Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN - wyniki

Projekt NCN:

Zmierzch starego świata: późny paleolit środkowy oraz przejście do paleolitu górnego na terenie doliny Odry

finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, projekt numer 2017/25/B/HS3/00925, konkurs OPUS 13 - HS.

Kierownik projektu prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski

 

Wynik konkursu - protokół z posiedzenia komisji