przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
31. 22-AR-S1-01-SeL1 Seminarium licencjackie Instytut Archeologii
32. 22-AR-S1-01-PSe Proseminarium Instytut Archeologii
33. 22-AR-S2-02-PZwA Podstawy zarządzania w archeologii Instytut Archeologii
34. 22-AR-S1-01-PoNu Podstawy numizmatyki Instytut Archeologii
35. 22-AR-S1-02-PIdA Podstawy informatyki dla archeologów Instytut Archeologii
36. 22-AR-S1-02-MiOZ Muzealnictwo i ochrona zabytków Instytut Archeologii
37. 22-AR-S2-01-MPA-Mgr Metodyka prospekcji archeologicznej II (WB) Instytut Archeologii
38. 22-AR-S1-01-MPA-Lic Metodyka prospekcji archeologicznej I (WB) Instytut Archeologii
39. 22-AR-S1-01-MBZR Metodyka badań zabytków ruchomych Instytut Archeologii
40. 22-AR-S2-02-MBW-Mgr Metodyka badań wykopaliskowych III Instytut Archeologii
41. 22-AR-S1-02-MBW-L2np Metodyka badań wykopaliskowych II-np Instytut Archeologii
42. 22-AR-S1-02-MBW-Lic1 Metodyka badań wykopaliskowych I Instytut Archeologii
43. 22-AR-S2-02-MiHA Metodologia i historia archeologii Instytut Archeologii
44. 22-AR-S12-BPWang Medieval European Coinage Instytut Archeologii
45. 22-AR-S12-KSMM Konwersatorium Specjalistyczne: Wybrane zagadnienia starszej epoki kamienia Starego Świata Instytut Archeologii
46. 22-AR-S1-2-KS-MT Konwersatorium specjalistyczne: Wybrane zagadnienia badań kryminalistycznych w pracy archeologa Instytut Archeologii
47. 22-AR-S12-KSAWT Konwersatorium Specjalistyczne: Technologie ludzi archaicznych.Teoria i praktyka Instytut Archeologii
48. 22-AR-S12-KSTPsm Konwersatorium Specjalistyczne: Śmierć i przemoc w kulturach lowiecko-zbierackich Instytut Archeologii
49. 22-AR-S1-2-KSTG-SZP Konwersatorium specjalistyczne: Sztuka pradziejowa - wybrane problemy Instytut Archeologii
50. 22-AR-S1-2-MaM-SK Konwersatorium specjalistyczne: Skarby, depozyty, znaleziska gromadne, akumulowane czy może ofiary? Instytut Archeologii
51. 22-AR-S12-KSBKT Konwersatorium Specjalistyczne: Pod mikroskopem. Metoda traseologiczna w badaniach artefaktów Instytut Archeologii
52. 22-AR-S12-KSJSAn Konwersatorium Specjalistyczne: Obrządki pogrzebowe w strefie Andów Północnych Instytut Archeologii
53. 22-AR-S1-2-KS-PD-Num Konwersatorium specjalistyczne: Numizmatyka starożytna i okresu wędrówek ludów Instytut Archeologii
54. 22-AR-S12-KSBPmc Konwersatorium Specjalistyczne: Mennictwo czeskie Instytut Archeologii
55. 22-AR-S1-2-KS-AB-Med Konwersatorium specjalistyczne: Medycyna starożytna Instytut Archeologii
56. 22-AR-S12-KSPMil Konwersatorium Specjalistyczne: Materiały numizmatyczne i metrologiczne z Targu Siennego w Gdańsku Instytut Archeologii
57. 22-AR-S1-2-KS-JS-AT Konwersatorium specjalistyczne: Elementy antropologii i medycyny sądowej Instytut Archeologii
58. 22-AR-S1-2-KS-MB-AG Konwersatorium specjalistyczne: Archeologia obszarów górskich i wyżynnych Europy Instytut Archeologii
59. 22-AR-S12-KSp-KN Konwersatorium Specjalistyczne: Archeologia doświadczalna w teorii i praktyce Instytut Archeologii
60. 22-AR-S1-2-KS-EL-PA Konwersatorium specjalistyczne: Wstęp do petroarcheologii Instytut Archeologii