przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-AR-S1-02-AF Antropologia fizyczna Instytut Archeologii
2. 22-AR-S1-01-AK Archeologia klasyczna Instytut Archeologii
3. 22-AR-S1-01-APEBiOH Archeologia powszechna - epoka brązu i okres halsztacki Instytut Archeologii
4. 22-AR-S1-01-APN1 Archeologia powszechna - neolit Instytut Archeologii
5. 22-AR-S1-01-APOL1 Archeologia powszechna - okres lateński Instytut Archeologii
6. 22-AR-S1-01-APOWR1 Archeologia powszechna - okres wpływów rzymskich Instytut Archeologii
7. 22-AR-S1-02-APPiM Archeologia powszechna - paleolit i mezolit Instytut Archeologii
8. 22-AR-S1-01-APPSr-N Archeologia powszechna - późne średniowiecze i nowożytność Instytut Archeologii
9. 22-AR-S1-01-APWSr Archeologia powszechna - wczesne średniowiecze Instytut Archeologii
10. 22-AR-S1-02-ASp Archeologia społeczna Instytut Archeologii
11. 22-AR-S12-JSWhisp Arquelogia de la zona Andina Instytut Archeologii
12. 22-AR-S1-02-Bioarch Bioarcheologia Instytut Archeologii
13. 22-AR-S12-W-JB-ang Bronze Age in Central Europe Instytut Archeologii
14. 22-AR-S1-01-CwM Ćwiczenia muzealne Instytut Archeologii
15. 22-AR-S1-02-DwA Dokumentacja w archeologii Instytut Archeologii
16. 22-AR-S1-02-Geoarch Geoarcheologia Instytut Archeologii
17. 22-AR-S1-02-GIS-np GIS w archeologii Instytut Archeologii
18. 22-AR-S1-01-KZA Konserwacja zabytków archeologicznych Instytut Archeologii
19. 22-AR-S1-02-KZA-w Konserwacja zabytków archeologicznych-W Instytut Archeologii
20. 22-AR-S2-KonSLM Konwersatorium specjalistyczne Archeologia uzbrojenia Instytut Archeologii
21. 22-AR-S1-2-KS-EL-PA Konwersatorium specjalistyczne: Wstęp do petroarcheologii Instytut Archeologii
22. 22-AR-S12-KSp-KN Konwersatorium Specjalistyczne: Archeologia doświadczalna w teorii i praktyce Instytut Archeologii
23. 22-AR-S1-2-KS-MB-AG Konwersatorium specjalistyczne: Archeologia obszarów górskich i wyżynnych Europy Instytut Archeologii
24. 22-AR-S1-2-KS-JS-AT Konwersatorium specjalistyczne: Elementy antropologii i medycyny sądowej Instytut Archeologii
25. 22-AR-S12-KSPMil Konwersatorium Specjalistyczne: Materiały numizmatyczne i metrologiczne z Targu Siennego w Gdańsku Instytut Archeologii
26. 22-AR-S1-2-KS-AB-Med Konwersatorium specjalistyczne: Medycyna starożytna Instytut Archeologii
27. 22-AR-S12-KSBPmc Konwersatorium Specjalistyczne: Mennictwo czeskie Instytut Archeologii
28. 22-AR-S1-2-KS-PD-Num Konwersatorium specjalistyczne: Numizmatyka starożytna i okresu wędrówek ludów Instytut Archeologii
29. 22-AR-S12-KSJSAn Konwersatorium Specjalistyczne: Obrządki pogrzebowe w strefie Andów Północnych Instytut Archeologii
30. 22-AR-S12-KSBKT Konwersatorium Specjalistyczne: Pod mikroskopem. Metoda traseologiczna w badaniach artefaktów Instytut Archeologii