studia pierwszego stopnia, II nabór


studia drugiego stopnia


26.09.2018 r., godz. 13:00, sala 5, ul. Szewska 48, Wrocław


18.10.2018 r., godz: 17:00, Arsenał Miejski, ul. Cieszyńskiego 9, Wrocław


informacja o tematyce i zapisy na zajęcia


05.09.2018

Termin: 17-27 września 2018
Miejsce: Instytut Archeologii, ul. Koszarowa 3
Godziny zajęć: 9.00 - 15.00 (w dni festiwalowe, tj. 25 i 26 września 8.00 - 16.30)Kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Piekalski28.11.2017

ProgeCAD 2018 - dla studentów i pracowników Instytutu Archeologii