Studenci

Biuro Współpracy Międzynarodowej ogłasza dodatkową rekrutacje na wyjazdy w ramach pr. Erasmus.


dla studentów I i II stopnia archeologii


informacja o tematyce i zapisy na zajęcia


05.09.2018

Termin: 17-27 września 2018
Miejsce: Instytut Archeologii, ul. Koszarowa 3
Godziny zajęć: 9.00 - 15.00 (w dni festiwalowe, tj. 25 i 26 września 8.00 - 16.30)


Egzamin poprawkowy z archeologii powszechnej odbędzie się w poniedziałek, 3 września w godzinach 12-14. Zapraszam do sali 5,
dr hab. Justyna Baron, prof. UWr


zapisy dla III roku st. lic. w roku akademickim 2018/2019