Uchwała nr 92d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pana mgr Pawła Kaczmarskiego-Koronkiewicza
Uchwała nr 93/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Aleksandry Bujalskiej
Uchwała nr 93a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Aleksandry Bujalskiej
Uchwała nr 93b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Aleksandry Bujalskiej
Uchwała nr 93c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Aleksandry Bujalskiej
Uchwała nr 93d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Aleksandry Bujalskiej
Uchwała nr 94/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani mgr Aleksandry Matyi
Uchwała nr 94a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani mgr Aleksandry Matyi
Uchwała nr 94b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Aleksandry Matyi
Uchwała nr 94c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Aleksandry Matyi
Uchwała nr 94d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim Pani mgr Aleksandry Matyi
Uchwała nr 95/2019 w sprawie awansu dr. hab. Roberta Kołodzieja na stanowisko profesora nadzwyczajnego
Uchwała nr 96/2019 w sprawie awansu dr. hab. Karola Sanojcy na stanowisko profesora nadzwyczajnego
Uchwała nr 97/2019 w sprawie powołania Kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w dyscyplinie historia
Uchwała nr 98/2019 w sprawie powołania Kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w dyscyplinie pedagogika
Uchwała nr 99/2019 w sprawie powołania Kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w dyscyplinie psychologia
Uchwała nr 100/2019 w sprawie powołania Kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w dyscyplinie archeologia, nauki o sztuce oraz nauki o sztuce i religii
Uchwała nr 101/2019 w sprawie utworzenia nowych kierunków studiów w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 102/2019 w sprawie zamknięcia Studiów Podyplomowych Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna
Uchwała nr 103/2019 w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów Historia cywilizacji śródziemnomorskich
Uchwała nr 104/2019 w sprawie powołania specjalności zawodowych na kierunku Historia
Uchwała nr 105/2019 w sprawie zreformowania programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Historia
Uchwała nr 106/2019 w sprawie modyfikacji programu specjalności Kultura i Media oraz Krytyka Artystyczna
Uchwała nr 107/2019 w sprawie przejęcia przez Instytut Historyczny Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego funkcji wydawcy czasopisma naukowego pt. "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka"
Uchwała nr 108/2019 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Justynie Pilarskiej
Uchwała nr 109/2019 w sprawie poparcia dla starań o poprawę warunków kształcenia w ramach polskiego systemu edukacji
Uchwała nr 110/2019 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 13 marca 2019 roku.

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 22 maja 2019 r.:

Uchwała nr 111/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr Patrykowi Oczko
Uchwała nr 111a/2019 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana mgr Patryka Oczko
Uchwała nr 112/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr Robertowi Zontkowi
Uchwała nr 112a/2019 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana mgr Roberta Zontka
Uchwała nr 113/2019 w sprawie skierowania rozprawy doktorskiej Pani mgr Luby Jakubowskiej do poprawy
Uchwała nr 114/2019 w sprawie korekty tytułu rozprawy doktorskiej Pani mgr Marceliny Jakimowicz
Uchwała nr 115/2019 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Wioletty Ośkiewicz-Sucheckiej
Uchwała nr 116/2019 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Joanny Wróbel
Uchwała nr 117/2019 w sprawie zatrudnienia dr hab. Anny Brytek-Matery na stanowisku profesora nadzwyczajnego
Uchwała nr 118/2019 w sprawie zatrudnienia dr Agnieszki Janik na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 119/2019 w sprawie zatrudnienia dr Aleksandry Marcinkiewicz-Wilk na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 120/2019 w sprawie zatrudnienia dr Agnieszki Nowickiej na stanowisku starszego wykładowcy
Uchwała nr 121/2019 w sprawie zatrudnienia dr. Jacka Gulanowskiego na stanowisku starszego wykładowcy
Uchwała nr 122/2019 w sprawie zatrudnienia dr. Marcina Leśniaka na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 123/2019 w sprawie zatrudnienia dr Agnieszki Nomejko na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 124/2019 w sprawie zatrudnienia dr. Jacka Małczyńskiego na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 125/2019 w sprawie powołania dr. hab. Witolda Jakubowskiego prof. UWr na przedstawiciela Wydziału w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
Uchwała nr 126/2019 w sprawie powołania specjalności zawodowych na kierunku Historia
Uchwała nr 127/2019 w sprawie zatwierdzenia modułów edukacyjnych realizowanych w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 128a/2019 w sprawie zatwierdzenia programów studiów na kierunku Pedagogika, studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
Uchwała nr 128b/2019 w sprawie zatwierdzenia programów studiów na kierunku Pedagogika, studia II stopnia dla absolwentów studiów licencjackich kierunków pedagogicznych i nauczycielskich
Uchwała nr 128c/2019 w sprawie zatwierdzenia programów studiów na kierunku Pedagogika, studia II stopnia dla absolwentów studiów licencjackich kierunków niepedagogicznych i nienauczycielskich
Uchwała nr 128d/2019 w sprawie zatwierdzenia programów studiów na kierunku Psychologia
Uchwała nr 128e/2019 w sprawie zatwierdzenia programów studiów na kierunku Etnologia i antropologia kulturowa
Uchwała nr 128f/2019 w sprawie zatwierdzenia programów studiów na kierunku Kulturoznawstwo
Uchwała nr 128g/2019 w sprawie zatwierdzenia programów studiów na kierunku Historia sztuki
Uchwała nr 128h/2019 w sprawie zatwierdzenia programów studiów na kierunku Archelogia
Uchwała nr 128i/2019 w sprawie zatwierdzenia programów studiów na kierunku Muzykologia
Uchwała nr 128j/2019 w sprawie zatwierdzenia programów studiów na kierunku Historia
Uchwała nr 128k/2019 w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kierunku Militarioznawstwo
Uchwała nr 128l/2019 w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kierunku Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie
Uchwała nr 128ł/2019 w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kierunku Public history
Uchwała nr 128m/2019 w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kierunku European cultures
Uchwała nr 129a/2019 w sprawie zatwierdzenia programu studiów Psychologiczne Wspomaganie Rzowoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami
Uchwała nr 129b/2019 w sprawie zatwierdzenia programu studiów Psychologia Zarządzania
Uchwała nr 129c/2019 w sprawie zatwierdzenia programu studiów Studia podyplomowe z Psychogerentologii
Uchwała nr 130/2019 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Kolegium Doktorskim Historii
Uchwała nr 131/2019 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Kolegium Doktorskim Pedagogiki
Uchwała nr 132/2019 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Kolegium Doktorskim Psychologii
Uchwała nr 133/2019 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Kolegium Doktorskim Archeologii, Sztuki i Kultury
Uchwała nr 134/2019 w sprawie zatwierdzenia propozycji programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Kolegium Doktorskim Historii
Uchwała nr 135/2019 w sprawie zatwierdzenia propozycji programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Kolegium Doktorskim Psychologii
Uchwała nr 136/2019 w sprawie zatwierdzenia propozycji programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Kolegium Doktorskim Pedagogiki
Uchwała nr 137/2019 w sprawie zatwierdzenia propozycji programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Kolegium Doktorskim Archeologii, Sztuki i Kultury
Uchwała nr 138/2019 w sprawie zmian warunków rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 na psychologię, etnologie oraz muzykologię
Uchwała nr 139/2019 w sprawie udzielenie urlopu naukowego prof. dr hab. Gabrieli Wąs
Uchwała nr 140/2019 w sprawie udzielenie urlopu naukowego dr Magdalenie Zamorskiej
Uchwała nr 141/2019 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady w dniu 17 kwietnia 2019 roku.

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 19 czerwca 2019 r.:

Uchwała nr 142/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Ewelinie Piecuch
Uchwała nr 142a/2019 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani mgr Eweliny Piecuch
Uchwała nr 143/2019 w sprawie wyznaczenia recenzetnów w przewodzie doktorskim Pana mgr Wojciecha Ratajka
Uchwała nr 143a/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr Wojciecha Ratajka
Uchwała nr 143b/2019 w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej Pana mgr Wojciecha Ratajka
Uchwała nr 144/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Dariusza Wędziny
Uchwała nr 144a/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr Dariusza Wędziny
Uchwała nr 144b/2019 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej Pana mgr Dariusza Wędziny
Uchwała nr 145/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Natalii Krawczyk
Uchwała nr 145a/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Natalii Krawczyk
Uchwała nr 145b/2019 w sprawie korekty tytułu doktorskiej Pani mgr Natalii Krawczyk
Uchwała nr 146/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana Jakuba Zarzyckiego
Uchwała nr 146a/2019 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej Pana Jakuba Zarzyckiego
Uchwała nr 147/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Alicji Ryczkowskiej
Uchwała nr 147a/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Alicji Ryczkowskiej
Uchwała nr 147b/2019 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej Pani mgr Alicji Ryczkowskiej
Uchwała nr 148/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Mateusza Krupskiego
Uchwała nr 148a/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr Mateusza Krupskiego
Uchwała nr 148b/2019 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej Pana mgr Mateusza Krupskiego
Uchwała nr 148c/2019 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Mateusza Krupskiego
Uchwała nr 149/2019 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Waldemara Okonia
Uchwała nr 150/2019 w sprawie zatrudnienia dr hab. Anny Oleszkowicz prof. UWr
Uchwała nr 151/2019 w sprawie zatrudnienia dr hab. Alicji Senejko prof. Uwr
Uchwała nr 152/2019 w sprawie zatrudnienia dr Raozalii Ligus
Uchwała nr 153/2019 w sprawie zatrudnienia dr. Michała Białka
Uchwała nr 154/2019 w sprawie zatrudnienia dr. Grzegorza Joachimiaka
Uchwała nr 155/2019 w sprawie określenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2019/2020
Uchwała nr 156/2019 w sprawie uruchomienia dodatkowego modułu edukacyjnego realizowanego w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 157/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu zajęć do wyboru na kierunku European Cultures w roku akademickim 2019/2020
Uchwała nr 158/2019 w sprawie rekomendacji do konkursu Iuvenes Wratislaviae 2019
Uchwała nr 159/2019 w sprawie utworzenia Pracowni Badań Neurokognitywnych
Uchwała nr 160/2019 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Agnieszce Seidel-Grzesińskiej
Uchwała nr 161/2019 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr. hab. Cezaremu Wąsowi
Uchwała nr 162/2019 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr. Łukaszowi Kamińskiemu
Uchwała nr 163/2019 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Archeologii
Uchwała nr 164/2019 w sprawie zatrudnienia dr Małgorzaty Danjcewicz-Pawlik
Uchwała nr 165/2019 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 166/2019 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posedzenia Rady Wydziału w dniu 22 maja 2019 roku.

 

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 25 września 2019 r.:

Uchwała nr 167/2019 w sprawie powołania trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Ewy Jurczyk-Romanowskiej
Uchwała nr 168/2019 w sprawie powołania trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Piotra Kwiatkowskiego
Uchwała nr 169/2019 w sprawie powołania trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Barbary Winczury
Uchwała nr 170/2019 w sprawie powołania trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym ks. dr. Piotra Tarlińskiego
Uchwała nr 171/2019 w sprawie powołania trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Franciszka Koeniga
Uchwała nr 172/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Annie Chyle
Uchwała nr 172a/2019 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani mgr Anny Chyły
Uchwała nr 173/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Annie Miszteli
Uchwała nr 174/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Dominice Stańczak
Uchwała nr 175/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Katarzynie Płoszaj
Uchwała nr 175a/2019 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani mgr Katarzyny Płoszaj
Uchwała nr 176/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr Mateuszowi Krupskiemu
Uchwała nr 176a/2019 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana mgr Mateusza Krupskiego
Uchwała nr 177/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Marceliny Jakimowicz
Uchwała nr 177a/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Marceliny Jakimowicz
Uchwała nr 178/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Mateusza Sikory
Uchwała nr 178a/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr Mateusza Sikory

Uchwała nr 179/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr Kamila Kościelskiego
Uchwała nr 179a/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pana mgr Kamila Kościelskiego
Uchwała nr 180/2019 w sprawie korekty tytułu rozprawy doktorskiej Pani mgr Ewy Kruk
Uchwała nr 181/2019 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej Pana mgr Jakuba Zarzyckiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony
Uchwała nr 182/2019 w sprawie zmiany promotora Pani mgr Anny Jezierskiej
Uchwała nr 182a/2019 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Jezierskiej
Uchwała nr 183/2019 w sprawie zmiany promotora Pani mgr Zuzanny Mikołajek
Uchwała nr 183a/2019 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Zuzanny Mikołajek
Uchwała nr 183b/2019 w sprawie korekty tytułu rozprawy doktorskiej Pani mgr Zuzanny Mikołajek
Uchwała nr 184/2019 w sprawie zmiany promotora Pana mgr Arkadiusza Muły
Uchwała nr 184a/2019 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Arkadiusza Muły
Uchwała nr 184b/2019 w sprawie korekty tytułu rozprawy doktorskiej Pana mgr Arkadiusza Muły
Uchwała nr 185/2019 w sprawie zmiany promotora Pana mgr Michała Pieczki
Uchwała nr 185a/2019 w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr Michała Pieczki
Uchwała nr 186/2019 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Macieja Gołąba na stanowisku profesora
Uchwała nr 187/2019 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Stanisława Ciesielskiego na stanowisku profesora
Uchwała nr 188/2019 w sprawie zatrudnienia dr hab. Bożeny Szaynok na stanowisku profesora
Uchwała nr 189/2019 w sprawie zatrudnienia dr Alicji Mironiuk na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 190/2019 w sprawie zatrudnienia dr Beaty Pietkiewicz-Pareek na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 191/2019 w sprawie zatrudnienia dr Jolanty Lipińskiej-Lokś na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 192/2019 w sprawie zatrudnienia dr Kamili Czepczor-Biernat na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 193/2019 w sprawie zatrudnienia dr Małgorzaty Skotnickiej-Palki na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 194/2019 w sprawie zatrudnienia dr. Daniela Koresia na stanowisku adiunkta
Uchwała nr 195/2019 w sprawie powołania dr hab. Joanny Nowosielskiej-Sobel prof. UWr na kierownika Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Historycznych oraz Kolegium Doktorskiego Historii
Uchwała nr 196/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu zajęć do wyboru na kierunku European Cultures w roku akademickim 2019/2020
Uchwała nr 197/2019 w sprawie dokonania jednorazowej zmiany w planach studiów stacjonarnych na kierunku Pedagogika Specalna, studia I stopnia w roku akademickim 2019/2020
Uchwała nr 198/2019 w sprawie upoważnienia następujących adiunktów do prowadzenia seminarium licencjackiego, recenzowania prac licencjackich i magisterskich w Instytucie Kulturoznawstwa
Uchwała nr 199/2019 w sprawie upoważnienia następujących adiunktów do prowadzenia seminarium licencjackiego w Instytucie Muzykologii
Uchwała nr 200/2019 w sprawie upoważnienia dr Aleksandry Maatsch do prowadzenia seminarium magisterskiego na kierunku "Interpersonalne Studia Europejskie" w roku akademickim 2019/2020
Uchwała nr 201/2019 w sprawie upoważnienia następujących adiunktów i docenta do prowadzenia seminarium licencjackiego i magisterskiego, recenzowania prac licencjackich i magisterskich w Instytucie Historii Sztuki
Uchwała nr 202/2019 w sprawie zatrudnienia następujących osób na umowie zleceniu w Instytucie Muzykologii
Uchwała nr 203/2019 w sprawie zatrudnienia następujących osób na umowie zleceniu w Instytucie Pedagogiki
Uchwała nr 204/2019 w sprawie zatrudnienia następujących osób na umowie zleceniu w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 205/2019 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia w dniu 19 czerwca 2019 roku.

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 23 października 2019 r.:

Uchwała nr 206/2019 w sprawie powołania wydziałowej komisji wyborczej na kadencję 2020/2024
Uchwała nr 207/2019 w sprawie awansu dr hab. Małgorzaty Pawlak na stanowisko profesora nadzwyczajnego
Uchwała nr 208/2019 w sprawie zatrudnienia dr Joanny Wilimowskiej na stanowisku asystenta
Uchwała nr 209/2019 w sprawie zatrudnienia dr Katarzyny Pisańskiej na stanowisku asystenta
Uchwała nr 210/2019 w sprawie zatrudnienia dr Anny Juszkiewicz na stanowisku wykładowcy
Uchwała nr 211/2019 w sprawie zatrudnienia dr Anny Miszteli na stanowisku starszego wykładowcy
Uchwała nr 212/2019 w sprawie jednorazowej zmiany w programie studiow na I roku II stopnia kierunku Historia zaoczna w roku akademickim 2019/2020
Uchwała nr 213/2019 w sprawie upoważnienia następujących adiunktów do recenzowania prac licencjackich i magisterskich w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uchwała nr 214/2019 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Historycznym
Uchwała nr 215/2019 w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2019
Uchwała nr 216/2019 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia w dniu 25 września 2019 roku

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 11 grudnia 2019 r.:

Uchwała nr 217/2019 w sprawie powołania dr hab. Anny Brytek-Matery prof. UWr do pełnienia funkcji kierownika Zakładu Psychologii Żywienia w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 218/2019 w sprawie powołania dr hab. Anny Brytek-Matery prof. UWr do pełnienia funkcji kierownika Laboratorium nad zachowaniem żywieniowym - EAT Lab w Instytucie Psychologii
Uchwała nr 219/2019 w sprawie powołania dr Bogny Bartosz do pełnienia funkcji Kierownika Studiów Podyplomowych z Psychogerontologii: Asystent Seniora
Uchwała nr 220/2019 w sprawie powołania prof. dr hab. Bożeny Muszkalskiej do pełnienia funkcji Kierownika Studiów Podyplomowych "Dzwięk i audiosfera"
Uchwała nr 221/2019 w sprawie powołania dr Magdaleny Żurko do pełnienia funkcji Kierownika Studiów Podyplomowych Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami
Uchwała nr 222/2019 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 na wszystkie kierunki prowadzone na Wydziale
Uchwała nr 223/2019 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instyttucie Pedagogiki w roku akademickim 2019/2020
Uchwała nr 224/2019 w sprawie zatrudnienia dr Joannny Porucznik na umowie zleceniu w Instytucie Historycznym w roku akademickim 2019/2020
Uchwała nr 225/2019 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Psychologii w roku akademickim 2019/2020