Zarządzenia Dziekana WNHP

application/pdf Zarządzenie nr 21/2022 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024

application/pdf Załącznik do Zarządzenia Dziekana Nr 21/2022

application/pdf Zarządzenie nr 20/2022 Dziekana WNHP z dnia 14 grudnia 2022 r. określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (WNHP) w sesji zimowej i letniej roku akad. 2022/2023 oraz w roku akad. 2023/2024.

application/pdf Zarządzenie nr 19/2022  z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji ds. nagród Rektora dla nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

application/pdf Zarządzenie nr 18/2022 p.o. Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 października 2022 r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

application/pdf Załącznik do Zarządzenia Dziekana Nr 18/2022

application/pdf Zarządzenie nr 17/2022 Dziekana WNHiP Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 października 2022 r. w sprawie terminów obron prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (WNHP) w roku akademickim 2022/2023.

application/pdf Zarządzenie Nr 16/2022 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 września 2022 r.

application/pdf Zarządzenie Nr 15/2022 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 września 2022 r. określające formy (online albo stacjonarna) przeprowadzenia szkolenia bibliotecznego w bibliotekach Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 14/2022 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 dla obywateli polskich i cudzoziemców (z wyłączeniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli do RP z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r.)

application/pdf Załącznik do Zarządzenia Dziekana Nr 14/2022 Korekta Załącznika do Zarządzenia Nr 4/2022

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 13/2022 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r.

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 12_2022 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

application/pdf Załącznik do zarządzenia nr 12_2022 Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2022 p.o. Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 20 czerwca 2022. (Korekta Załącznika do Zarządzenia Nr 4/2022 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 29 marca 2022)

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 11_2022 w sprawie dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w jednolitym systemie antyplagiatowym (JSA), archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu APD na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych i przekazania prac do ogólnopolskiego Repozytorium pisemnych prac dyplomowych (ORPPD)

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 10_2022 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

application/pdf Załącznik do zarządzenia nr 10_2022

application/pdf Zarządzenienie DWNHP nr 9_2022 w sprawie terminów obron prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (WNHP) w roku akademickim 2021/2022.

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 8_2022_WNHP w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej i zaliczeń, egzaminu dyplomowego na studiach w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (WNHP)

application/pdf Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 8/2022 Wniosek pracownika o zmianę formy egzaminu/zaliczenia w sesji letniej 2021/22

application/pdf Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 8/2022 Wniosek studentki/studenta o zmianę formy egzaminu dyplomowego

application/pdf Zarzadzenie Dziekana nr 7_2022_WNHP Określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) Na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (WNHP) w sesji letniej r. ak. 2021/2022 oraz w roku ak. 2022/2023

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 6/2022 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

application/pdf Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2022 Korekta Załącznika do Zarządzenia Nr 4/2022 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 29 marca 2022

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 5/2022 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na Interdyscyplinarne Studia Europejskie rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 4/2022 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

application/pdf Załącznik do Zarządzenia nr 4/2022 (aktualizacja: 30.05.2022)

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 3/2022 określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2021/2022 - zima.

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 2/2022 w sprawie formy nauczania na studiach doktoranckich oraz w kolegiach Szkoły Doktorskiej, prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (dalej WNHP) w Uniwersytecie Wrocławskim w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19.

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 1/2022 w sprawie formy nauczania na studiach stacjonarnych (pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich) oraz na studiach wieczorowych, prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (dalej WNHP) w Uniwersytecie Wrocławskim w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19.

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 20/2021 w sprawie formy zdalnego nauczania na studiach: doktoranckich oraz w Szkołach Doktorskich, prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (zwanego „WNHiP”) w Uniwersytecie Wrocławskim w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 19/2021 w sprawie formy zdalnego nauczania na studiach stacjonarnych (pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich) prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (zwanego „WNHP”) w Uniwersytecie Wrocławskim w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 18/2021 w sprawie powołania komisji opracowującej wstępny projekt modyfikacji programu studiów na kierunku Pedagogika I i II stopnia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 17/2021 w sprawie powołania komisji opracowującej wstępny projekt modyfikacji programu studiów na kierunku Historia Sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 16/2021 w sprawie powołania komisji opracowującej wstępny projekt modyfikacji programu studiów na kierunku „Interdyscyplinarne Studia Europejskie” na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 15/2021 w sprawie powołania wydziałowych komisji ds. nagród Rektora dla nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 14/2021 w sprawie powołania Komisji Etyki w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 13/2021 w sprawie wznowienia studiów w celu złożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego od roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

application/pdf Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana WNHP nr 13/2021 Podanie o wznowienie studiów w celu złożenia pracy lub egzaminu dyplomowego na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 12/2021 w sprawie minimalnej liczebności grup studenckich na poszczególnych rodzajach zajęć oraz planowania grup studenckich od roku akademickiego 2021/2022

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik do Zarządzenia nr 12/2021

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 11/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wydziałowej Rady Interesariuszy Zewnętrznych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

application/pdf Regulamin Wydziałowej Rady Interesariuszy Zewnętrznych (WRIZ) Załącznik do Zarządzenia Dziekana WNHP nr 11/2021 z 16.09.2021 r.

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 10/2021 w sprawie wprowadzenia Wydziałowego Systemu Weryfikacji Zakładanych Efektów Uczenia Się  na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

application/pdf Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana WNHP nr 10/2021 Wydziałowy System Weryfikacji Zakładanych Efektów Uczenia Się (WSWZEU)

application/pdf Załącznik nr 1a do Zarządzenia Dziekana WNHP nr 10/2021 Schemat WSWZEU

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 1b do Zarządzenia Dziekana WNHP nr 10/2021 Raport z ewaluacji

application/msword Załącznik nr 1c do Zarządzenia Dziekana WNHP nr 10/2021 Raport z weryfikacji

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 1d do Zarządzenia Dziekana WNHP nr 10/2021 Zbiorcza karta weryfikacji

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 1e do Zarządzenia Dziekana WNHP nr 10/2021 Karta hospitacji

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 1f do Zarządzenia Dziekana WNHP nr 10/2021 Raport roczny WSWZEU

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 9/2021 w sprawie terminów obron prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w roku akademickim 2021/2022

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 8/2021 w sprawie powołania komisji nostryfikującej na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 7/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/2021 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie terminów określanych przez Dziekana w ramach Procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Repozytorium pisemnych prac dyplomowych (nieaktualne z dniem 3.06.2022)

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 6/2021 w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej i zaliczeń, egzaminu dyplomowego na studiach w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (ARCHIWALNE)

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik 1 do Zarządzenia Dziekana Nr 6/2021 (ARCHIWALNE)

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik 2 do Zarządzenia Dziekana Nr 6/2021 (ARCHIWALNE)

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik 3 do Zarządzenia Dziekana Nr 6/2021 (ARCHIWALNE)

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 5/2021

w sprawie terminów określanych przez Dziekana w ramach Procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Repozytorium pisemnych prac dyplomowych Obwieszczenie Nr 1/2021 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 22 czerwca 2021 r. (nieaktualne z dniem 3.06.2022)

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 4/2021 w sprawie terminarzu zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sesji letniej r. ak. 2020/2021 oraz w roku ak. 2021/2022.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 3/2021 w sprawie ogłoszenia i wdrożenia w działalności dydaktycznej Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych dokumentu pt. „Strategia zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia. Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia 2021-2024. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych.”

application/pdf Załącznik do Zarządzenia Dziekana Nr 3/2021

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 2/2021 w sprawie zmiany: - Zarządzenia nr 1/2020 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z 23 stycznia 2020 r., zwanego dalej „Zarządzenie nr 1/2020” w sprawie zmian w wewnętrznym systemie zapewnienia jakości kształcenia w przedmiocie hospitacji, oraz - Zarządzenia nr 13/2020 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 października 2020 r., zwanego „Zarządzenie 13/2020”

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 1/2021 w sprawie zasad realizacji zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 18/2020 określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2020/2021 - zima

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 17/2020 w sprawie minimalnej liczebności grup studenckich na poszczególnych rodzajach zajęć oraz planowania grup studenckich w roku akademickim 2020/2021

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 16/2020 uzupełniające Zarządzenie nr 14/2020 w sprawie minimalnej liczebności grup studenckich na poszczególnych rodzajach zajęć oraz planowania grup studenckich w roku akademickim 2020/2021

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana Nr 16/2020

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 15/2020 w sprawie kompetencji Prodziekanów Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 14/2020 w sprawie minimalnej liczebności grup studenckich na poszczególnych rodzajach zajęć oraz planowania grup studenckich w roku akademickim 2020/2021 

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 13/2020 w sprawie zmian w wewnętrznym systemie zapewnienia jakości kształcenia w przedmiocie hospitacji wprowadzonych w Zarządzeniu Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego nr 1/2020 z 23 stycznia 2020 r.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 12/2020 w sprawie przygotowań do rozpoczęcia roku akademickiego 2020/2021 oraz wprowadzenia wzoru wewnętrznej instrukcji funkcjonowania obiektów administrowanych przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana Nr 12/2020

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana Nr 12/2020

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 11/2020 dotyczy terminów obron prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w roku akademickim 2020/2021

application/pdf Okólnik Dziekana z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zasad realizacji zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 10/2020 w sprawie zasady realizacji zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana Nr 10/2020

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana Nr 10/2020

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 9/2020 w sprawie organizacji pracy na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych od dnia 25. maja 2020 r.

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana Nr 9/2020 Wniosek studenta o zmianę formy zaliczenia zdalnego na stacjonarną

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana Nr 9/2020 Wniosek studenta o zmianę formy egzaminu zdalnego na stacjonarną

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 2a do Zarządzenia Dziekana Nr 9/2020 Wniosek studenta o zmianę formy egzaminu dyplomowego zdalnego na stacjonarną

application/pdf Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dziekana Nr 9/2020 Ustawienia prywatność plików nagranych w programie MS Teams, udostępnionych w programie MS Stream

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dziekana Nr 9/2020 Oświadczenie

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 8/2020 określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2019/2020 - lato.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 7/2020 w sprawie zapewniania wsparcia informatycznego pracownikom WNHP w czasie zawieszenia zajęć na Uniwersytecie Wrocławskim

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 6/2020 w sprawie zasad organizacji posiedzeń organów, komisji oraz zespołów na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych

application/pdf Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana Nr 6/2020 Procedura organizowania posiedzeń uniwersyteckich organów kolegialnych oraz komisji na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

application/pdf Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana Nr 6/2020 Schemat organizowania zdalnej formy posiedzeń na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 5/2020 w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych

application/pdf Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana Nr 5/2020 Procedura dyplomowania w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana Nr 5/2020 Wniosek o dopuszczenie do zdalnego egzaminu dyplomowego

application/pdf Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana Nr 5/2020 Wniosek o dopuszczenie do zdalnego egzaminu dyplomowego

application/pdf Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dziekana Nr 5/2020 Schemat przebiegu zdalnej formy dyplomowania

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 4/2020 zmieniające Zarządzenie nr 3/2020 Dziekana WNHiP z dnia 12.03.2020 r.

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana Nr 4/2020 Plan pracy w ramach przedmiotu realizowanego zdalnie od dnia 12.03.2020 r. na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 3/2020 o zabezpieczeniu procesu dydaktycznego na Wydziale w okresie zawieszenia zajęć prowadzonych w kontakcie z wykładowcami

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 2/2020  o zabezpieczeniu obsługi procesów dydaktycznych i wspierających badania i dydaktykę na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 1/2020 w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia

application/msword Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana Nr 1/2020 Karta weryfikacji założonych efektów uczenia się

application/msword Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana Nr 1/2020 Arkusz hospitacji

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dziekana Nr 1/2020 Sprawozdanie Zespołu ds. oceny jakości kształcenia przy Instytucie/Katedrze WNHP UWr

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 5/2019 określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2019/2020 - zima

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 4/2019 w sprawie wprowadzenia podziału czynności pomiędzy Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych a pracowników administracji jednostek w związku z powołaniem na Uniwersytecie Wrocławskim Szkoły Doktorskiej z Kolegiami poszczególnych dyscyplin obsługiwanymi na wydziałach oraz przekazaniem radom dyscyplin uprawnień Senatu w zakresie postępowań o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 3/2019 Dotyczy terminów obron prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w roku akademickim 2019/2020

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 2/2019 w sprawie terminarzu zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2018/2019 - lato.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 1/2019 w sprawie terminarzu zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2018/2019 - zima.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 9/2018 Dotyczy terminów obron prac licencjackich i magisterskich na WNHP w roku akademickim 2018/2019

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 8/2018 wprowadzające Regulamin Lokalnych Sieci Komputerowych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 7/2018 w sprawie monitorowania obecności na zajęciach na WNHP

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 6/2018 w sprawie liczby osób uczestniczących w różnych formach zajęć dydaktycznych, od roku akademickiego 2018/2019

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 5/2018 w sprawie terminarzu zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2017/2018 - lato.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 4/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 3/2018 wprowadzające Regulamin Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej krajowego stażu studenckiego w ramach projektu „DOBRE STAŻE – podniesienie kompetencji zawodowych studentów i studentek UWr poprzez udział w wysokiej jakości programach stażowych”

application/pdf Załącznik 1 do Zarządzenia Dziekana Nr 2018/3 Regulamin Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej krajowego stażu studenckiego w ramach projektu „DOBRE STAŻE – podniesienie kompetencji zawodowych studentów i studentek UWr poprzez udział w wysokiej jakości programach stażowych”

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 2018/2 dotyczące zamieszczania prac pracowników, doktorantów i studentów Wydziału w Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

application/msword Załącznik 1 do Zarządzenia Dziekana Nr 2018/2 Umowa licencyjna dla autora

application/msword Załącznik 2 do Zarządzenia Dziekana Nr 2018/2 Umowa licencyjna dla wydawcy

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 2018/1 w sprawie terminarzu zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2017/2018 - zima.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 12/2017 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych od roku akademickiego 2018/2019 obowiązujących na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załączniki do Zarządzenia Dziekana Nr 2017/12

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 11/2017 zmieniające Zarządzenie nr 6/2014 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendiów doktoranckich obowiązujących na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego od roku akademickiego 2015/2016 oraz w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zwiększenia stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych obowiązujących na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego od roku akademickiego 2015/2016.

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załączniki do Zarządzenia Dziekana Nr 2017/11

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 10/2017 w sprawie liczby osób uczestniczących w różnych formach zajęć dydaktycznych od roku akademickiego 2017/2018

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 9/2017 w sprawie terminów obron prac licencjackich i magisterskich na WNHP w roku akademickim 2017/2018

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 8/2017 w sprawie projektowania i uruchamiania nowych kierunków studiów, specjalności oraz zmian w programach kształcenia.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 7/2017 w sprawie terminarzu zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2016/2017 - lato.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 6/2017 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zwiększenia stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych od roku akademickiego 2018/2019 obowiązujących na Wydziale Nauk Historycznych i  Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załączniki do Zarządzenia Dziekana Nr 2017/6

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 5/2017 w sprawie szczegółowych zasad wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendiów doktoranckich od roku akademickiego 2018/2019 obowiązujących na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załączniki do Zarządzenia Dziekana Nr 2017/5

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 4/2017 w sprawie polityki wydawniczej Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załączniki do Zarządzenia Dziekana Nr 2017/4

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 3/2017 w sprawie regulaminu praktyk objętych planem studiów i programem kształcenia na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik 1 do Zarządzenia Dziekana Nr 2017/3

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 2/2017 w sprawie procedur związanych z zatrudnieniem i awansowaniem pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 1/2017 w sprawie terminarzu zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2016/2017 - zima.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 12/2016 w sprawie organizacji i zaliczania praktyk przewidzianych planem oraz programem kształcenia na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich.

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik 1 do Zarządzenia Dziekana Nr 2016/12

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 11/2016 w sprawie zasad krótkotrwałego wynajmu pomieszczeń i powierzchni w obiektach Wydziału.

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik 1 do Zarządzenia Dziekana Nr 2016/11

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik 2 do Zarządzenia Dziekana Nr 2016/11

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 10/2016 w sprawie harmonogramu składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) z dnia 30 października 2016 roku

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 9/2016 w sprawie ustanowienia: Systemu Weryfikacji Efektów Kształcenia

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 8/2016 w sprawie kompetencji Prodziekanów Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 7/2016 w sprawie terminów obron prac licencjackich i magisterskich na WNHP w roku akademickim 2016/2017

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 6/2016 w sprawie powołania Sekcji Finansowej w ramach Dziekanatu

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 5/2016 w sprawie obiegu dokumentów i dowodów księgowych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 4/2016 w sprawie ustaleń Rady Wydziału dotyczących Regulaminu Studiów obowiązującego w Uniwersytecie Wrocławskim od roku akademickiego 2012/2013.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 3/2016 w sprawie terminarzu zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2015/2016 - lato.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 2/2016 w sprawie harmonogramu obron prac dyplomowych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sesji zimowej 2015/2016

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 1/2016 w sprawie terminarzu zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2015/2016 - zima.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 9/2015 w sprawie terminarzu obron prac dyplomowych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w roku akademickim 2015/2016

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 8/2015 w sprawie terminarzu zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2014/2015 - lato.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 7/2015 w sprawie: Procedury hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

application/msword Załącznik do Zarządzenia Dziekana Nr 2015/7

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 6/2015 w sprawie regulaminu zajęć fakultatywnych prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych metodą tutoringu

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 5/2015 w sprawie odwołania zarządzenia Dziekana nr 3/2013 z dnia 18.11.2013 r.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 4/2015 w sprawie harmonogramu składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 3/2015 w sprawie zasad i trybu dokonywania oceny merytorycznej wykonania zadań badawczych realizowanych w ramach badań statutowych jednostek badawczych.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 2/2015 w sprawie dokumentowania przebiegu studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych na Wydziale Nauk Historycznych i PedagogicznychUniwersytetu Wrocławskiego

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 1/2015 określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2014/2015 - zima.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 10/2014 w sprawie uznawania przedmiotów zrealizowanych w innych uczelniach studentom starającym się o przeniesienie na Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 9/2014 w sprawie uruchomienia kursów dokształcających w roku akademickim 2014/2015 w jednostkach Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 8/2014 w sprawie terminarzu obron prac dyplomowych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w roku akademickim 2014/2015.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 7/2014 w sprawie ustalenia liczby osób uczestniczących w różnych formach zajęć dydaktycznych od roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 6/2014 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zasad wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendiów doktoranckich i obowiązujących na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego od roku akademickiego 2015/2016.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 5/2014 w sprawie określenia wartości współczynników podobieństwa badanych prac licencjackich/magisterskich i rozpraw doktorskich, których przekroczenie może wskazywać na naruszenie praw autorskich.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 4/2014 określające zasady wyboru zajęć dydaktycznych (wykładów) z oferty udostępnionej dla studentów wszystkich kierunków studiów (tryb stacjonarny i niestacjonarny) prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2014/2015

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 3/2014 w sprawie dokumentowania przebiegu studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 2/2014 określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2013/2014 - lato.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 1/2014 określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2013/2014 - zima.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 3/2013 W celu zapewnienia właściwych warunków realizacji projektów finansowanych z środków pozyskiwanych w drodze konkursów zewnętrznych, określa się następujące warunki podziału środków przekazywanych do dyspozycji Dziekana z narzutu kosztów pośrednich projektu realizowanego na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 2/2013 określające terminarz obron prac dyplomowych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w roku akademickim 2013/2014

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 1/2013 określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2012/2013 - lato.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 3/2012 określające terminarz obron prac dyplomowych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w roku akademickim 2012/2013

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 2/2012 określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2012/2013 - zima.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 1/2012 określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2011/2012 - lato.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 4/2011 określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2011/2012 - zima.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 3/2011 określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2010/2011 - lato.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 2/2011 określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2010/2011 - zima.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 1/2011 wprowadzające podział zadań i kompetencji związanych z obsługą Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.